Dee 23 Psalm

En Psalm fonn Doft.

Dee Herr Gott es mien Hoad, mie fältet aun nuscht.

Hee moakt mie dol laje enn jreene Weid; Hee deit mie biesied stelle Wotasch leide.

Hee deit miene Seel oppfresche. Hee deit mie enn dän Jerajchtijchkjeit Stijch leide omm sien Nome haulwe.

Jo, un wan ekj uk derjch dän Doodes-schaute Tol wank, woa ekj kjeen Beeset ferjchte, dan du best bie mie, diene Stang un dien Gonstock doone mie treeste.

Du moakst en Desch reed fa mien enn miene Fiend äare Jaeajenwoat; du deist mien Kopp ennsaulwe met Eelj, mien Kuffel rant aul aewa.

Sejchalijch, Goots en Erboarme woare mie nofolje mien Läwelank; un ekj woa enn daem Herr Gott sien Hus wone soo lang aus ekj laew.