Dee 12 Psalm

To daen haupt Musikaunt opp Scheminot, en Psalm fonn Doft.

Halp, O Herr Gott, dan dee Heilje sent feschwunje; dan dee Tru sent, sent nijch to finje mank dee Mensche Säns.

Dee raede Nutslooset, en jieda met sien Noba, met Leppe dee schmeijchle un räde met en dobbeldet Hoat.

Dee Herr Gott woat aule aufschniede dee met schmeijchel Leppe räde, un ne Tunj dee Stolltet räde deit;

dee saje: "Wie woare jewenne met onnse Tunje, onnse Leppe jeheare onns, wäa es Herr äwa onns?"

"Ekj woa nu oppstone fa dee Oame äa Bedrekje un daut Sefte fa dee Bederftje," sajcht dee Herr Gott. "Ekj woa dän fesejchre, hee stänt doafäa."

Däm Herr Gott siene Wead sent ajchte Wead, soo aus Selwa daut jereinijcht es enn en eadna Owe, säwen mol jereinijcht.

Du woascht dän behoole, O Herr Gott; du woascht dän behoole fonn dit Jeschlajcht fa emma.

Dee Beese wanke romm aun aule Siede wan dee Beese Mensche Säns daut Beeset lowe.