Dee 111 Psalm

Preis däm Herr Gott; ekj woa däm Herr Gott danke met mien gaunset Hoat; enn dee festoakne Fesaumlunk fonn dee Opprajchta, un opp daut toop kome.

Däm Herr Gott siene Woakje sent groot, un woare utjesocht fonn dän dee dee welle habe.

Sien Woakj es eaboa en harlich; un siene Jerajchtichkjeit duat fa emma.

Hee haft en Aunjedenkj fa siene Wundasch; dee Herr Gott es jnädich un foll Metleet.

Hee haft Noarinj jejäft to dän dee Am ferjchte; Hee woat sien Bunt fa emma behoole.

Hee haft sien Folkj dee Macht fonn siene Woakje jewäse; dän en Oawgoot to jäwe mank dee Nazione.

Dee Oabeit fonn siene Henj sent Woarheit un Jerejcht; aul sien Kommandeare es Woa,

un steit faust fa emma un emma; dee sent jedone enn Woarheit en Opprajchtijchkjeit.

Hee schekjt Radunk to sien Folkj; Hee haft sien Bunt bestädijcht fa emma; Heilijch en foll Eaforjch es sien Nome..

10 Dee Aunfank fonn Weisheit es Gottesforjcht; aula dee daut doone ha ne goode Festentnis; sien Preis es opp Eewijch duarhauft.

Bible Gateway Sponsors