Dee 101 Psalm

En Psalm von Doft

Ekj woa sinje fonn Erboarme un Jerejcht; to die, O Herr Gott, woa ekj Preis sinje.

Ekj woa mie Weis benäme enn en follkomna Wajch; O waneeha woascht du no mie kome? Ekj woa enn daut opprechtjet fonn mien Hoat waundle enne med fonn mien Hus.

Ekj woa kjeen Beeset fer miene Uage stale; ekj ha dee Beese äare Oabeit jehausst dee auntsied dreihe, daut saul sikj nich faust moake aun mie.

En fekjeaded Hoat saul fonn mie wajch gone; ekj woa nich Beeset weete.

Wäaemma schlacht rät fonn sien Noba hinjarijsch, däm woa ekj aufschniede; ekj woa däm nich toch lote dee sikj huach acht un en stoltet Hoat haft.

Miene Uage woare opp dän senne dee opprejchtich sent em Launt, soo daut dee kjenne met mie senne; dee enn en follkomna wajch waundle selle mie deene.

Wäa Faulschheit wirkjt saul nich enn mien Hus Läwe; dee Läajes rät saul nich bestädijcht woare fer miene Uage.

Ekj woa aul dee Beese enn daut Launt aufschniede, soo daut ekj aul dän, dee Beeset oabeide aufschniede woat ut däm Herr Gott siene Staut.