A A A A A
Bible Book List

Thánh Thi 139 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Chúa Là Ðấng Toàn Tri và Toàn Tại

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

139 Chúa ôi, Ngài đã dò xét con và biết con.
Ngài biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy;
Từ xa Ngài đã thấu rõ mọi ý tưởng của con.
Ngài biết rõ lối nào con ra đi hay khi nào con nằm ngủ;
Ngài quen thuộc mọi đường lối của con.
Thật vậy khi lưỡi con chưa thốt thành lời,
Kìa, Chúa ôi, Ngài đã biết tất cả rồi.
Ngài bao vây con cả phía sau lẫn phía trước;
Ngài nhận tay Ngài trên con.
Ðối với con, điều ấy quá diệu kỳ,
Quá cao diệu, con không hiểu thấu.

Con có thể đi đâu để tránh khỏi Thần của Ngài?
Con sẽ trốn ở đâu hầu thoát khỏi sự hiện diện của Ngài?
Nếu con lên trời, Ngài đang ngự tại đó;
Nếu con xuống âm phủ, kìa, Ngài cũng hiện hữu ở đó.
Nếu con lấy cánh bình minh bay đến những nơi xa xăm tận chân trời góc bể,
10 Tại đó, tay Ngài sẽ dẫn dắt con;
Tay phải Ngài sẽ nắm lấy con.
11 Nếu con nói, “Chắc bóng tối sẽ che khuất được mình,
Khi ánh sáng chung quanh mình đổi thành bóng tối,”
12 Thế nhưng đối với Ngài, bóng tối chẳng tối tăm gì cả,
Ban đêm sáng rõ như ban ngày;
Ngài thấy rõ như nhau dù trong bóng tối hay ngoài ánh sáng.

13 Vì chính Ngài đã dựng nên hình hài của con;
Ngài đã tạo thành con trong dạ của mẹ con.
14 Con cảm tạ Ngài vì con đã được dựng nên cách đáng sợ và lạ lùng;
Công việc của Ngài quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.
15 Khi con được tạo thành trong nơi kín đáo,
Ðược thành hình trong những nơi sâu thẳm của đất,[a]
Các xương cốt con vẫn không thể giấu được Ngài.
16 Mắt Ngài đã thấy rõ thể chất vô hình của con;
Tất cả những ngày định cho đời con đã được ghi vào sách của Ngài,
Trước khi con sống một ngày nào trong các ngày ấy.
17 Ðối với con, Ðức Chúa Trời ôi, các tư tưởng của Ngài thật quý báu thay!
Cộng các tư tưởng ấy lại, chúng nhiều vô số!
18 Nếu con đếm, chắc chúng nhiều hơn cát.
Khi con thức dậy, con vẫn còn ở với Ngài.

19 Ðức Chúa Trời ôi, xin Ngài tiêu diệt những kẻ gian ác.
Hỡi quân khát máu, hãy lìa xa ta!
20 Chúng đã nói những lời độc địa chống lại Ngài;
Kẻ thù của Ngài đã lấy danh Ngài để giỡn cợt đùa chơi.
21 Chúa ôi, phải chăng con ghét những kẻ ghét Ngài?
Phải chăng con gớm ghiếc những kẻ nổi lên chống lại Ngài?
22 Con ghét chúng thật là ghét;
Con coi chúng như kẻ thù của con.
23 Ðức Chúa Trời ôi, xin dò xét con và thấu rõ lòng con;
Xin thử nghiệm con và biết những ưu tư khắc khoải của con,
24 Ðể xem trong tâm trí con có tư tưởng xấu nào chăng.
Cầu xin Ngài dẫn đưa con vào con đường đời đời.

Footnotes:

  1. Thánh Thi 139:15 Thành ngữ “Những nơi sâu thẳm của đất” có lẽ do quan niệm sai lầm thời xưa khi người ta tin rằng con người được thành hình trong lòng Mẹ Ðất trước rồi mới được đặt vào lòng mẹ mình sau, nên mới có câu nầy.
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 7 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Cảm Tạ Chúa vì Ngài Giải Cứu Khỏi Kẻ Thù

Thơ của Ða-vít

Dùng để ca ngợi Chúa về việc Cút người Bên-gia-min

Ôi Chúa, Ðức Chúa Trời của con, con tin cậy Ngài;
Xin cứu con khỏi những kẻ truy nã con, và xin giải thoát con;
Kẻo kẻ thù của con sẽ xé nát con như sư tử xé mồi,
Sẽ phân thây con ra từng mảnh mà chẳng ai giải cứu.

Ôi Chúa, Ðức Chúa Trời của con, nếu con đã làm điều nầy:
Nếu tay con có làm điều bất nghĩa,
Nếu con đã lấy ác báo trả cho người sống hòa bình với con,
Hoặc con đoạt lấy của cải của kẻ thù con một cách vô cớ,
Nguyện kẻ thù của con sẽ truy nã con và bắt kịp con.
Phải, nguyện nó sẽ giày đạp sinh mạng con dưới đất,
Và làm cho danh dự con nằm trong tro bụi. (Sê-la)

Chúa ôi, xin trỗi dậy và xin bừng bừng nổi giận;
Xin đứng lên đối phó với cơn giận của kẻ thù con;
Xin thức dậy để giúp đỡ con;
Xin thi hành sự đoán phạt của Ngài.

Muôn dân sẽ tụ họp quanh Ngài;
Ngài sẽ từ trời cao trở lại.
Chúa sẽ xét đoán các dân.
Xin minh oan cho con, Chúa ôi, theo sự ngay lành của con,
Và theo sự thanh liêm của con.

Ôi, nguyện các việc ác của những kẻ gian ác sẽ bị chấm dứt,
Còn người ngay lành sẽ được vững lập,
Vì Ðức Chúa Trời công bình dò xét lòng dạ loài người.

10 Ðức Chúa Trời là thuẫn khiên của tôi;
Ngài là Ðấng cứu giúp những người có lòng ngay thật.
11 Ðức Chúa Trời là vị thẩm phán công minh;
Hằng ngày Ngài giận những kẻ làm ác.

12 Nếu kẻ ác chẳng hối cải Ðức Chúa Trời sẽ mài gươm;
Ngài sẽ giương cung và chờ sẵn.
13 Thật vậy Ngài đã chuẩn bị sẵn những vũ khí chết người;
Ngài đã đặt những tên lửa nhắm bắn vào quân gian ác.

14 Kìa, kẻ ác cưu mang tội lỗi,
Hoài thai hiểm độc, và sinh ra giả dối.
15 Kẻ ác đào và chuẩn bị một hố sâu để làm bẫy,
Rồi nó bị ngã nhào vào hố chính nó đã đào.
16 Sự hiểm độc của nó đã đổ lại trên đầu nó;
Sự bạo tàn của nó đã giáng xuống trán nó.

17 Tôi sẽ cảm tạ Chúa vì đức công chính của Ngài;
Tôi sẽ ca hát chúc tụng danh Chúa, Ðấng Tối Cao.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 10 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Xin Chúa Loại Trừ Kẻ Gian Ác

10 Chúa ôi, sao Ngài vẫn còn đứng đằng xa?
Tại sao Ngài nỡ ẩn mình trong khi con bị nguy nan?

Kẻ ác đã kiêu căng bách hại những người nghèo khó;
Nguyện chúng bị sa vào mưu chước do chúng vạch ra.
Vì kẻ ác khoe khoang lòng tham muốn của nó;
Nó giúp đỡ kẻ gian tham và lên mặt khinh thị Chúa.
Kẻ ác đã không tìm cầu Ngài mà còn vênh mặt kiêu căng;
Trong mọi tư tưởng của nó, nó đều cho rằng, “Chẳng có Ðức Chúa Trời.”
Thế mà đường lối của nó luôn được may mắn.
Sự phán xét của Ngài cao quá tầm mắt nó.
Ðối với những người chống đối nó, nó khinh bỉ ra mặt.
Nó tự phụ trong lòng rằng, “Ta sẽ không bị rúng động;
Từ đời nầy sang đời khác, ta sẽ không bao giờ gặp tai họa.”
Miệng nó chứa đầy những lời chưởi thề, nói dối, và đe dọa;
Dưới lưỡi nó có biết bao hiểm ác và tội lỗi.
Nó ngồi phục kích trong các xóm làng;
Từ những nơi nó mai phục, nó giết hại những người vô tội;
Cặp mắt nó luôn theo dõi những người nghèo khó.
Nó âm thầm nằm đợi như sư tử nằm rình trong bụi;
Nó nằm rình, chờ vồ lấy người nghèo khó.
Nó vồ được người nghèo khó, rồi kéo người ấy vào trong lưới.
10 Nó ghì xuống, và nạn nhân nó bó tay chịu trận;
Người nghèo khó ngã quỵ dưới sức mạnh của nó.
11 Nó tự nhủ trong lòng, “Ðức Chúa Trời đã quên rồi;
Ngài đã ẩn mặt rồi, và Ngài sẽ không bao giờ thấy việc nầy.”

12 Chúa ôi, xin trỗi dậy,
Ðức Chúa Trời ôi, xin nhấc cánh tay Ngài lên.
Xin Ngài đừng quên những người bị áp bức.
13 Sao kẻ ác dám khinh thị Ðức Chúa Trời?
Sao lòng nó dám nghĩ, “Ngài sẽ không bao giờ tra xét?”

14 Nhưng Ngài đã thấy hết, vì Ngài đã ghi nhận những tội ác và những khổ đau, để chính tay Ngài sẽ báo trả.
Người nghèo khó phó thác đời sống mình cho Ngài, vì Ngài là Ðấng giúp đỡ kẻ đơn côi.

15 Xin Ngài bẻ gãy cánh tay kẻ ác và kẻ làm điều gian tà;
Xin Ngài truy cứu các việc gian ác của chúng, cho đến khi không còn tìm ra tội lỗi nào nữa.

16 Chúa là Vua đời đời vô cùng;
Những dân vô tín sẽ bị diệt mất khỏi đất của Ngài.

17 Chúa ôi, xin Ngài dủ nghe ước nguyện của kẻ thấp hèn;
Xin Ngài làm cho họ được vững lòng;
Xin Ngài nghiêng tai nghe,
18 Ðể thực hiện công lý cho kẻ đơn côi và người bị áp bức,
Hầu những kẻ ra từ bụi đất sẽ không còn gây kinh hãi nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 19 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Tác Phẩm của Ðức Chúa Trời

Thơ của Ða-vít

Cho Trưởng Ban Nhạc

19 Các tầng trời rao truyền vinh hiển của Ðức Chúa Trời;
Bầu trời công bố công việc tay Ngài làm.
Ngày ngày truyền rao sứ điệp;
Ðêm đêm bày tỏ tri thức.
Không dùng lời, chẳng cần tiếng;
Chẳng ai nghe giọng nói của chúng ra sao;
Nhưng âm thanh chúng đã lan truyền khắp đất,
Lời chúng đã vang ra đến cùng tận địa cầu.

Ngài đã lập một chỗ ở[a] cho mặt trời trong chúng.
Mặt trời như một tân lang ra khỏi loan phòng,
Như một lực sĩ hân hoan chạy trên tuyến của mình.
Mặt trời mọc lên từ phương trời nầy,
Chạy vòng đến phương trời kia;
Không vật gì tránh khỏi hơi nóng của nó được.

Luật pháp của Chúa thật trọn vẹn, làm linh hồn hồi sức;
Quy tắc của Chúa thật vững chắc, khiến kẻ dại khôn ra.
Luật lệ của Chúa thật phải lẽ, làm tâm hồn vui vẻ;
Ðiều răn của Chúa thật minh bạch, khiến mắt lòng thấy rõ.
Ðộng cơ kính sợ Chúa thật trong sạch, nên còn lại đời đời;
Phán quyết của Chúa thật chính đáng, thảy đều công bình cả.
10 Những điều ấy quý hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng;
Chúng ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật nhểu từ tàng ong.
11 Hơn nữa nhờ những điều ấy, kẻ tôi tớ Ngài được cảnh giác;
Nhờ giữ những điều ấy, tôi tớ Ngài được ban thưởng lớn lao.
12 Nào ai có thể tự mình biết hết mọi lầm lỗi của mình?
Cầu xin Ngài tha thứ con vì những lỗi lầm con không biết.
13 Xin giữ kẻ tôi tớ Ngài khỏi cố ý phạm tội;
Xin đừng để tội lỗi cầm quyền trên con;
Ðể con sẽ không có chỗ nào đáng trách,
Và con sẽ không phạm tội nặng.

14 Nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài;
Lạy Chúa, Vầng Ðá của con và Ðấng Cứu Chuộc của con.

Footnotes:

  1. Thánh Thi 19:4 nt: dựng lều
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 2 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Sự Trị Vì của Ðấng Ðược Xức Dầu

Vì sao các quốc gia náo loạn,
Và các dân tộc toan mưu chước hư không?
Các vua thế gian nổi dậy,
Và các lãnh tụ nghị luận với nhau để chống lại Chúa,
Và nghịch lại Ðấng được xức dầu của Ngài.
Chúng nói với nhau rằng,
“Chúng ta hãy bứt đứt xiềng xích của họ;
Chúng ta hãy dứt bỏ các dây trói buộc của họ.”

Ðấng ngự trên trời sẽ cười;
Chúa sẽ cười chúng.
Trong cơn giận, Ngài sẽ khiển trách chúng;
Trong cơn thịnh nộ, Ngài sẽ làm cho chúng kinh hãi, mà rằng,
“Nầy, Ta đã lập vua Ta trên Si-ôn, núi thánh của Ta.”

Tôi sẽ truyền ra mạng lịnh của Chúa;
Ngài phán với tôi, “Con là Con Ta. Ngày nay Ta đã sinh Con.
Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban các nước cho Con làm cơ nghiệp,
Các nơi tận cùng trái đất cho Con làm tài sản.
Con sẽ trị vì chúng bằng cây thiết trượng;
Con sẽ đập nát chúng như đập vỡ các đồ sành.”

10 Vậy, hỡi các vua, khá khôn ngoan.
Hỡi các lãnh tụ thế gian, khá nghe lời răn bảo:
11 Hãy phụng sự Chúa với lòng kính sợ;
Khá vừa vui và cũng vừa run.
12 Hãy đầu phục và yêu kính[a] Con,
Kẻo Ngài nổi giận mà các người sẽ bị diệt vong trong đường lối mình,
Vì cơn giận của Ngài có thể bừng lên trong chốc lát.
Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài.

Footnotes:

  1. Thánh Thi 2:12 nt: hôn
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Thánh Thi 110 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Chúa Ban Quyền Lực cho Vua

Thơ của Ða-vít

110 Chúa phán với Chúa của tôi,
“Con hãy ngồi bên phải Ta,
Cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con.

Từ Si-ôn Chúa sẽ đưa vương trượng uy quyền của Con ra:
Hãy trị vì những kẻ thù của Con.
Trong ngày Con biểu dương quyền lực, dân tộc Con sẽ hăng hái xung phong;
Họ sẽ tập họp thành đội ngũ chỉnh tề khi hừng đông ló dạng;
Những trai trẻ sẽ quy tụ quanh Con như sương phủ ban mai.”

Chúa đã thề và sẽ không đổi ý của Ngài rằng,
“Con là tư tế đời đời theo Dòng Mên-chi-xê-đéc.”

Chúa ở bên phải Con.
Ngài sẽ đập tan các vua trong ngày Ngài nổi giận.
Ngài sẽ đoán phạt các dân;
Ngài sẽ làm cho thây những kẻ ác chất cao thành đống;
Ngài sẽ đập tan các lãnh tụ của thế gian.
Ngài sẽ uống nước suối bên đường,
Rồi Ngài sẽ ngẩng đầu lên cách hiên ngang đắc thắng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ê-sai 53:4-6 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Mà kỳ thật Người đã gánh lấy ốm đau bịnh tật của chúng ta;
Người đã mang lấy những sầu khổ của chúng ta,
Trong khi chúng ta lại tưởng Người đã bị Ðức Chúa Trời đánh phạt, giáng họa, và làm cho khốn khổ.
Nhưng Người đã vì những vi phạm của chúng ta mà bị trọng thương,
Vì những tội lỗi của chúng ta mà bị tan da nát thịt.
Nhờ hình phạt Người chịu chúng ta được bình an;
Nhờ những thương tích của Người chúng ta được chữa lành.
Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy;
Chúa đã chất tội lỗi của tất cả chúng ta trên Người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Công Vụ Các Sứ đồ 2:33-36 Bản Dịch 2011 (BD2011)

33 Vậy sau khi đã được cất lên ngự bên phải Ðức Chúa Trời và đã nhận lãnh Ðức Thánh Linh mà Ðức Chúa Cha đã hứa, Ngài tuôn đổ Ðức Thánh Linh ra như anh chị em đã thấy và nghe. 34 Vì Vua Ða-vít chưa từng lên trời, nhưng chính vua đã nói,

‘Chúa phán với Chúa của tôi,
“Con hãy ngồi bên phải Ta,
35 Cho đến khi Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con.”’[a]

36 Vậy hỡi toàn thể nhà I-sơ-ra-ên, xin hãy biết một cách chắc chắn rằng: Ðức Chúa Jesus, Ðấng anh chị em đóng đinh trên cây thập tự, đã được Ðức Chúa Trời lập làm Chúa và Ðấng Christ.”[b]

Footnotes:

  1. Công Vụ Các Sứ đồ 2:35 Thi 110:1
  2. Công Vụ Các Sứ đồ 2:36 nt: Christ (Ðấng Ðược Xức Dầu)
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Mác 14:61-62 Bản Dịch 2011 (BD2011)

61 Nhưng Ngài vẫn im lặng, không trả lời một tiếng. Vị thượng tế lại chất vấn và hỏi Ngài, “Ngươi có phải là Ðấng Christ, Con của Ðấng Ðược Chúc Tụng không?”

62 Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đáp, “Chính Ta. Rồi đây, các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Ðấng Quyền Năng và sẽ ngự trên mây trời mà đến.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 1:13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Ðức Chúa Trời có bao giờ phán với một thiên sứ nào rằng,

“Hãy ngồi xuống bên phải Ta,
Cho đến chừng Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con”[a]

chăng?

Footnotes:

  1. Hê-bơ-rơ 1:13 Thi 110:1
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 4:14-16 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ðức Chúa Jesus Là Vị Thượng Tế

14 Thế thì chúng ta có một Vị Thượng Tế vĩ đại, Ðấng đã vượt qua các từng trời, là Ðức Chúa Jesus Con Ðức Chúa Trời, nên chúng ta hãy giữ vững đức tin chúng ta đã tuyên xưng. 15 Vì chúng ta không có một Vị Thượng Tế không thể cảm thương những yếu đuối của chúng ta, nhưng có một Vị Thượng Tế đã bị cám dỗ mọi phương diện, giống như chúng ta, nhưng chẳng phạm tội. 16 Vậy chúng ta hãy dạn dĩ đến gần ngai ân sủng, để có thể nhận ơn thương xót và tìm được ân sủng, hầu giúp chúng ta trong lúc cần.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 7:11-8:2 Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Vậy nếu nhờ chức vụ tư tế của người Lê-vi mà người ta được trở nên hoàn toàn –vì dân nhận được Luật Pháp trên căn bản của chức vụ tư tế ấy– thì tại sao cần phải dấy lên một tư tế khác theo dòng Mên-chi-xê-đéc, mà không là một người theo dòng A-rôn? 12 Vì khi có sự thay đổi về dòng tư tế, thì cũng cần phải thay đổi trong Luật Pháp nữa.

Chức Vụ Tư Tế của Ðấng Christ Cao Trọng Hơn Chức Vụ Tư Tế của A-rôn

13 Về Ðấng mà những điều nầy luận đến lại thuộc về một chi tộc khác, một chi tộc chưa có ai được phục vụ nơi bàn thờ. 14 Vì rõ ràng rằng Chúa chúng ta đã xuất thân từ dòng dõi Giu-đa, mà về chi tộc ấy, Môi-se không nói chi về chức vụ tư tế cả.

15 Ðiều đó càng rõ ràng hơn khi một vị tư tế khác tương tự như Mên-chi-xê-đéc dấy lên, 16 Ðấng ấy không trở thành tư tế dựa trên những quy định trong Luật Pháp về huyết thống, nhưng dựa trên quyền năng của sự sống bất diệt. 17 Vì Ngài đã được chứng rằng,

“Con làm tư tế đời đời,
Theo dòng Mên-chi-xê-đéc.”[a]

18 Như vậy trong một phương diện, điều răn trước kia đã trở nên vô hiệu vì bất lực và vô dụng 19 (bởi Luật Pháp chẳng làm ai trở nên hoàn toàn), nhưng một phương diện khác, một hy vọng tốt hơn đã được đưa vào thay thế, nhờ hy vọng ấy chúng ta được đến gần Ðức Chúa Trời.

20 Ðiều ấy không phải là không có lời thề xác định. 21 Vì những vị kia trở thành tư tế không cần lời thề, nhưng Ngài thì có một lời thề được lập bởi Ðấng đã nói với Ngài,

“Chúa đã thề và sẽ không đổi ý của Ngài,
‘Con làm tư tế đời đời.’”[b]

22 Theo lời thề ấy Ðức Chúa Jesus đã trở thành một bảo đảm cho giao ước tốt hơn. 23 Ngoài ra có nhiều người đã trở thành tư tế, bởi vì sự chết ngăn trở họ tiếp tục chức vụ, 24 nhưng Ngài thì tồn tại đời đời, nên Ngài có một chức vụ tư tế vĩnh viễn. 25 Do đó Ngài có thể cứu hoàn toàn những ai đến với Ðức Chúa Trời qua Ngài, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho họ.

26 Thật vậy chúng ta cần có một Vị Thượng Tế như thế, một Ðấng thánh khiết, vô tội, trong sạch, tách biệt khỏi những kẻ tội lỗi, và được cất lên cao hơn các từng trời; 27 một Ðấng không có nhu cầu hằng ngày như bao nhiêu vị thượng tế khác, dâng con vật hiến tế chuộc tội cho mình và cho dân, vì Ngài đã dâng chính Ngài một lần đủ cả. 28 Vì Luật Pháp lập những con người yếu đuối làm những thượng tế, nhưng lời thề đến sau Luật Pháp đã lập Con, Ðấng đã được làm cho trọn vẹn đời đời.

Chức Vụ Thượng Tế của Ðức Chúa Jesus

Ðiểm chính yếu của những điều chúng ta vừa nói là thế nầy: Chúng ta có một Vị Thượng Tế như thế đang ngồi bên phải ngai của Ðấng Tôn Nghiêm trên trời; Ngài đang phục vụ trong đền thánh, là đền tạm thật, do chính Chúa, chứ không do loài người, dựng lên.

Footnotes:

  1. Hê-bơ-rơ 7:17 Thi 110:4
  2. Hê-bơ-rơ 7:21 Thi 110:4
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes