A A A A A
Bible Book List

Sòm 80 Haitian Creole Version (HCV)

80 ¶ (80:1) Pou chèf sanba yo. Se pou yo chante l' sou menm lè ak chante ki di: Bèl ti flè savann blan yo. Se pou yo jwe mizik la sou enstriman akòd. Se yon sòm Asaf. (80:2) Ou menm ki gadò pèp Izrayèl la, ou menm k'ap mennen pitit pitit Jozèf yo tankou bann mouton ou, panche zòrèy ou pou koute nou. Ou menm ki chita sou fotèy ou anwo zanj cheriben yo, parèt nan mitan gwo limyè ou la.

(80:3) Fè pitit Efrayim, pitit Benjamen ansanm ak pitit Manase yo wè jan ou gen pouvwa. vin delivre nou.

(80:4) Bondye, mete nou sou pye nou ankò! Fè nou santi ou la avèk nou, epi n'a delivre.

(80:5) Seyè, Bondye ki gen tout pouvwa a, jouk kilè w'a rete fache sou pèp ou k'ap lapriyè nan pye ou?

(80:6) Ou ba yo dlo k'ap koule sot nan je yo pou sèvi yo manje. Ou ba yo gwo gode plen dlo k'ap soti nan je yo pou yo bwè.

(80:7) Ou kite nasyon ki bò kote nou yo ap goumen yonn ak lòt poutèt nou. Ou kite lènmi nou yo ap pase nou nan rizib.

(80:8) Bondye ki gen tout pouvwa, mete nou sou pye nou ankò. Fè nou santi ou la avèk nou, epi n'a delivre.

¶ (80:9) Ou rache yon pye rezen nan peyi Lejip, ou mete anpil nasyon deyò, ou plante l' nan plas yo.

(80:10) Ou pare yon moso tè kote pou l' te grandi. Li pouse gwo rasin byen fon, branch li yo kouvri tout peyi a.

10 (80:11) Lonbraj li te kouvri tout mòn yo, branch li yo kouvri tout gwo pye sèd yo.

11 (80:12) Branch li yo rive jouk bò lanmè Mediterane, jouk bò larivyè Lefrat.

12 (80:13) Poukisa ou lage lantouraj li yo atè konsa, kifè koulye a nenpòt moun k'ap pase vin vòlè rezen li yo?

13 (80:14) Kochon mawon fin raboure rasin li yo, bèt nan bwa ap manje tout fèy li yo.

14 (80:15) Bondye, ou menm ki gen tout pouvwa, tounen vin jwenn nou non! Kote ou ye nan syèl la, gade sak rive nou! Pran ka pye rezen ou lan non!

15 (80:16) vin sove pye rezen ou menm ou te plante a, ti pye rezen ou fè tounen yon gwo pyebwa a.

16 (80:17) Lènmi nou yo mete dife ladan l', yo koupe tout branch li yo. Fè kòlè! Annik gade yo, y'a peri!

17 (80:18) Pwoteje peyi ou te fè tounen yon gwo peyi a! Pwoteje pèp ou te chwazi a!

18 (80:19) Nou p'ap janm vire do ba ou ankò! Ban nou lavi ankò! N'a fè lwanj ou!

19 (80:20) Bondye ki gen tout pouvwa a, mete nou sou pye nou ankò! Fè nou santi ou la avèk nou, epi n'a delivre!

Psalm 80 New International Version (NIV)

Psalm 80[a]

For the director of music. To the tune of “The Lilies of the Covenant.” Of Asaph. A psalm.

Hear us, Shepherd of Israel,
    you who lead Joseph like a flock.
You who sit enthroned between the cherubim,
    shine forth before Ephraim, Benjamin and Manasseh.
Awaken your might;
    come and save us.

Restore us, O God;
    make your face shine on us,
    that we may be saved.

How long, Lord God Almighty,
    will your anger smolder
    against the prayers of your people?
You have fed them with the bread of tears;
    you have made them drink tears by the bowlful.
You have made us an object of derision[b] to our neighbors,
    and our enemies mock us.

Restore us, God Almighty;
    make your face shine on us,
    that we may be saved.

You transplanted a vine from Egypt;
    you drove out the nations and planted it.
You cleared the ground for it,
    and it took root and filled the land.
10 The mountains were covered with its shade,
    the mighty cedars with its branches.
11 Its branches reached as far as the Sea,[c]
    its shoots as far as the River.[d]

12 Why have you broken down its walls
    so that all who pass by pick its grapes?
13 Boars from the forest ravage it,
    and insects from the fields feed on it.
14 Return to us, God Almighty!
    Look down from heaven and see!
Watch over this vine,
15     the root your right hand has planted,
    the son[e] you have raised up for yourself.

16 Your vine is cut down, it is burned with fire;
    at your rebuke your people perish.
17 Let your hand rest on the man at your right hand,
    the son of man you have raised up for yourself.
18 Then we will not turn away from you;
    revive us, and we will call on your name.

19 Restore us, Lord God Almighty;
    make your face shine on us,
    that we may be saved.

Footnotes:

  1. Psalm 80:1 In Hebrew texts 80:1-19 is numbered 80:2-20.
  2. Psalm 80:6 Probable reading of the original Hebrew text; Masoretic Text contention
  3. Psalm 80:11 Probably the Mediterranean
  4. Psalm 80:11 That is, the Euphrates
  5. Psalm 80:15 Or branch
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes