Add parallel Print Page Options

20 Ginatipigan gid niya siya;
wala gid sing bisan isa ka tul-an nga mabali sa iya.

Read full chapter