Add parallel Print Page Options

Psalmul 22

Către mai-marele cântăreţilor.

Se cântă ca „cerboaica zorilor”.

Un psalm al lui David

Dumnezeule(A)! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit
şi pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuţi şi fără s-asculţi plângerile(B) mele?
Strig ziua, Dumnezeule, şi nu-mi răspunzi;
strig şi noaptea, şi tot n-am odihnă.
Totuşi Tu eşti Cel Sfânt
şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor(C) lui Israel.
În Tine se încredeau părinţii noştri;
se încredeau, şi-i izbăveai.
Strigau către Tine, şi erau scăpaţi;
se încredeau în Tine(D) şi nu rămâneau de ruşine.
Dar eu sunt vierme(E), nu om,
am ajuns de ocara oamenilor(F) şi dispreţuit de popor.
Toţi cei ce mă văd(G) îşi bat joc de mine,
îşi deschid gura, dau din cap(H) şi zic:
„S-a încrezut(I) în Domnul! Să-l mântuiască(J) Domnul,
să-l izbăvească, fiindcă-l iubeşte!”
Da, Tu m-ai(K) scos din pântecele mamei,
m-ai pus la adăpost de orice grijă la ţâţele mamei mele;
10 de când eram la sânul(L) mamei am fost sub paza Ta,
din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu.
11 Nu Te depărta de mine, căci s-apropie necazul
şi nimeni nu-mi vine în ajutor.
12 O mulţime(M) de tauri sunt împrejurul meu,
nişte tauri din Basan mă înconjoară.
13 Îşi deschid(N) gura împotriva mea,
ca un leu care sfâşie şi răcneşte.
14 Am ajuns ca apa care se scurge şi toate oasele(O) mi se despart;
mi s-a făcut inima(P) ca ceara
şi se topeşte înăuntrul meu.
15 Mi se usucă puterea(Q) ca lutul
şi mi se lipeşte(R) limba de cerul gurii;
m-ai adus în ţărâna morţii.
16 Căci nişte câini mă înconjoară(S),
o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu,
mi-au străpuns(T) mâinile şi picioarele;
17 toate oasele aş putea să mi le număr.
Ei însă pândesc(U) şi mă privesc;
18 îşi împart(V) hainele mele între ei
şi trag la sorţ pentru cămaşa mea.
19 Dar Tu, Doamne, nu Te depărta!
Tu, Tăria mea, vino degrabă în ajutorul meu!
20 Scapă-mi sufletul de sabie
şi viaţa(W) din ghearele câinilor(X)!
21 Scapă-mă(Y) din gura leului
şi scoate-mă(Z) din coarnele bivolului!
22 Voi vesti(AA) Numele Tău fraţilor(AB) mei
şi Te voi lăuda în mijlocul adunării.
23 Cei ce(AC) vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L!
Voi toţi, sămânţa lui Iacov, slăviţi-L!
Cutremuraţi-vă înaintea Lui, voi toţi, sămânţa lui Israel!
24 Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit
şi nu-Şi ascunde Faţa de el,
ci(AD) îl ascultă când strigă către El.
25 În adunarea cea mare, Tu(AE) vei fi pricina laudelor mele
şi-mi voi împlini juruinţele(AF) în faţa celor ce se tem de Tine.
26 Cei săraci(AG) vor mânca şi se vor sătura,
cei ce caută pe Domnul Îl vor lăuda.
Veselă să vă fie inima(AH) pe vecie!
27 Toate(AI) marginile pământului îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul;
toate familiile neamurilor(AJ) se vor închina înaintea Ta.
28 Căci(AK) a Domnului este Împărăţia:
El stăpâneşte peste neamuri.
29 Toţi cei puternici(AL) de pe pământ vor mânca şi se vor închina şi ei;
înaintea Lui se vor pleca toţi(AM) cei ce se pogoară în ţărână,
cei ce nu pot să-şi păstreze viaţa.
30 O sămânţă de oameni Îi va sluji
şi se va vorbi(AN) despre Domnul către cei ce vor veni(AO) după ei.
31 Aceştia vor veni(AP) şi vor vesti dreptatea Lui,
vor vesti lucrarea Lui poporului care se va naşte.