A A A A A
Bible Book List

Prva poslanica Korinćanima 11 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Red pri bogoslužju

11 Budite moji nasljedovatelji, kao što sam i ja Kristov. A hvalim vas što me se u svemu sjećate i držite se predaja kao što vam predadoh. Ali hoću da znate: svakomu je mužu glava Krist, a glava je ženi muž, a glava je Kristu Bog. Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave, sramoti svoju glavu. Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje nepokrivene glave, sramoti svoju glavu, jer je to isto kao da je obrijana. Doista, ako žena ne pokriva glavu, neka se šiša. Ako je pak ženi sramota šišati se ili brijati, neka se pokrije! Ali muž ne treba pokrivati glavu, jer je slika i slava Božja, a žena je slava muževljeva. Jer nije muž od žene, nego je žena od muža; niti je muž stvoren radi žene, nego žena radi muža. 10 Stoga žena treba imati znak ovlasti na glavi, zbog anđela. 11 Ipak: ni žena bez muža, ni muž bez žene - u Gospodinu! 12 Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi, a sve je od Boga. 13 Sami prosudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli? 14 Ne uči li vas i sama narav da je mužu sramota ako nosi dugu kosu? 15 A da je ženi dika nosi li dugu kosu, jer kosa joj je dana mjesto pokrivala.[a]

16 Ako se pak tko misli prepirati, mi takvih navika nemamo, a niti crkve Božje.

Euharistija - Večera Gospodnja

17 Ali dok ovo nalažem, ja vas ne hvalim, jer kad se sastajete, to nije na bolje, nego na gore. 18 A prije svega, kad se sastajete kao crkva, čujem da ima razdora među vama, što donekle i vjerujem. 19 Treba doista među vama biti i podjela, da se očituju i oni koji su prokušani među vama. 20 Kad se dakle zajedno sastajete, nije to blagovanje Gospodnje večere, 21 jer svatko pri blagovanju najprije svoju večeru uzima, te jedan gladuje, a drugi se opija. 22 Zar nemate domove da u njima jedete i pijete? Ili prezirete crkvu Božju i postiđujete one koji nemaju? Što da vam reknem? Pohvalim vas? U tome vas ne hvalim.

23 Jer ja primih od Gospodina što vam i predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh 24 te, izrekavši hvalu, razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje za vas. Ovo činite meni u spomen.«[b] 25 Tako i čašu, nakon večere, govoreći: »Ova je čaša novi Savez u mojoj krvi. Ovo činite, kad god pijete, meni u spomen.« 26 Jer kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, navješćujete smrt Gospodnju dok on ne dođe. 27 Stoga, tko god nedostojno jede kruh ili pije čašu Gospodnju, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. 28 Neka se dakle svatko preispita pa tada od kruha jede i od čaše pije. 29 Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije, ako ne razlikuje Tijela.[c] 30 Stoga su među vama mnogi bolesni i nemoćni, a mnogo ih je zaspalih. 31 Kad bismo sami sebi presuđivali, ne bi nam bilo suđeno. 32 A kad nam sudi Gospodin, on nas odgaja da ne budemo osuđeni sa svijetom. 33 Tako, braćo moja, kada se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni druge. 34 Ako je tko gladan, neka jede kod kuće, da vaše sastajanje ne bude na osudu. O drugome ću vas pak uputiti kada dođem.

Footnotes:

  1. 1Kor 11,15 »joj« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
  2. 1Kor 11,24 Neki rukopisi iza »reče«, imaju: »Uzmite, jedite, ovo je tijelo moje za vas razlomljeno.«
  3. 1Kor 11,29 Neki rukopisi iza »Jer tko jede i pije« donose: »nedostojno«, a umjesto »Tijela«, imaju: »tijela Kristova«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes