Add parallel Print Page Options

K utrpeniu pristupujte ako Kristus, ktorý zakúsil mnoho bolesti. Lebo kto takto trpel, prestáva hrešiť.

A tak, kým ste ešte tu na zemi, nepoddávajte sa hriešnym túžbam, ale žite podľa Božej vôle.

Stačilo, že ste ako neveriaci v minulosti žili neviazaným životom, oddávali sa vášňam, opilstvu, obžerstvu i hanebnému modlárstvu.

Prirodzene, vaši bývalí priatelia budú prekvapení, že už s nimi nedržíte, budú sa vám posmievať a pohŕdať vami.

Ale z toho si nič nerobte; veď oni sa budú zodpovedať za svoj život Sudcovi všetkých živých i mŕtvych.

Preto bolo evanjelium zvestované aj mŕtvym, ktorých za ich života ľudia povrchným hodnotením odsúdili, avšak Boh, ktorý súdi podľa ducha, ich odmení večným životom.

Každý má slúžiť svojimi darmi

Rýchlo sa približuje koniec všetkému,

preto žite rozumne a horlivo sa modlite. Predovšetkým vaše vzájomné vzťahy nech sú plné vrúcnej lásky -- veď láskou môžete prikryť veľa previnení.

Ochotne otvorte svoj dom všetkým, ktorí to potrebujú.

10 Každého z vás obdaroval Boh nejakými schopnosťami. Užívajte ich múdro, slúžte si nimi a navzájom sa tak obohacujte.

11 Si povolaný kázať Božie pravdy? Nech je teda tvoja reč skutočným posolstvom od Boha. Cítiš povolanie pomáhať iným? Rob to teda so všetkou silou, ktorú ti Pán Boh dáva, aby on bol oslávený v Pánu Ježišovi Kristovi. Jemu patrí všetka sláva a moc navždy. Amen.

Viera sa prejavuje v skúškach

12 Moji milovaní, nech vás nemätú rôzne ťažké skúšky, ktoré preverujú vašu vieru -- nie je to nič nezvyčajné.

13 Prijímajte takéto skúšky s radosťou, veď trpíte ako Kristus, o to viac sa budete radovať v deň jeho druhého príchodu.

14 Ak vás ľudia urážajú preto, že ste kresťanmi, pokladajte to za výsadu, lebo Boží Duch, Duch slávy, je pri vás.

15 Nerád by som počul, že niekto z vás trpí pre vraždu, krádež, nejaký zločin alebo pre všetečné zasahovanie do záležitostí iných ľudí.

16 Ak však trpíte ako kresťania, nie je to nijaká hanba. Chváľte Pána Boha za výsadu, že patríte do Božej rodiny a že môžete niesť Kristovo meno -- kresťania.

17 Veď už prichádza čas, keď sa má začať súd od tých, ktorí patria Bohu. A ak máme byť súdení najskôr my kresťania, aký hrozný osud čaká tých, ktorí Božie posolstvo odmietajú?

18 Ak sa veriaci človek iba ťažko zachráni, čo potom čaká hriešnych a bezbožných?

19 A tak ak trpíte podľa Božej vôle, konajte naďalej dobro a zverte sa úplne do rúk svojho Stvoriteľa; on vás nikdy nesklame.