Add parallel Print Page Options

Pokyny ženám i mužom

Podobne aj vy ženy, podriaďujte sa svojim mužom, a keď sa niektorí z nich vzpierajú Božiemu slovu,

môžete ich bez slov získať svojím čistým a bohabojným životom.

Nenakloníte si ich vonkajšími ozdobami -- šperkami, honosnými účesmi a nákladnými odevmi, ktoré pre vás nie sú vhodné, ale nepominuteľnou krásou kresťanskej osobnosti.

Vašou ozdobou nech je jemnosť a miernosť, ktoré sa páčia Bohu.

Takáto vnútorná krása zdobila zbožné ženy dávnych čias, ktoré sa podriaďovali svojim mužom.

Ako Sára, ktorá poslúchala svojho manžela Abraháma a volala ho svojím pánom. Idete v jej šľapajach, ak konáte správne a nepodliehate nervozite a strachu.

Tak aj vy, muži, usilujte sa rozumieť svojim manželkám, pretože sú slabšie. Ctite ich, lebo sú v Božej milosti, rovnako ako vy, dedičkami večného života. Ak tak nerobíte, nemôžete čakať, že Boh vypočuje vaše modlitby.

Rady pre praktický život

Nakoniec sa obraciam na vás všetkých. Buďte jednomyseľní, majte porozumenie jeden pre druhého a milujte sa ako Božia rodina. Majte citlivé srdce a pokornú myseľ.

Zlé neodplácajte zlým, urážky urážkami, ale naopak preukazujte dobro. Veď iba tak vás Boh požehná.

10 Máte za úlohu dokázať, že si vážite život, a ak si želáte žiť dobre a šťastne, dávajte si pozor na svoj jazyk, aby z vašich úst nevyšlo nič zlé a ľstivé.

11 Obráťte sa chrbtom k zlému a konajte dobré. Šírte okolo seba pokoj, aj keď to nie je ľahké.

12 Veď Pán sa pozerá s láskou na svoje poslušné deti a odpovedá na ich prosby. Ale na tých, čo robia zle, hľadí s prísnou tvárou.

13 Kto by vám chcel ublížiť, ak budete konať dobre?

14 Ak sa však predsa stane, že budete trpieť pre dobrú vec, Boh vás odmení. Nedajte sa zastrašiť a nebuďte malomyseľní;

15 usilujte sa, aby vaše srdcia patrili úplne Kristovi. Využite každú príležitosť na svedectvo o svojej viere, rozprávajte však skromne a s úctou.

16 Správajte sa náležite, aby tí, čo o vás hovoria ako o najhorších ľuďoch a nadávajú vám, sa zahanbili, že hanobia váš kresťanský život.

Ochota trpieť

17 Pamätajte, že ak Boh dopustí, aby ste trpeli, potom je lepšie trpieť pre dobro ako pre zlo.

18 Veď Kristus tiež trpel. Sám bez viny zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.

19 A ten istý Duch ho viedol, aby kázal duchom vo väzení,

20 duchom tých, ktorí kedysi dávno za dní Noemových odmietli poslúchnuť jeho varovanie a výzvy, aby zmenili svoj život a poslúchali Boha. Boh trpezlivo čakal, kým Noe dostaval koráb, predsa však iba osem ľudí bolo zachránených pred vodou.

21 To je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje vás. Krstom vyznávame, že sme boli vykúpení zo smrti. Nejde tu o zmytie telesnej špiny, ale o symbol očistenia nášho svedomia od hriechu skrze zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista.

22 On je teraz v nebi po pravici Božej a anjeli i všetky nebeské sily a mocnosti sa pred ním skláňajú a poslúchajú ho.