Add parallel Print Page Options

Začiatok a rast kresťanského života

A tak sa zbavujte všetkých zlých vlastností, návykov a pocitov. Medzi ne patrí nečestnosť, závisť, ohováranie a pretvárka.

Ste ako novorodeniatka v Božej rodine. Ako si novorodeniatko žiada mlieko, tak aj vy by ste mali túžiť po Božom slove -- mali by ste ho čítať a premýšľať o ňom, aby ste rástli vo viere.

Veď ste už sami na sebe poznali Božiu dobrotivosť.

Prichádzajte ku Kristovi, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu.

Aj vy buďte živými kameňmi, z ktorých sa stavia duchovný dom. Navyše vám Kristus vydobyl právo, aby ste mohli ako sväté kňazstvo bezprostredne pristupovať k Bohu. Prinášajte mu teda duchovné obete svojho čistého života, ktoré rád prijme pre zásluhy Ježiša Krista.

Písmo o tom hovorí takto: Posielam Krista ako starostlivo vybratý, vzácny základný kameň svojej cirkvi a nikdy nesklamem tých, čo v neho veria."

Áno, vám, ktorí veríte, je vzácny, ale neveriacim platia slová Písma: Stavitelia zavrhli kameň, ktorý sa stal základným kameňom;

pre nich je kameňom, o ktorý sa potknú, a skalou, ktorá spôsobí ich pád." Svojím vzdorom voči Božiemu slovu privolávajú na seba to, čo Boh predpovedal -- úplný pád.

Ale vy ste vyvolení samým Bohom ako kňazi Kráľa, ste svätí a čistí, ste jeho vlastným ľudom. To všetko preto, aby ste svedčili iným o tom, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla.

10 Kedysi ste nevedeli o Božej dobrote, a teraz táto dobrota premenila vaše životy.

Ste na svete len hostia

11 Prosím vás, moji milí, žite na tomto svete ako hostia. Váš skutočný domov je teraz v nebi, preto sa zrieknite zlých túžob, ktoré ohrozujú váš život s Kristom.

12 Medzi neveriacimi sa správajte vždy vzorne, aby aj tí, čo o vás hovoria ako o najhorších ľuďoch, nakoniec práve pre vaše dobré skutky museli oslavovať Boha.

13 Ako veriaci rešpektujte predstaviteľov svojej krajiny.

14 Majú povinnosť trestať všetkých, ktorí robia zle, a odmeňovať tých, čo konajú správne.

15 Boh si želá, aby ste svojím príkladným životom umlčali kritiku tých, ktorí odsudzujú Božiu zvesť, hoci nevedia, čo im prináša a neokúsili jej moc.

16 Ale nik z vás by nemal zneužívať túto slobodu a ospravedlňovať ňou svoje zlé správanie. Lebo ste boli oslobodení, aby ste vždy a všade slúžili Bohu.

17 Všetkým ľuďom prejavujte úctu a milujte svojich bratov. Žite v úctivej poslušnosti pred Bohom a vážte si vládu.

Kristus je nám príkladom v utrpení

18 Rešpektujte svojich nadriadených, a to nie iba vtedy, ak sú na vás dobrí a láskaví, ale aj keď sú prísni a tvrdí.

19 Je to prednosť, ak niekto pre vernosť Bohu znáša neprávom utrpenie.

20 Veď aká je to zásluha, keď znášate trest, ktorý vám bol spravodlivo vymeraný? Ale keď konáte dobro, a predsa za to trpíte, Boh to ocení.

21 Takéto utrpenia sú iba čiastkou toho, čo vytrpel pre nás Kristus, ktorý sa stal naším príkladom. Preto ho nasledujte!

22 On nikdy nezhrešil, nikdy z jeho úst nevyšla lož;

23 znášal urážky, ale sám neurážal; keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko nechal na Boha, ktorý spravodlivo súdi.

24 On sám niesol naše hriechy na sebe, keď zomrel na kríži, aby nám dal silu skoncovať s hriechom a žiť novým životom. Jeho utrpenie nás uzdravilo.

25 Boli ste ako ovce, ktoré zablúdili, ale teraz ste navrátení k svojmu pastierovi a strážcovi.