Add parallel Print Page Options

Vzťahy medzi podriadenými a nadriadenými

Kresťanskí otroci a sluhovia nech rešpektujú svojich pánov, aby sa nemohli ponosovať na ich zlú prácu, lebo tým by sa znevažovalo Božie meno a kresťanské učenie.

Ak má niekto veriaceho pána, nech si ho nectí menej len zato, že je jeho brat vo viere. Práve naopak, nech mu slúži tým ochotnejšie a svedomitejšie ako milovanému bratovi. To zdôrazňuj všetkým veriacim.

Pravá zbožnosť a bohatstvo

Toto je zdravé učenie Ježiša Krista a základ zbožného života.

Kto učí niečo iné, je namyslený, ničomu nerozumie a vyvoláva iba škriepky, roztržky, a z toho sú potom urážky, krivé obvinenia a ustavičné sváry.

Títo majstri rozvratu akoby mali zakalený rozum, neschopný poznať pravdu. Ba akoby zo zbožnosti chceli vytĺcť kapitál a obohatiť sa. Takým sa vyhýbaj.

Pritom zbožnosť je naozaj nesmiernym bohatstvom, lebo prináša spokojnosť v každej situácii.

Nič sme si predsa na svet nepriniesli a nič si z neho neodnesieme.

Malo by nám teda stačiť, keď máme čo jesť a čo si obliecť.

Kto však túži po bohatstve, ľahko podľahne pokušeniu použiť na to aj nepoctivé prostriedky, ktoré ho môžu priviesť do záhuby.

10 Koreňom všetkého zla je totiž láska k peniazom. Mnohým už uzavrela prístup k Bohu a spôsobila veľa utrpenia.

Povzbudenie Timoteja

11 Ty však, Timotej, patríš Bohu. Vyhýbaj sa takým veciam a usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť a miernosť.

12 Byť kresťanom znamená viesť ustavičný duchovný zápas. Bojuj dobrý boj viery, aby si dosiahol večný život, ku ktorému ťa Boh povolal. Zaväzuje ťa k tomu aj slávnostné vyznanie, ktoré si urobil pred mnohými svedkami.

13 Vyzývam ťa pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý svoje svedectvo povedal pred Pontským Pilátom:

14 Plň zverenú úlohu, aby si zostal čistý a bezúhonný až do príchodu Ježiša Krista.

15 Až príde jeho čas, zjaví ho celému svetu sám Boh, požehnaný a jediný vládca, Kráľ nad všetkými kráľmi a Pán nad všetkými pánmi,

16 jediný nesmrteľný, ktorý býva v neprístupnom svetle; ľudské oko ho nevidelo, ani nemôže vidieť. Jemu patrí česť a vláda na veky vekov!

17 Dôrazne vystríhaj bohatých, aby si nezakladali na svojom bohatstve, ale radšej upierali nádej na Boha, ktorý nás štedro zahŕňa všetkým, čo potrebujeme.

18 Napomínaj ich, nech konajú dobro a ochotne a obetavo sa delia s tými, čo majú núdzu.

19 To je najlepšia investícia pre večnosť, to je pravý a plodný kresťanský život.

20 Timotej, starostlivo si chráň, čo ti Boh zveril.

21 Vyhýbaj sa prázdnym rečiam a falošným náukam, pre ktoré už tak mnohí stratili to najdôležitejšie -- vieru.

Milosť Božia s tebou!