Add parallel Print Page Options

Vedúci pracovníci

Áno, je to pravda. Kto chce mať vedúce postavenie v cirkvi, túži po dobrej veci!

Taký človek musí byť striedmy, rozvážny, pohostinný. Potrebná je aj schopnosť vychovávať, ohľaduplnosť, prívetivosť, nezištnosť.

Kto stojí na čele zboru, nesmie byť lakomý, mať záľubu v pití a v svároch,

má mať usporiadanú rodinu a deti vychované k poslušnosti a poctivosti.

Veď ako môže viesť cirkev ten, kto si nevie urobiť poriadok vo vlastnej rodine?

Nech to nie je nováčik vo viere, aby mu sláva nestúpla do hlavy a nespôsobila jeho pád.

Aj vo svojom okolí musí mať dobrú povesť, aby jeho prácu nemarilo ohováranie.

Rovnaké vlastnosti nech majú aj ostatní, čo zastávajú v cirkvi funkcie: nech nie sú dvojtvárni, neholdujú alkoholu ani sa neženú za majetkom.

Tajomstvo viery nech uchovávajú v čistom srdci.

10 Ale aj oni sa majú najskôr osvedčiť ako bezúhonní, a až potom vykonávať svoju funkciu.

11 Takisto ich manželky nech nie sú klebetné, ale počestné, striedme a verné.

12 Manželská vernosť, usporiadané rodinné vzťahy a dobre vychované deti sú na vykonávanie všetkých funkcií v cirkvi samozrejmým predpokladom.

13 Odmenou toho, kto dobre vykonáva svoju službu, bude úcta bratov a sestier a pevná istota vo viere v Ježiša Krista.

14 Dúfam, že sa čoskoro uvidíme, no píšem ti toto všetko, aby si,

15 ak by mi niečo prišlo do cesty a oneskoril som sa, vedel, ako viesť cirkev živého Boha, ktorá je stĺpom a oporou pravdy.

Tajomstvo viery

16 Tajomstvo evanjelia je skutočne veľké:

Prišiel na zem ako človek,

no Duch potvrdil, že je Boží Syn,

ukázal sa anjelom, zvestovaný bol národom,

uverili v neho na celom svete,

korunovaný je večnou slávou.