Add parallel Print Page Options

Modlitby v cirkvi

Žiadam, aby sa cirkev neprestávala modliť. Proste za všetkých ľudí a ďakujte za nich.

Myslite aj na vládnucich činiteľov, na tých, čo rozhodujú o dôležitých veciach, aby sme v mieri a pokoji mohli žiť v pravej zbožnosti a vážnosti.

Tak je to dobré a milé nášmu Pánovi,

ktorý si želá, aby všetci ľudia boli zachránení a poznali pravdu,

že je iba jeden Boh pre všetkých a iba jeden, čo Boha a ľudí navzájom spája -- človek Ježiš Kristus.

On dal sám seba ako výkupné za všetkých,

čo Boh vo vopred určenom čase oznámil svetu a mňa poveril, aby som to ako Boží posol verne a pravdivo zvestoval iným národom. Pravdu hovorím, neklamem!

Chcem teda, aby sa muži všade modlili so zdvihnutými rukami a s čistým srdcom, bez hnevu a pochybovania.

Taktiež ženy nech sa obliekajú nenápadne a ozdobujú sa jednoducho a triezvo, pozornosť nech vzbudzujú radšej svojou láskavosťou ako zložitým účesom, drahými šatami a šperkami.

10 Ich najkrajšou ozdobou nech je konanie dobra. Tým dokážu, že milujú a ctia Boha.

11 Poučenie nech prijímajú v tichosti a pokore.

12 V zhromaždení nech verejne nevystupujú. Žena nemá vládnuť nad mužom, ale má sa ním dať viesť.

13 Lebo Boh najprv stvoril Adama a potom Evu.

14 A nebol to Adam, čo sa dal zviesť satanovi, ale Eva prvá prekročila Boží zákaz.

15 Aj ženy však budú spasené, lebo plnia dôležitú úlohu zachovať ľudský rod. Musia však zotrvať vo viere a žiť v láske, svätosti a pokore.