A A A A A
Bible Book List

Prvý List Timotejovi 2 Nádej pre kazdého (NPK)

Modlitby v cirkvi

Žiadam, aby sa cirkev neprestávala modliť. Proste za všetkých ľudí a ďakujte za nich.

Myslite aj na vládnucich činiteľov, na tých, čo rozhodujú o dôležitých veciach, aby sme v mieri a pokoji mohli žiť v pravej zbožnosti a vážnosti.

Tak je to dobré a milé nášmu Pánovi,

ktorý si želá, aby všetci ľudia boli zachránení a poznali pravdu,

že je iba jeden Boh pre všetkých a iba jeden, čo Boha a ľudí navzájom spája -- človek Ježiš Kristus.

On dal sám seba ako výkupné za všetkých,

čo Boh vo vopred určenom čase oznámil svetu a mňa poveril, aby som to ako Boží posol verne a pravdivo zvestoval iným národom. Pravdu hovorím, neklamem!

Chcem teda, aby sa muži všade modlili so zdvihnutými rukami a s čistým srdcom, bez hnevu a pochybovania.

Taktiež ženy nech sa obliekajú nenápadne a ozdobujú sa jednoducho a triezvo, pozornosť nech vzbudzujú radšej svojou láskavosťou ako zložitým účesom, drahými šatami a šperkami.

10 Ich najkrajšou ozdobou nech je konanie dobra. Tým dokážu, že milujú a ctia Boha.

11 Poučenie nech prijímajú v tichosti a pokore.

12 V zhromaždení nech verejne nevystupujú. Žena nemá vládnuť nad mužom, ale má sa ním dať viesť.

13 Lebo Boh najprv stvoril Adama a potom Evu.

14 A nebol to Adam, čo sa dal zviesť satanovi, ale Eva prvá prekročila Boží zákaz.

15 Aj ženy však budú spasené, lebo plnia dôležitú úlohu zachovať ľudský rod. Musia však zotrvať vo viere a žiť v láske, svätosti a pokore.

Nádej pre kazdého (NPK)

Copyright © 1993 by Biblica

1 Timothy 2 New International Version (NIV)

Instructions on Worship

I urge, then, first of all, that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people— for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good, and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. And for this purpose I was appointed a herald and an apostle—I am telling the truth, I am not lying—and a true and faithful teacher of the Gentiles.

Therefore I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disputing. I also want the women to dress modestly, with decency and propriety, adorning themselves, not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes, 10 but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God.

11 A woman[a] should learn in quietness and full submission. 12 I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man;[b] she must be quiet. 13 For Adam was formed first, then Eve. 14 And Adam was not the one deceived; it was the woman who was deceived and became a sinner. 15 But women[c] will be saved through childbearing—if they continue in faith, love and holiness with propriety.

Footnotes:

  1. 1 Timothy 2:11 Or wife; also in verse 12
  2. 1 Timothy 2:12 Or over her husband
  3. 1 Timothy 2:15 Greek she
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes