Add parallel Print Page Options

Keď sme už v Aténach nemohli ďalej znášať neistotu, ako sa máte,

rozhodli sme sa poslať Timoteja, nášho brata a Božieho spolupracovníka v hlásaní Kristovej radostnej zvesti, aby vás navštívil a povzbudil vo vašej viere,

aby ste pri prenasledovaní nezakolísali. Trpieť patrí ku kresťanskému údelu.

To sme vám predsa už hovorili, keď sme boli u vás, tak by ste teraz nemali byť prekvapení, že sa to naozaj stalo.

Preto som teda poslal Timoteja k vám, aby som sa tu nemusel trápiť úzkosťou, či vás satan predsa len nezviedol a či všetka naša práca nevyšla nazmar.

Radosť a povzbudenie

Ale práve teraz sa Timotej vrátil s dobrými správami, že ste vo viere ani v láske neochabli, že na nás stále myslíte a túžite po novom stretnutí takisto ako my.

Tak ste nás, milí bratia, vo všetkej našej tiesni a súžení potešili správou, že ste verní Pánovi.

Vydržíme všetko, len keď vieme, že pevne stojíte v Pánovi.

Ako sa Bohu môžeme odvďačiť za všetku tú radosť, akú máme z vás?

10 Vo dne v noci vrúcne prosíme, aby sme vás mohli znovu vidieť a povzbudiť vás, aby ste ďalej napredovali vo viere.

11 Kiež nám Boh, náš Otec, a Ježiš Kristus, náš Pán, umožní cestu k vám.

12 A nech dá, aby rástla vaša vzájomná láska i láska k ostatným, ako aj my vás milujeme.

13 Tak sa z vás stanú silné, bezúhonné, sväté Božie deti, ktoré obstoja pred Bohom, naším Otcom, až sa náš Pán Ježiš Kristus vráti so všetkými, ktorí mu patria.