Add parallel Print Page Options

Kristus -- jediný základ

Bratia, ak som sa vám prihováral ako k malým deťom, malo to svoju príčinu. Nemohol som predsa v duchovných veciach očakávať od vás chápavosť vyspelých kresťanov,

keď vaša viera bola ešte len v plienkach.

Dokonca mám dojem, že ešte z nich nevyrástla a že ešte vždy prevládajú vo vás telesné sklony. Povedzte sami, nie sú vaše spory a žiarlivosť až priveľmi ľudské?

Keď niekto zdôrazňuje: Ja som za Pavla" a iný zase Ja za Apola", nelipnete priveľmi na osobe?

Veď kto je Apolo? A kto je Pavol? Iba služobníci, ktorí vám pomohli dospieť k viere, a každý zasa len tou mierou, ako mu uložil Boh.

Ja som zasadil, Apolo polieval, ale vzrast dal Boh.

To on dáva vznik životu, a nie ten, kto sadí, alebo polieva.

On odmení svojich pomocníkov podľa ich práce.

My sme iba spolupracovníci na Božej roli, ktorou ste vy.

10 Z Božieho poverenia mohol som ako skúsený v tomto smere položiť základy Božej stavby, na ktorých ďalej stavia už iný. Dávajte však pozor, ako stavia.

11 Jediným základom je Ježiš Kristus, iný základ položiť nemožno.

12 Ale potom je možné použiť rôzny materiál: zlato, striebro, drahokamy, ale aj drevo, seno, slamu.

13 Až v súdny deň, keď každé dielo prejde ohňom, sa ukáže, z čoho kto staval.

14 Ak stavba vydrží, dostane staviteľ odmenu.

15 Ak zhorí, stratí všetko a sám len--len že sa zachráni.

Kresťan -- chrám Boží

16 Nezabudnite, že vo vás pôsobí Boží Duch, že ste Božím chrámom.

17 Kto by zničil Boží chrám, toho zničí Boh, lebo Boží chrám je svätý, a tým ste vy!

18 Nežite v sebaklame. Kto si o sebe myslí, že všetko vie vysvetliť rozumom, ako sa to dnes požaduje, ten najviac potrebuje stať sa pre svet bláznom.

19 K naozajstnej múdrosti vedie len jedna cesta: Všetko poznanie, ktorým sa pýši svet, je v Božích očiach smiešne. Je predsa napísané: On chytá múdrych v ich chytráctve",

20 alebo: Pán dobre pozná myšlienky múdrych -- nie sú na nič."

21 Nech si teda nikto nezakladá na ľuďoch.

22 Pavol či Peter alebo Apolo -- všetci sú vaši" rovnakým dielom. Vám patrí svet, život i smrť, všetko v prítomnosti i všetko v budúcnosti.

23 Všetko je vaše, ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží.