Add parallel Print Page Options

Osobné plány a pokyny

16  Teraz ešte niekoľko slov k zbierke pre jeruzalemských kresťanov. Odporúčam vám rovnaký postup, aký som navrhol v Galácii.

Vždy v nedeľu si doma odložte zo svojho týždenného príjmu toľko, koľko môžete ušetriť.

Nečakajte s tým až na môj príchod, lepšie sa šetrí po čiastkach než naraz. Potom, keď prídem, napíšem k vášmu daru sprievodný list a spoľahliví posli, ktorých sami určíte, vezmú peniaze s listom do Jeruzalema.

Ak bude treba, pripojím sa k nim aj ja.

Zamýšľam k vám cestovať cez Macedónsko, kde by som sa nakrátko zastavil v niektorých kresťanských zboroch.

U vás by som sa rád zdržal trošku dlhšie, možno celú zimu, kým sa zasa poberiem ďalej.

Nechcem vás vidieť iba letmo, len tak prejsť cez Korint, dúfam, že Pán mi dovolí pobudnúť medzi vami dlhšie.

V Efeze zostanem pravdepodobne až do Letníc,

otvára sa mi tu široké pole práce, ale aj protivníkov je mnoho.

10 Keď príde k vám Timotej, nech sa u vás cíti ako medzi svojimi, veď pracuje pre Pána rovnako ako ja.

11 Je ešte mladý, to je pravda, ale preto by ním nemal nikto pohŕdať. Prijmite ho milo a pomôžte mu pripraviť sa na spiatočnú cestu. Budem ho čakať a teším sa na všetkých, ktorí prídu s ním.

12 Brata Apola som dlho prehováral a prosil, aby odcestoval k vám s ostatnými, ale tentoraz cítil povinnosť zostať inde. Príde k vám hneď, len čo bude môcť.

13 Bdejte, stojte verne pri svojom Pánovi, buďte mužní a silní.

14 Nažívajte spolu v láske.

15 Ešte jednu prosbu k vám mám. Pamätáte sa, že Štefan a jeho rodina sa prví v Grécku stali kresťanmi a svoj život zasvätili bratom.

16 Vážte si ich, podobne aj všetkých, ktorí svoj čas a sily venovali našej spoločnej práci.

17 Som veľmi rád, že Štefan, Fortunát a Achaikos prišli, aby mi svojou prítomnosťou vynahradili naše odlúčenie.

18 Veľmi ma tým povzbudili, ako iste aj vás. Takých ľudí si treba vážiť.

Pozdravy

19 Kresťanské zbory v Ázii vás všetkých srdečne pozdravujú.

20 Pozdrav vám posielajú aj Akvila s Priskou a všetci, čo sa u nich schádzavajú. Od všetkých tunajších bratov vám mám odovzdať úprimné pozdravy. Objímte sa a pobozkajte v kresťanskej láske.

21 Napokon pripisujem pozdrav vlastnou rukou.

22 Náš Pán sa čoskoro vráti! Kto ním pohŕda, toho stihne trest.

23 Modlím sa, aby vás aj naďalej sprevádzala milosť Ježiša Krista.

24 Zostávam s vami spojený v jeho láske.