Add parallel Print Page Options

Kto verí, že Ježiš je Spasiteľ, patrí do Božej rodiny, a kto miluje Otca, miluje aj jeho deti.

Naša vzájomná láska prezrádza, ako milujeme a poslúchame Boha.

Jeho prikázania nie sú ťažké, ak ich zachovávame z lásky.

Ak poslúchame Boha ako deti, nepodliehame zlu. Víťazstvo v tomto zápase prináša viera v Ježiša Krista ako Božieho Syna.

Vo viere, že sme zachránení, nás utvrdzujú tri skutočnosti:

to, že sa dal Ježiš pokrstiť, akoby bol hriešnik; to, že namiesto nás zomrel na kríži ako zločinec, a to, že sme dostali Ducha Svätého, ktorý nám to potvrdzuje.

Máme teda troch svedkov:

Ducha Svätého, vodu a krv, a tí traja svedčia zhodne.

Ak prijímame svedectvo ľudí, prečo neveriť tomu, čo o svojom Synovi hovorí Boh?

10 Kto teda verí v Ježiša ako v Božieho Syna, dáva za pravdu Bohu. Kto Bohu neverí, robí z neho luhára, lebo odmieta svedectvo o Synovi.

11 Kto prijíma toto svedectvo, stojí na prahu večného života.

12 Dvere nám otvoril Boží Syn. Bez neho dovnútra nevojdeme.

13 To je zmysel môjho listu, aby ste mali istotu, že ak veríte v Božieho Syna, máte večný život.

14 Môžeme si však byť istí aj tým, že už dnes nás počuje, ak o niečo prosíme v zhode s jeho vôľou.

15 A nielen počuje, ale dáva nám to, o čo ho prosíme.

16 Ak vidíte, že brat hreší, proste zaňho, aby nestratil život. Ale nemyslite si, že modlitbami zachránite človeka, ktorý sa zatvrdil a odmieta robiť pokánie.

17 Každá neposlušnosť je hriech, ale hriech bez pokánia vedie k smrti.

18 Vieme, že kto je naozaj Božie dieťa, nehreší, lebo ho Boží Syn ochraňuje, a ten Zlý nemá naňho právo.

19 Iba chránení mocou Božou sme bezpeční, všade inde sme vydaní zlu napospas.

20 Boží Syn, Ježiš Kristus, prišiel, aby sme v ňom poznali záchrancu, a dal nám aj schopnosť rozoznávať, kto je pravý Boh. On je ten pravý Boh a darca večného života.

21 Preto, moji milovaní, chráňte sa všetkého, čo by mohlo vypudiť Boha z vašich sŕdc.