Add parallel Print Page Options

Những Lời Khôn Ngoan Khác của Sa-lô-môn

25 Ðây là những câu châm ngôn của Sa-lô-môn, mà quần thần của Ê-xê-chia vua Giu-đa đã ghi lại:

Ðể mọi việc cứ bí ẩn là vinh hiển của Ðức Chúa Trời,
Còn tìm tòi khám phá ra là vinh hiển của các vua.
Cao như trời cao bát ngát, sâu như vực thẳm địa cầu,
Lòng của các vua cũng thế, không thể nào dò xét thấu.
Hãy lấy cặn bã trong bạc ra,
Người thợ bạc sẽ có nguyên liệu tinh ròng để tạo nên vật quý.
Hãy loại khỏi mặt vua bọn nịnh thần gian ác,
Thì ngai vua sẽ được vững lập trong sự công chính.
Trước mặt vua con chớ nên tự đại,
Ðừng tự đứng vào nơi các đại nhân đứng chầu.
Thà con để được mời, “Hãy lên đây,”
Hơn là bị bảo phải lui xuống trước mặt các bậc quyền quý, là những người mắt con đã thấy.

Ðừng vội vàng thưa kiện người ta,
Vì đến cuối cùng con sẽ làm gì khi người lân cận con làm cho con phải hổ thẹn?
Tốt hơn hết là ngồi xuống nói chuyện trực tiếp với người ấy;
Ðừng phản bội lòng tín nhiệm của người đã cho con bí mật,
10 Kẻo có ai nghe được sẽ lên án con là kẻ bội tín,
Rồi tiếng xấu đó con không sao rửa sạch.

11 Lời nói hay đúng lúc
Giống như những trái táo vàng chưng bày trong khay bạc.
12 Lời quở trách khôn ngoan vào tai người biết lắng nghe
Quý như chiếc nhẫn vàng hay vật trang sức bằng vàng.
13 Giống như tuyết làm tươi mát trong mùa gặt thể nào,
Sứ giả trung thành cũng làm cho người sai phái mình thể ấy;
Người ấy làm phấn khởi tinh thần của chủ mình.
14 Giống như trời kéo mây và có gió nhưng không mưa thế nào,
Kẻ khoe rằng mình dâng hiến nhưng không đưa tiền cũng vậy.
15 Nhờ nhẫn nại ta có thể thuyết phục người quyền thế,
Lưỡi tuy mềm nhưng có thể bẻ gãy xương.
16 Nếu tìm được mật, con hãy ăn vừa phải,
Vì nếu ăn mật quá nhiều, con sẽ bị ói ra chăng.
17 Với hàng xóm, con đừng sang chơi nhiều quá,
Kẻo xóm giềng phiền hà vì phải tiếp mà chán ghét con chăng.
18 Bị người lân cận làm chứng dối hại,
Thật như bị tấn công bằng chùy, gươm, và tên nhọn.
19 Tin tưởng một kẻ thất tín trong lúc gặp khó khăn hoạn nạn,
Ắt sẽ bị đau thấu xương như bị nhức răng hay bị gãy chân.
20 Giống như giữa trời đông giá buốt mà bị buộc cởi áo ấm ra,
Hoặc giống như vết thương đang đau nhức mà bị giấm đổ vào,
Thì kẻ cứ ca hát rỉ rả trong khi lòng người ta đang đau khổ buồn bã cũng tác hại như vậy.
21 Nếu kẻ thù của con đói, hãy cho nó ăn,
Nếu nó khát, hãy cho nó uống;
22 Vì con sẽ chất những than lửa hực trên đầu nó,
Chúa sẽ ban thưởng cho con.
23 Gió bắc sẽ đem mưa đến,
Lưỡi nói hành cũng đem tức giận đến trên nét mặt người ta.
24 Thà sống ở một góc trên rầm nhà,
Hơn ở chung nhà với người đàn bà hay sinh sự.
25 Nhận được tin vui từ phương xa gởi về,
Thật như một ly nước mát cho người đang khát.
26 Người ngay lành mà hiệp tác với kẻ gian ác thì chẳng khác gì
Một dòng suối bị khuấy bùn hay một mạch nước bị làm dơ.
27 Ăn mật nhiều quá sẽ không tốt,
Ðược tôn trọng rồi mà cứ đòi được tôn trọng nữa sẽ không hay.
28 Giống như cái thành mà tường thành đã bị đổ và không còn tường nữa,
Kẻ không kiềm hãm tính khí mình thì cũng như vậy.

Bible Gateway Sponsors