Add parallel Print Page Options

11 Chúa gớm ghiếc kẻ dùng cây cân giả,
Nhưng người cân lường chính xác quả làm đẹp lòng Ngài.
Sự kiêu ngạo đến trước rước sự nhục nhã đến sau,
Còn sự khôn ngoan ở với người khiêm nhường.
Ðức liêm khiết của những người chính trực hướng dẫn họ,
Còn tính bất lương của phường gian xảo tiêu diệt chúng.
Trong ngày thịnh nộ của cải giàu có không giúp được gì,
Nhưng đức công chính cứu người ta khỏi chết.
Ðức công chính của những người trọn lành giữ họ đi trong đường ngay nẻo chánh;
Còn sự gian ác của kẻ gian manh đánh chúng ngã nhào.
Ðức công chính của người chính trực giải thoát họ;
Còn những kẻ bất trung bị chính dục vọng chúng bao vây.
Khi kẻ gian ác chết, hy vọng của nó cũng chết theo;
Sự trông mong được quyền lực của kẻ bất chính cũng tiêu tan.
Người ngay lành được giải thoát khỏi những khó khăn;
Còn kẻ gian ác lại bị lâm vào đó.
Lời nói của kẻ đạo đức giả gây tai hại cho người lân cận,
Còn trí tuệ của người ngay lành giải cứu người ấy thoát ra.
10 Khi người ngay lành được bình an vô sự, cả thành vui vẻ;
Khi kẻ ác bị diệt vong, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng.
11 Nhờ người chính trực chúc phước nên thành được cao trọng,
Nhưng vì miệng kẻ gian tà mà thành bị sụp đổ tan tành.
12 Kẻ vô tri mới khinh khi người khác,
Còn người sáng suốt lặng thinh, không phát biểu điều gì.
13 Kẻ hay thèo lẻo rêu rao điều bí mật,
Còn người tín cẩn vẫn giữ kín điều bí mật trong lòng.

14 Nơi nào không mưu luận, lòng người suy sụp;
Nhưng có mưu sĩ nhiều, nơi đó được an toàn.

15 Bảo đảm cho người lạ vay tiền sẽ chuốc họa vào thân,
Còn khước từ sự giúp đỡ như thế sẽ được bình an vô sự.
16 Người phụ nữ thùy mị duyên dáng được quý trọng,
Những người nam tháo vát siêng năng được giàu sang.
17 Ai nhân từ là làm lợi cho mình,
Còn kẻ hung dữ là tự hại bản thân.
18 Kẻ gian ác chỉ được của phù du làm lương hướng,
Nhưng người gieo sự công chính được phần thưởng chắc bền.
19 Người kiên trì giữ mình trong sự công chính sẽ được sống còn;
Nhưng ai đeo đuổi sự gian tà là tự tìm cái chết.
20 Những kẻ có lòng dạ gian tà là gớm ghiếc đối với Chúa,
Nhưng những người giữ đường lối mình trọn vẹn là niềm vui thích của Ngài.
21 Hãy biết rõ, kẻ gian ác sẽ không bao giờ thoát khỏi hình phạt;
Nhưng con cháu người ngay lành sẽ thoát khỏi nỗi oan khiên.
22 Như vòng vàng đeo nơi mũi heo thể nào,
Người phụ nữ đẹp người nhưng không đẹp nết cũng thể ấy.
23 Ước vọng của người ngay lành cuối cùng cũng đạt được;
Còn sự trông mong của kẻ ác chỉ là cơn thịnh nộ mà thôi.
24 Có người rải của mình ra lại càng giàu thêm lên;
Trong khi kẻ khư khư giữ của thì chỉ được sự túng thiếu.
25 Người hào phóng sẽ được hào phú;
Ai cho người khát uống nước có ngày sẽ được cho nước uống lại.
26 Kẻ giữ lúa gạo lại để đầu cơ trục lợi sẽ bị nguyền rủa;
Còn người bán nó ra được phước hạnh tuôn đổ trên đầu.
27 Ai chuyên cần tìm điều thiện sẽ nhận được ân huệ;
Nhưng kẻ nào mải mê làm điều ác sẽ bị họa giáng vào thân.
28 Kẻ để lòng tin cậy vào của cải sẽ héo khô tàn rụng;
Còn người ngay lành sẽ hưng thịnh như cành lá xanh tươi.
29 Kẻ gây rối trong gia đình sẽ lĩnh phần gia tài là gió;
Kẻ dại khờ sẽ làm tôi tớ cho người khôn ngoan.
30 Trái của người ngay lành chính là cây sự sống;
Ai chinh phục được những linh hồn ấy là người khôn ngoan.
31 Nếu người ngay lành mà còn được báo đền trên đất,
Thì lẽ nào kẻ gian ác và kẻ tội lỗi lại thoát khỏi bị báo trả sao?