A A A A A
Bible Book List

Példabeszédek 6:1-11 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Ne vállalj felelősséget más adósságáért!

Fiam, ne vállalj felelősséget más adósságáért!
    Ne tégy ígéretet,
    ne írj alá ilyen szerződést!
Mert ígéreted csapdába ejt téged,
    s így saját szavaidnak fogságába esel.
Szabadítsd ki magad, fiam,
    ha másnak hatalmába kerültél:
    menj, alázkodj meg előtte,
    s kérd, hogy mentsen fel ígéreted alól!
Tedd meg még ma,
    ne halogasd holnapig,
    álmot se engedj szemeidnek!
Menekülj ki a csapdából,
    mint őz fut a vadász elől,
szabadítsd ki magad,
    mint madár a madarász kezéből!

A lustaság veszedelmes

Nézd a hangyákat, te lusta,
    figyeld meg, hogyan élnek,
    és tanulj tőlük!
Lásd, nincs vezérük,
    sem királyuk, vagy parancsolójuk,
összegyűjtik mégis nyáron az ennivalót,
    megtöltik aratáskor raktárukat!

Meddig heverészel még, te lusta?
    Mikor kelsz már fel álmodból?
10 „Még egy kis alvás, egy rövid szundítás,
    csak pár perc még, és felkelek.”
11 Ezért tör rád a szegénység, mint az útonálló,
    és a nyomorúság, mint fegyveres rabló.

Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

Márk 8:14-9:1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Óvakodjatok a farízeusok kovászától!

14 A tanítványok eközben elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Csupán egyetlen kenyér volt velük a bárkában.

15 Jézus nyomatékosan figyelmeztette őket: „Vigyázzatok! Tartsátok távol magatokat a farizeusok kovászától és a Heródes kovászától!”

16 „Biztosan azért mondta ezt, mert nincs kenyerünk!” — tanakodtak egymás között a tanítványok.

17 Jézus tudta, hogy miről beszélnek, ezért megkérdezte: „Miért aggódtok azon, hogy nincs kenyeretek? Hát még mindig nem értitek?! Ennyire megkeményedett a szívetek? 18 Van szemetek, mégsem láttok? Van fületek, de nem hallotok? Nem emlékeztek, 19 hány kosár maradékot gyűjtöttetek össze, amikor az öt kenyeret szétosztottam az ötezernek?”

„Tizenkettőt” — válaszolták a tanítványok.

20 „És amikor a hét kenyeret osztottam szét a négyezer ember között, hány kosár maradékot gyűjtöttetek össze?”

„Hetet” — hangzott a válasz.

21 Majd ismét megkérdezte: „Még mindig nem értitek?!”

Jézus meggyógyít egy vakot Bétsaidában

22 Azután megérkeztek Bétsaidába. Ott néhányan egy vakot hoztak Jézushoz, és kérték, hogy érintse meg. 23 Jézus kézen fogva kivezette őt a faluból, majd a nyálával megkente a vak szemét, rátette a kezét, és megkérdezte: „Látsz-e valamit?”

24 A vak felnézett: „Látom az embereket, de olyanok, mintha járkáló fák lennének.”

25 Jézus ismét rátette a kezét a vak szemére. Amikor a férfi ismét felnézett, és már mindent tisztán és élesen látott: teljesen meggyógyult. 26 Jézus hazaküldte, és ezt mondta neki: „Még a faluba se menj be!”

Te vagy a Messiás!

27 Ezután Jézus és a tanítványai Cézárea Filippi vidékén járták a falvakat. Útközben Jézus megkérdezte tőlük: „Mit mondanak rólam az emberek, ki vagyok én?”

28 Így válaszoltak: „Van, aki azt mondja, hogy Bemerítő János, mások meg Illésnek tartanak. Megint mások azt mondják, hogy valamelyik próféta vagy.”

29 Ekkor megkérdezte őket: „És ti mit mondotok rólam, ki vagyok én?”

Péter így válaszolt: „Te vagy a Messiás!”

30 Ekkor Jézus szigorúan megparancsolta a tanítványoknak, hogy erről senkinek ne beszéljenek.

Jézus előre jelzi a halálát és feltámadását

31 Ezután tanítani kezdte őket: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A nép vezetői, a főpapok és a törvénytanítók el fogják utasítani, végül megölik, de három nappal később fel fog támadni.” 32 Egészen nyíltan beszélt nekik erről. Péter ekkor félrehívta Jézust, szemrehányást tett neki, és helyre akarta igazítani. 33 De Jézus hátat fordított neki, a tanítványaira nézett, majd ezekkel a szavakkal utasította rendre Pétert: „Takarodj a szemem elől[a], Sátán! Nem Isten ügyét tartod szem előtt, hanem az emberi érzéseket.”

34 Ezután Jézus közelebb hívta magához az embereket, meg a tanítványait, és ezt mondta nekik: „Aki engem akar követni, az tagadja meg magát, vegye fel és vigye a keresztjét, úgy kövessen. 35 Aki meg akarja menteni a lelkét, vagyis az életét, az el fogja veszíteni. De aki értem és az evangéliumért feladja az életét, vagyis a lelkét, az fogja igazán megmenteni. 36 Mit ér, ha az ember megkapja az egész világot, de elveszíti a saját magát?

37 Ugyan mit adhat azért, hogy megmentse a lelkét? 38 Aki most szégyell engem és szavaimat ez előtt a hűtlen és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön az Atya dicsőségében, a szent angyalokkal együtt.”

Majd azt mondta: „Igazán mondom, hogy az itt állók közül vannak néhányan, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják Isten Királyságát eljönni hatalommal.”

Footnotes:

 1. Márk 8:33 a szemem elől Vagy: „… a hátam mögé…”.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

2 Mózes 37-38 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

A Szövetségláda

37 Azután Becalél készített[a] egy ládát sittim fából, amelynek hosszúsága két és fél, szélessége és magassága pedig egyaránt másfél könyök[b] volt. Beborította kívül-belül színarannyal, és felülre aranyszegélyt készített. Öntött 4 karikát aranyból, és a láda négy sarkára erősítette azokat. Két karika volt az egyik oldalon, és kettő vele szemben. Készített két rudat sittim fából, és azokat is bevonta arannyal. Ezeket beleillesztette a láda oldalain lévő karikákba, hogy azok segítségével a láda hordozható legyen. A láda fedelét[c] tiszta aranyból készítette. Ennek hossza és szélessége szintén két és fél, illetve másfél könyök volt.

Készített aranyból két kerub-szobrot a fedél két végére aranyból, ötvösmunkával és kovácsolással. A fedelet és a kerub-szobrokat egyetlen darab aranyból alakította ki. A kerub-szobrok kiterjesztett szárnyakkal egymás felé fordultak. Arcuk a fedél felé nézett, szárnyaikkal pedig betakarták a fedelet.

A szent kenyerek asztala

10 Becalél készített egy asztalt sittim fából, amelynek hossza két, szélessége egy, és magassága másfél könyök volt. 11 Beborította tiszta arannyal, és fölül készített rá körös-körül aranyból egy peremet, 12 amely a fölső részén egy tenyérnyi széles[d] volt. Erre egy aranyszegélyt helyezett. 13 Készített 4 öntött aranykarikát, és fölerősítette azokat az asztal lábaira, a négy fölső saroknál, 14 a kerethez közel. Az aranykarikák tartják a rudakat, amelyekkel hordozzák az asztalt. 15 Készített két rudat sittim fából, és azokat is beborította arannyal. Ezeket beleillesztette a karikákba, hogy azok segítségével az asztal hordozható legyen. 16 Készített az asztalhoz színaranyból tálakat, csészéket, kanalakat, kancsókat és kelyheket az italáldozathoz.

Az arany mécstartó

17 Becalél elkészítette a mécstartót is színaranyból, ötvösmunkával. Egyetlen darab aranyból készült az egész, kalapáccsal formálta minden részét az ötvösök mestersége szerint: az alapját, törzsét, oldalágait, gömbjeit és virág-formájú kelyheit. 18 A mécstartó törzséből jobbra is, balra is 3-3 oldalág indult, vagyis összesen 6 ága volt a törzsén kívül. 19 Mind a hat oldalágán 3-3 mandulavirág formájú kehely volt, s benne egy-egy gömb, a belőle induló szirmokkal.

20 A középső törzsén is ugyanilyen kelyhek, gömbök és virágok voltak, de egymás fölött négy rendben. 21 A törzsön lévő alsó 3 gömb fölött indultak az ágak jobbra és balra. Így indult ki 3 gömbtől összesen hat oldalág. 22 Az egész mécstartó, ágaival, virágaival, gömbjeivel és minden részével együtt egyetlen darab színaranyból készült, és kalapáccsal formálták ki. 23 Készített Becalél aranyból 7 olajmécsest, meg a mécsek gondozásához szükséges eszközöket és hamutartókat is. 24 Az egész mécstartó — a hozzá tartozó eszközökkel együtt — egy talentum[e] színaranyból készült.

Az illatáldozati oltár

25 Elkészítette Becalél az illatáldozati oltárt is sittim fából, amelynek széle-hossza egy, magassága két könyök volt. Az oltár fölső négy sarkán egy-egy szarv alakú kiemelkedés volt, de az oltárral egy darabból kialakítva. 26 Az egészet teljesen bevonta tiszta arannyal, és a fölső részén egy körbe futópárkányt alakított ki. 27 Két átellenes oldalára 2-2 aranykarikát erősített a párkány alatt, az oltár sarka közelében. Ezekbe a karikákba helyezte a rudakat, amelyekkel az egész oltárt hordozni lehetett. 28 A két rudat is sittim fából készítette, s ezeket is bevonta arannyal.

29 Elkészítette a felkenetésre szolgáló szent olajat és jó illatú füstölőszert az illatszer-készítők mestersége szerint.

Az égőáldozatok oltára

38 Becalél elkészítette a négyzet alakú égőáldozati oltárt is sittim fából. Ennek széle-hossza 5, a magassága pedig 3 könyök[f] volt. A négy sarkán egy-egy szarv emelkedett ki, de úgy, hogy az oltár és a szarvai egy darabból készültek. Az egész oltárt bronzlemezzel borította Becalél. Készített hozzá mindenféle használati eszközt is bronzból: edényeket, lapátokat, csészéket, villákat és parázs-serpenyőket. Készített egy bronzrostélyt, amelynek négy sarkán egy-egy vastag bronzkarika volt, hogy a hordozásra szolgáló rudakat abba illesszék. A rácsot az oltár belsejébe helyezte, hogy az félmagasságban helyezkedjen el. Az oltár hordozásához szolgáló sittim fa rudakat is bevonta bronzzal. A rudakat az oltár két átellenes oldalán lévő karikákba illesztette, így lehetett hordozni az oltárt. Az oltár alul-fölül nyitott volt, a fala pedig deszkákból készült.

Elkészítette a mosdómedencét és az állványt is bronzból. Ehhez a bronzot azok az asszonyok ajándékozták, akik a Találkozás Sátorának bejáratánál szolgáltak: a saját bronztükreiket[g] adták oda.

Az udvar

Azután elkészítette Becalél a Szent Sátort körülvevő udvar kerítését finom fehér lenvászonból. A déli oldalon a kerítés 100 könyök hosszú volt, 10 és 20 oszlop tartotta. Minden oszlop egy-egy bronztalpon állt. Az oszlopok tetején lévő horgok ezüstből készültek, és az összekötő rudakat is ezüsttel borították. 11 Az északi oldal ugyanígy készült: 100 könyök hosszú volt, és 20 oszlop tartotta, amelyek bronztalpakon álltak. Ugyanolyanok voltak a horgok és az összekötő rudak is.

12 A rövidebb nyugati oldal hossza 50 könyök volt, 10 oszloppal, egyébként ugyanolyan volt, mint a hosszú oldalak.

13 A keleti oldalon szintén 50 könyök volt az udvar szélessége. 14 Ennek az oldalnak a közepén volt a bejárat, és mellette jobbról-balról folytatódott a kerítés 15-15 könyök hosszúságban, 15 3-3 oszloppal, amelyek szintén bronztalpakon álltak.

16 Az udvar kerítését körös-körül finom fehér lenvászonból készült függöny alkotta. 17 Az udvar minden egyes oszlopának talpa bronzból készült, az oszlopfőket azonban ezüsttel borították be. Az oszlopokat a tetejükön körös-körül ezüsttel borított rudak kapcsolták össze.

18 A keleti oldalon középen készült az udvar bejárata, amelyet függöny takart 20 könyök hosszúságban. A bejárat magassága ugyanúgy 5 könyöknyi volt, mint a kerítés magassága. A függöny finom fehér lenvászonból készült, amelynek díszítéséhez kék, bíborpiros és skarlátvörös színű fonalat használtak. 19 A függönyt 4 oszlop tartotta, amelyek egy-egy bronztalpon álltak. Az oszlopfőket ezüsttel borították, és ezüstből készültek a függönyt tartó huzalok és horgok is. 20 A Szent Sátor és a kerítés tartócövekei mind bronzból készültek.

21 Mózes megparancsolta a lévitáknak, hogy vegyenek számba, és jegyezzenek föl mindent, amit a Szent Sátor, vagyis a Szövetség Sátora építéséhez fölhasználtak. Ítámár, Áron főpap fia vezetésével készítették a léviták ezt a leltárt.

22 A Júda törzséből való Becalél (aki Húr fiának, Úrinak volt a fia) mindent úgy készített el, ahogyan az Örökkévaló azt Mózesnek megparancsolta. 23 Segített Becalélnek a Dán törzséből való Oholíáb, Ahíszámák fia, aki kiválóan értett a tervezéshez és kivitelezéshez is. Mestere volt a famunkáknak, szövésnek és hímzésnek. Értett a finom lenvásznak készítéséhez, és a kék, bíborpiros és skarlátvörös színű fonállal való szövéshez és hímzéshez.

24 A szent hely építése során fölhasznált aranyat teljes egészében Izráel népe gyűjtötte össze ajándékul. Ennek mennyisége 29 talentum és 730 sékel[h] volt, a szent mérték szerint.

25 Az ezüst teljes mennyisége, amelyet összegyűjtöttek, amikor a népet megszámolták, 100 talentum és 1 775 sékel[i] volt, a szent sékel szerint. 26 Minden 20 éves és annál idősebb férfit számba kellett venni Izráel népében. A népszámlálás eredménye szerint 603 550 férfit számoltak össze. Mindegyiküknek 1-1 beka, vagyis fél sékel ezüstöt kellett fizetniük, a szent sékel szerint.

27 Ebből az ezüstből 100 talentumot arra használtak, hogy elkészítsék az ezüst-téglákat. Ezekre állították fel a Szent Sátor oldalának és az udvar kerítésének rácsait, meg a szentély belsejében lévő kárpit oszlopait. Összesen 100 ezüst talpat készítettek, s mindegyikhez 1 talentum ezüstöt használtak föl. 28 A fennmaradó 1 775 sékel ezüstből készítették az oszlopfők ezüstborítását, az udvar kerítésének oszlopaihoz, meg a kerítés függönyének ezüsthorgait és huzalait.

29 Az összegyűjtött bronz teljes mennyisége 70 talentum és 2 400 sékel[j] volt. 30 Ebből készítették a Szent Sátor bejárati oszlopainak talpait, az égőáldozati oltár borítását, rostélyát és eszközeit, 31 az udvar kerítésének deszkáihoz a talpakat, az udvar bejáratának oszlopaihoz a talpakat, a Szent Sátor cövekeit és az udvar kerítésének a cövekeit.

Footnotes:

 1. 2 Mózes 37:1 Becalél készített A 37:1–38:20 részben a szöveg azt mondja, hogy mindent Becalél maga készített. Ez valószínűleg úgy értendő, hogy ő személyesen irányította a munkát, és maga is közreműködött minden fontos lépésnél, de mások is segítettek neki.
 2. 2 Mózes 37:1 könyök Ókori hosszmérték, kb. 52 cm.
 3. 2 Mózes 37:6 A láda fedele Ez a szó egyúttal a bűnök betakarására, az engesztelésre is utal. A főpapnak a Nagy Engesztelő Áldozat napján erre a ládafedélre kellett az áldozati vért hintenie.
 4. 2 Mózes 37:12 tenyérnyi széles Kb. 7 cm.
 5. 2 Mózes 37:24 talentum Mai mértékkel kb. 35 kg.
 6. 2 Mózes 38:1 könyök Mai mértékkel kb. 52 cm.
 7. 2 Mózes 38:8 bronztükreiket Az ókorban fényesre csiszolt fémtükröket használtak (a mai üvegtükrök akkor még nem léteztek).
 8. 2 Mózes 38:24 29 talentum és 730 sékel Mai mértékkel kb. egy tonna!
 9. 2 Mózes 38:25 100 talentum és 1 775 sékel Mai mértékkel kb. 3,5 t.
 10. 2 Mózes 38:29 70 talentum és 2 400 sékel Mai mértékkel kb. 2,5 t.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes