Add parallel Print Page Options

11 Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan,
    pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan.
12 Kung iyong sinasabi, “Narito, hindi namin ito nalalaman.”
    Hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang?
At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman?
    At ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan?

Read full chapter

11 (A)Iligtas mo silang nangadala sa kamatayan,
At ang mga handang papatayin, ay tingnan mo na iyong ibalik.
12 Kung iyong sinasabi, Narito, hindi kami nakakaalam nito:
Hindi ba niya binubulay (B)na tumitimbang ng mga puso?
At siyang nagiingat ng iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman?
(C)At hindi ba niya gagantihin ang bawa't tao ayon sa gawa niya?

Read full chapter

-25-

11 Tulungan mo at iligtas ang hinatulang mamatay nang walang katarungan. 12 Kapag sinabi mong, “Wala akong pakialam sa taong iyan,” ito'y hindi maikakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagbabayarin niya ang tao ayon sa ginawa nito.

Read full chapter