A A A A A
Bible Book List

Proverbele 11 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

11 Cumpăna înşelătoare este urâtă Domnului,
dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.
Când vine mândria, vine şi ruşinea,
dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
Neprihănirea oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă,
dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.
În ziua mâniei, bogăţia nu slujeşte la nimic,
dar neprihănirea izbăveşte de la moarte.
Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea,
dar cel rău cade prin însăşi răutatea lui.
Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă,
dar cei răi sunt prinşi de răutatea lor.
La moartea celui rău, îi piere nădejdea,
şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.
Cel neprihănit este scăpat din strâmtorare,
şi cel rău îi ia locul.
Cu gura lui, omul nelegiuit pierde pe aproapele său,
dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă.
10 Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură
şi, când pier cei răi, toţi strigă de veselie.
11 Cetatea se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană,
dar este surpată prin gura celor răi.
12 Cine defaimă pe aproapele său este fără minte,
dar omul cu pricepere primeşte şi tace.
13 Cine umblă cu bârfeli dă pe faţă lucruri ascunse,
dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat.
14 Când nu este chibzuinţă, poporul cade,
dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici.
15 Cui se pune chezaş pentru altul, îi merge rău,
dar cine se teme să se pună chezaş este liniştit.
16 O femeie plăcută capătă cinste,
şi cei asupritori capătă bogăţie.
17 Omul milostiv îşi face bine sufletului său,
dar omul fără milă îşi tulbură însăşi carnea lui.
18 Cel rău dobândeşte un câştig înşelător,
dar cel ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată.
19 Adevărata neprihănire duce la viaţă,
dar cel ce urmăreşte răul găseşte moartea.
20 Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului,
dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.
21 Hotărât: cel rău nu va rămâne nepedepsit,
dar sămânţa celor neprihăniţi va fi scăpată.
22 Femeia frumoasă şi fără minte este
ca un inel de aur pus în râtul unui porc.
23 Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine,
dar aşteptarea celor răi este numai mânie.
24 Unul care dă cu mâna largă ajunge mai bogat;
şi altul care economiseşte prea mult nu face decât să sărăcească.
25 Sufletul binefăcător va fi săturat,
şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.
26 Cine opreşte grâul este blestemat de popor,
dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea.
27 Cine urmăreşte binele îşi câştigă bunăvoinţă,
dar cine urmăreşte răul este atins de el.
28 Cine se încrede în bogăţii va cădea,
dar cei neprihăniţi vor înverzi ca frunzişul.
29 Cine îşi tulbură casa va moşteni vânt,
şi nebunul va fi robul omului înţelept!
30 Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă,
şi cel înţelept câştigă suflete.
31 Iată, cel neprihănit este răsplătit pe pământ;
cu cât mai mult cel rău şi păcătos!

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Proverbe 11 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

11 Cumpăna înşelătoare este o urâciune înaintea Domnului,
    dar greutăţile corecte Îi sunt plăcute.

Când vine mândria, vine şi ruşinea,
    dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.

Integritatea celor drepţi îi conduce,
    dar perfidia celor necredincioşi îi distruge.

Bogăţia nu este de nici un folos în ziua mâniei,
    dar dreptatea salvează de la moarte.

Dreptatea celui nevinovat îi netezeşte calea,
    dar cel rău este învins de însăşi răutatea lui.

Dreptatea celor cinstiţi îi salvează,
    dar cei răi sunt prinşi de dorinţele lor rele.

Când moare cel rău, îi piere speranţa,
    iar nădejdea tăriei lor este nimicită.

Cel drept este eliberat din necaz,
    dar cel rău îi ia locul.

Cel lipsit de evlavie îşi distruge semenul cu gura,
    dar cei drepţi sunt izbăviţi prin cunoştinţă.

10 Când le merge bine celor drepţi, cetatea se bucură,
    iar când pier cei răi, se aud strigăte de veselie.

11 O cetate este elogiată datorită binecuvântării celor drepţi,
    dar gura celor răi îi aduce ruinarea.

12 Cel fără minte îşi dispreţuieşte semenul,
    dar omul care are pricepere îşi ţine gura.

13 Cel ce umblă cu bârfe dezvăluie gânduri tainice,
    dar cel demn de încredere păstrează secretele.

14 Poporul piere din lipsă de îndrumare,
    dar numărul mare de sfetnici aduce victorie.

15 Cine girează pentru un străin va suferi,
    dar cine refuză să se ofere garant este în siguranţă.

16 O femeie plăcută câştigă respect,
    dar cei nemiloşi câştigă doar bogăţie.

17 Omul milostiv îşi face bine lui însuşi,
    dar cel nemilos îşi aduce asupra lui necazuri.

18 Cel rău obţine un câştig înşelător,
    dar cel ce seamănă dreptatea primeşte o adevărată plată.

19 Adevărata dreptate conduce la viaţă,
    dar cel care urmăreşte răul merge spre propria lui moarte.

20 Cei cu inima înşelătoare sunt o urâciune înaintea Domnului
    dar cei integri în căile lor Îi sunt plăcuţi.

21 În mod sigur, cel rău nu va rămâne nepedepsit,
    dar cei ce sunt drepţi vor fi salvaţi.

22 Ca un inel de aur în râtul unui porc,
    aşa este o femeie frumoasă, dar lipsită de discernământ.

23 Dorinţa celor drepţi este numai spre bine,
    dar speranţa celor răi numai spre mânie.

24 Unul dă cu mână largă şi obţine mai mult,
    iar altul, care este zgârcit, sărăceşte.

25 Sufletul generos va fi săturat din belşug
    şi cel ce udă pe alţii va fi el însuşi udat.

26 Cine păstrează grâul este blestemat de popor,
    dar cine-l vinde va fi încoronat cu binecuvântări.

27 Cine caută binele găseşte bunăvoinţă,
    dar răul vine peste cel care-l caută.

28 Cine se încrede în bogăţiile lui va da greş,
    dar cei drepţi vor înmuguri ca frunzişul.

29 Cine aduce necazuri asupra familiei lui va moşteni vânt,
    iar cel prost va fi slujitorul celui înţelept.

30 Rodul celui drept este un pom de viaţă
    şi cel înţelept câştigă suflete.

31 Dacă cel drept este pedepsit pe pământ,
    cu atât mai mult cel lipsit de evlavie şi păcătos.

Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes