(A) För vem vet vad som är gott för människan i livet under hennes förgängliga livsdagar där hon lever som en skugga? Och vem kan säga en människa vad som kommer att ske efter henne under solen?

Livsvisdom

(B) Bättre gott namn än god salva[a],

    och bättre dödens dag
        än födelsens dag.
(C) Bättre gå till sorgehus
        än till gästabud,
    för det är slutet för alla människor,
        och den som lever
            bör ta det till hjärtat.

(D) Bättre sorg än skratt,
    av plågat ansikte mår hjärtat bra.
(E) De visas hjärtan är i sorgens hus,
    dårarnas hjärtan i glädjens hus.
(F) Bättre höra den vises tillrättavisning
        än höra dårars sång,
för dårens skratt är som
    sprakandet av törne[b]
        under grytan.
    Också det är förgängligt.

(G) Oärlig vinst gör den vise till en dåre,
    mutor fördärvar hjärtat.
(H) Bättre slutet på en sak än dess början,
    bättre tålmodig än högmodig.
10 (I) Var inte snar till vrede,
    för vrede bor i dårars bröst.
11 Fråga inte:
        Varför var det bättre förr?
    Det är inte av vishet du frågar så.
12 (J) Vishet är lika gott som ett arv[c],
    en förmån för dem som ser solen.
13 Vishetens beskydd
        är som pengars beskydd.
    Men kunskapens fördel
        är att visheten ger liv
            åt sin ägare.

14 (K) Se på Guds verk:
    Vem kan göra rakt
        det han har gjort krokigt?
15 (L) På glädjens dag ska du vara glad,
    på olyckans dag ska du tänka på
        att Gud har gjort
            både den ena och den andra,
    för att människan inte ska förstå
        vad som kommer efter henne.

16 (M) Allt har jag sett
        under mina förgängliga dagar:
    Den rättfärdige går under
        i sin rättfärdighet,
    den ogudaktige lever länge
        i sin ondska.
17 Var inte alltför rättfärdig
        och inte alltför vis.
    Varför förstöra dig själv?
18 (N) Var inte alltför ogudaktig
        och inte dåraktig.
    Varför dö före din tid?
19 (O) Det är bäst att hålla fast vid det ena
        utan att släppa det andra,
    för den som fruktar Gud
        finner en väg ut ur allt detta.
20 (P) Visheten gör den vise starkare
    än tio mäktiga i staden.
21 (Q) För det finns ingen
        rättfärdig människa på jorden
    som gör det goda och aldrig syndar.
22 (R) Fäst dig inte
        vid allt som människor säger,
    så hör du inte
        att din tjänare förbannar dig.
23 Ditt hjärta vet ju att du själv
        många gånger
    har förbannat andra.

24 (S) Allt detta har jag prövat
        genom vishet.
    Jag sade: ”Jag vill bli vis.”
        Men visheten var
            fjärran från mig.
25 Det som är långt borta
        och mycket djupt,
    vem finner det?
26 (T) Och jag vände mitt hjärta
    till att förstå, utforska,
        söka vishet och sammanhang.
    Jag ville förstå att ondska är dårskap
        och dåraktighet galenskap.
27 (U) Och jag fann:
        Bittrare än döden är den kvinna
    vars hjärta är snaror[d] och nät,
        vars händer är bojor.
    Den som är god inför Gud
        kommer undan henne,
    men syndaren fångas av henne.

28 Se, detta fann jag, säger Predikaren,
    när jag lade det ena till det andra
        för att få sammanhang,
29 något som min själ ännu söker
        men inte har funnit.
    En man bland tusen
        har jag funnit,
    men någon kvinna bland alla dessa
        har jag inte funnit.
30 (V) Se, bara detta har jag funnit:
    Gud skapade människan rak,[e]
        men de har tänkt ut
            många påhitt.

Footnotes

  1. 7:2 Bättre gott namn än god salva   På hebreiska tov shem mi-shémen tov.
  2. 7:7 sprakandet av törne   De värdelösa törnbuskarna gav mycket ljud men lite värme i brasan.
  3. 7:12 lika gott som ett arv   Annan översättning: ”gott tillsammans med ett arv” (men jfr vers 13).
  4. 7:27 den kvinna vars hjärta är snaror   Salomos hedniska hustrur förledde honom till avgudadyrkan (1 Kung 11:4).
  5. 7:30 rak   Annan översättning: ”ärlig” eller ”rättfärdig” (så som hon skulle vara).