A A A A A
Bible Book List

Poslanica Kološanima 1 Knijga O Kristu (CRO)

Kološanima, svetoj i vjernoj braći i sestrama u Isusu Kristu.Neka vam naš Bog Otac udijeli milost i mir.

Pavlova zahvala i molitva

Uvijek se molimo za vas i zahvaljujemo za vas Bogu Ocu našega Gospodina Isusa Krista

jer smo čuli za vašu vjeru u Isusa Krista i za vašu ljubav prema svoj svetoj braći.

Razlog vaše vjere je nada što vas čeka u nebesima. O toj ste nadi prvi put čuli kad ste čuli istinu Radosne vijesti.

Ista ta Radosna vijest koja je došla k vama proširila se cijelim svijetom. Posvuda mijenja ljudske živote, baš kao što je promijenila i vaš prvoga dana kad ste ju čuli i kad ste shvatili istinu o Božjoj milosti prema grešnicima.

Vi ste za nju čuli od Epafre, našega voljenog suradnika. On nas zastupa vjerno služeći Kristu.

On nam je i rekao za vašu ljubav prema drugima, koju vam daje Sveti Duh.

Zato se mi od dana kad smo to čuli neprestano molimo za vas, tražeći da vas Bog ispuni mudrošću i duhovnom spoznajom kako biste mogli razabrati njegovu volju,

10 živjeti dostojno Gospodina i ugoditi mu, roditi svakom vrstom dobrih djela te rasti u spoznaji Boga.

11 Molimo se da vas Bog ojača svojom slavnom silom da možete biti postojani i strpljivi.

12 Da radosno možete uvijek zahvaljivati Ocu koji nas je osposobio da budemo subaštinicima svetoga Božjeg naroda koji živi u svjetlu.

13 Izbavio nas je od vlasti tame i prenio u Kraljevstvo svojega ljubljenog Sina.

14 Njegovom krvlju Bog je otkupio našu slobodu i oprostio nam grijehe.

Kristovo prvenstvo

15 Krist je vidljiva slika nevidljivoga Boga, prvorođenac iznad svih stvorenja.

16 U Kristu je stvoreno sve na nebesima i na zemlji: vidljivo i nevidljivo, kraljevi i kraljevstva, vladari i vlasti. Sve je stvoreno po njemu i za njega.

17 Postojao je prije svega drugoga i održava sve što postoji.

18 On je glava Crkve, koja je njegovo Tijelo. On je prvi od svih ustao od mrtvih, da u svemu bude prvi.

19 Jer se Bogu svidjelo u njemu prebivati svom puninom

20 i kroz njega - njegovom krvlju prolivenom na križu - pomiriti sa sobom sve na zemlji i na nebesima.

21 To se odnosi i na vas koji ste nekada bili daleko od njega i bili mu neprijatelji mišlju i djelima.

22 Ali on vas je ponovno izmirio sa sobom kroz smrt Kristova ljudskog tijela na križu. Priveo vas je u svoju nazočnost svete, neporočne i besprijekorne.

23 Ali morate čvrsto i postojano ustrajati u vjeri. Ne dajte se pokolebati u nadi Radosne vijesti koju ste čuli. Ona se propovijeda diljem svijeta, a mene, Pavla, Bog je postavio da joj služim.

Pavlovo služenje Crkvi

24 Sada se radujem što dovršavam patnje za koje mi je Krist rekao da ću ih proći za dobro Crkve, njegova tijela.

25 Bog me je zadužio da služim njegovoj Crkvi naviještajući njegovu poruku vama poganima u svoj punini.

26 Ta je tajna bila skrivena vjekovima i naraštajima, ali sada ju je Bog očitovao njegovim svetima.

27 Jer Bogu se svidjelo da svojemu narodu objavi kako su bogatstvo i slava Kristova namijenjeni i vama poganima. Jer u ovome je tajna: Krist živi u vama i vaša je nada da ćete biti dionicima njegove slave.

28 Svima naviještamo Krista. Opominjemo i poučavamo ljude, s mudrošću koju nam je Bog dao, da svakoga učinimo zrelim u Kristu.

29 Da to postignem, trudim se i borim u njegovoj snazi, koja tako silno djeluje u meni.

Knijga O Kristu (CRO)

Knijga O Kristu (Croatian New Testament)
Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Poslanica Kološanima 1 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Naslov i pozdrav

Pavao, apostol Krista Isusa po volji Božjoj, i brat Timotej: Kološanima, svetoj i vjernoj braći u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega![a]

Zahvala i molitva

Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, uvijek za vas moleći, jer smo čuli za vašu vjeru u Krista Isusa i za vašu ljubav koju imate prema svima svetima, poradi nade pohranjene za vas na nebesima. Za nju ste već čuli u riječi istine, Evanđelja što je do vas stiglo. I kako u svem svijetu ono donosi roda i raste, tako i među vama, od onoga dana u koji ste čuli i spoznali milost Božju u istini, kako ste naučili od ljubljenog Epafre, koji je sluga zajedno s nama i - poradi vas - vjeran poslužitelj Kristov. On nam i dojavi o vašoj ljubavi u Duhu.

Stoga i mi, od dana u koji smo to čuli, ne prestajemo moliti i iskati za vas: da se ispunite spoznajom njegove volje u svakoj mudrosti i duhovnome razumijevanju; 10 da poživite dostojno Gospodina i posve mu ugodite donoseći rod u svakom dobrom djelu te rastući u spoznaji Božjoj, 11 ojačani svakom jakošću prema snazi njegove slave za svaku ustrajnost i dugotrpnost; s radošću 12 zahvaljujući Ocu, koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.[b] 13 On nas izbavi iz vlasti tame i premjesti u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje, 14 u kome imamo otkupljenje, oproštenje grijeha.[c]

Krist - Prvorođenac

15 On je slika Boga nevidljiva,
prvorođenac svega stvorenja,
16 jer u njemu bi stvoreno sve
na nebesima i na zemlji,
vidljivo i nevidljivo,
bilo prijestolja ili gospodstva,
bilo poglavarstva ili vlasti;
sve je stvoreno po njemu i za njega;
17 on je prije svega,
i sve se u njemu drži zajedno.
18 On je glava Tijela, Crkve;
on je početak,
prvorođenac od mrtvih,
da bi u svemu on imao prvenstvo;
19 jer svidje se Bogu
u njemu nastaniti svu puninu
20 i po njemu sebi sve izmiriti
ostvarivši mir krvlju njegova križa
- po njemu -
bilo na zemlji,
ili na nebesima.[d]

Nekoć otuđeni, sada izmireni

21 I vas, koji nekoć bijaste otuđeni i neprijatelji svojom namisli u zlim djelima, 22 sada izmiri u njegovu ljudskom tijelu, po smrti, da vas privede pred sebe svete i bez mane i besprigovorne, 23 ukoliko doista ostanete utemeljeni u vjeri, postojani i neodvojivi od nade Evanđelja što ste ga čuli, koje se propovijeda svemu stvorenju pod nebom i kojega Evanđelja ja, Pavao, postadoh poslužiteljem.

Pavao - poslužitelj Crkve

24 Radujem se sada dok u patnjama za vas dopunjujem u svojemu tijelu ono što nedostaje od muka Kristovih za Tijelo njegovo - koje je Crkva. 25 Ja postadoh njezinim poslužiteljem prema Božjoj provedbi što mi je dana: ispuniti Riječ Božju za vas, 26 Tajnu koja bijaše skrivena pred vjekovima i pred naraštajima, a sada bi očitovana njegovim svetima. 27 Njima Bog htjede obznaniti koliko je među poganima bogatstvo slave ove Tajne, koja je Krist u vama, nada slave. 28 Njega mi navješćujemo, urazumljujući svakoga čovjeka i poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti, kako bismo svakoga čovjeka prikazali savršena u Kristu. 29 Za to se i ja trudim, boreći se njegovom djelotvornošću koja moćno djeluje u meni.

Footnotes:

  1. Kol 1,2 Neki rukopisi dodaju na kraju: »i Gospodina Isusa Krista«.
  2. Kol 1,12 Umjesto »vas«, neki rukopisi donose: »nas«.
  3. Kol 1,14 Iza »otkupljenje«, neki rukopisi donose: »po krvi njegovoj«.
  4. Kol 1,20 »- po njemu -« - autentičnost nije potvrđena u svim najvažnijim rukopisima.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

Viewing of
Cross references
Footnotes