A A A A A
Bible Book List

Poslanica Galaćanima 4 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Posinjenje

Ali kažem, za sve vrijeme dok je baštinik malodoban, ni u čemu se ne razlikuje od roba, premda je gospodar svega; nego je pod skrbnicima i upraviteljima sve do roka što ga odredi otac. Tako i mi, dok bijasmo malodobni, bijasmo robovi počelima svijeta. A kad dođe punina vremena, posla Bog Sina svojega, rođena od žene, rođena pod Zakonom, da otkupi one pod Zakonom, kako bismo primili posinjenje. A budući da ste sinovi, Bog u naša srca posla Duha Sina svojega koji kliče: »Abba, Oče!«[a] Tako nisi više rob, već sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu.[b]

Ali onda, dok još niste poznavali Boga, robovali ste bogovima koji to po naravi nisu. Ali sada, spoznavši Boga, ili bolje: kad ste od Boga spoznati, kako se opet vraćate slabašnim i bijednim počelima kojima opet, kao i prije, želite robovati? 10 Vi pomno držite dane i mjesece, i vremena i godine. 11 Bojim se za vas, da se možda nisam oko vas uzalud trudio!

Pavao i Galaćani

12 Budite kao ja, braćo, molim vas; jer i ja sam kao vi. Nikakve mi nepravde niste učinili. 13 A znadete da vam prvi puta navijestih Evanđelje kad bijah bolestan u tijelu. 14 I ovu svoju kušnju, u tijelu mojemu, niste ni prezreli ni odbacili, nego ste me primili kao anđela Božjega, kao Krista Isusa. 15 Gdje je sada ono vaše blaženstvo? Jer, svjedočim vam: da je bilo moguće, oči biste svoje bili iskopali i meni ih dali. 16 Postadoh li vam tako neprijatelj istinu vam govoreći?

17 Oni revnuju za vas, ali ne poradi dobra, već vas žele izdvojiti kako biste vi za njih revnovali. 18 U dobru revnovati uvijek je pak dobro, a ne samo ako sam kod vas, 19 dječice moja, koju ponovno u trudovima rađam, sve dok se Krist ne oblikuje u vama. 20 Htio bih sada biti kod vas i promijeniti svoj glas, jer sam u nedoumici zbog vas.

Hagara i Sara: dva Saveza

21 Kažite mi vi koji želite biti pod Zakonom, zar ne čujete Zakon? 22 Jer je pisano da je Abraham imao dva sina: jednoga od ropkinje i jednoga od slobodne. 23 Ali onaj od ropkinje rođen je po tijelu, onaj pak od slobodne - po obećanju. 24 To je rečeno slikovito; jer one su dvije - dva Saveza. Jedan, s gore Sinaja, koji rađa za ropstvo - to je Hagara. 25 A ta je Hagara Sinajska gora u Arabiji i odgovara sadašnjem Jeruzalemu, jer sa svojom djecom robuje.[c] 26 Ali Jeruzalem koji je gore - slobodan je, i majka je naša. 27 Jer je pisano:

»Raduj se, nerotkinjo, koja ne rađaš!
Zavrisni i podvikni, ti koja nisi trudova trpjela!
Jer više je djece u napuštene
no u one što muža ima.«

28 A vi ste, braćo, kao Izak, djeca obećanja.[d] 29 I kao što je onda onaj po tijelu rođeni progonio onoga po duhu rođenoga, tako je i sad. 30 Ali što govori Pismo? »Istjeraj ropkinju i njezina sina, jer ropkinjin sin neće biti baštinik sa sinom slobodne!« 31 Zato, braćo, nismo djeca ropkinje, nego slobodne.

Footnotes:

  1. Gal 4,6 Umjesto »naša«, neki rukopisi imaju: »vaša«.
  2. Gal 4,7 Umjesto »po Bogu«, neki rukopisi donose: »Božji po Kristu«.
  3. Gal 4,25 Umjesto »A ta je Hagara Sinajska gora u Arabiji«, neki rukopisi donose: »Jer ta je Hagara Sinajska gora u Arabiji«, a drugi: »Jer gora je Sinaj u Arabiji«.
  4. Gal 4,28 Umjesto »vi ste«, neki rukopisi imaju: »mi smo«.
Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

Poslanica Galaćanima 4 Knijga O Kristu (CRO)

Recimo to ovako: dok je nasljednik još dijete, ni po čemu mu nije drukčije nego robu iako sve posjeduje.

Mora se podrediti skrbnicima i upraviteljima dobara sve do punoljetnosti koju je odredio njegov otac.

Tako smo i mi, prije Kristova dolaska još malodobni, robovali prirodnim silama ovoga svijeta.

Ali kad je došlo pravo vrijeme, Bog je poslao svojega Sina rođenoga od žene i pod Zakonom

da otkupi nas koji smo bili robovi Zakonu i da nas posini.

I zato što ste Božja djeca, Bog je u vaša srca poslao Duh svojega Sina, koji vapi: 'Abba! Oče!'

Sada više nismo robovi, nego pravi Božji sinovi i njegovi baštinici.

Pavlova zabrinutost za Galaćane

Dok još niste poznavali pravoga Boga, služili ste takozvanim bogovima koji po svojoj naravi i nisu bili bogovi.

Ali sada poznajete Boga (ili bih zapravo trebao reći, Bog poznaje vas). Zašto se onda želite vratiti na staro i postati robovi nemoćnim i bijednim prirodnim silama?

10 Brižno se trudite steći Božju naklonost pazeći na određene dane, mjesece, vremena i godine.

11 Bojim se za vas! Bojim se da je sav moj trud oko vas možda bio uzaludan.

12 Braćo moja, molim vas da živite, poput mene, slobodni od tih stvari - jer i ja sam, poput vas pogana, postao slobodnim od Zakona.Ničim me niste pozlijedili

13 kad sam vam prvi put navijestio Radosnu vijest Isusa Krista, premda sam bio bolestan.

14 Iako vam je moje jadno tjelesno stanje bilo velika kušnja, niste me prezreli niti odbacili. Primili ste me, naprotiv, kao anđela s neba, kao Isusa Krista.

15 Kamo je nestalo ondašnje blaženo zajedništvo s vama? Tada ste mi bili spremni dati sve - čak i vlastite oči da ste mogli.

16 Jesam li vam sada postao neprijateljem propovijedajući vam istinu?

17 Ti lažni učitelji, koji se toliko trude da steknu vašu naklonost, ne čine to za vaše dobro. žele vas odvratiti od mene da biste svoju gorljivost stavili u njihovu službu.

18 Dobro je biti gorljiv ako se trudite oko dobrog cilja, pogotovo onda kada ja nisam s vama.

19 Ali, djeco moja! Zbog vas opet kao da osjećam porođajne boli koje neće prestati dok se Krist ne oblikuje u vama.

20 Tako bih želio sada biti s vama, da vam mogu blaže govoriti. Ali na ovakvu udaljenost ne znam kako to drukčije reći.

Dva Abrahamova sina

21 Recite mi vi, koji želite živjeti pod Zakonom: Zar ne razumijete što on zapravo kaže?

22 U Svetome pismu stoji da je Abraham imao dvojicu sinova, jednoga s ropkinjom, a drugoga sa slobodnom ženom.[a]

23 Ropkinjin je sin rođen po tijelu - kao plod ljudskoga pokušaja da se ostvari Božje obećanje, ali sin slobodne žene rođen je po obećanju - kao Božje ispunjenje tog obećanja.

24 Te su dvije žene slikovit prikaz dvaju Božjih saveza. Ropkinja Hagara predstavlja goru Sinaj, gdje su ljudi prvi put postali robovima Zakona.

25 Sadašnji je Jeruzalem upravo poput gore Sinaja u Arabiji jer robuje skupa sa svojom djecom.

26 Ali Sara, slobodna žena, predstavlja nebeski Jeruzalem. Ona je naša prava majka.

27 Na to je mislio Izaija kad je prorokovao:
    'Raduj se, nerotkinjo, koja nisi rađala!
    Pocikni glasno i radosno, ti koja ne znaš za trudove.
            Jer nerotkinja sada ima više djece nego udana!'[b]

28 I vi ste, draga braćo i sestre, djeca obećanja poput Izaka.

29 Nas koji smo rođeni od Svetoga Duha progone oni koji žele da izvršavamo Zakon, baš kao što je Izaka, sina obećanja, progonio ropkinjin sin Išmael.

30 Ali što o tome kaže Sveto pismo? 'Otjeraj tu ropkinju i njezina sina jer ropkinjin sin ne smije biti baštinikom skupa sa sinom slobodne žene.'[c]

31 Mi, braćo moja, nismo ropkinjina djeca koja bi se morala držati Zakona. Djeca smo slobodne žene i Bog nas je prihvatio zbog naše vjere.

Footnotes:

  1. Poslanica Galaćanima 4:22 Vidjeti: Postanak 16:15; 21:2-3.
  2. Poslanica Galaćanima 4:27 Izaija 54:1.
  3. Poslanica Galaćanima 4:30 Postanak 21:10.
Knijga O Kristu (CRO)

Knijga O Kristu (Croatian New Testament)
Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes