A A A A A
Bible Book List

Poslanica Filipljanima 2 Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Jednodušnost u poniznosti

Ako li je dakle ikakva ohrabrenja u Kristu, ako li ikakve utjehe u ljubavi, ako li ikakva zajedništva u Duhu, ako li je srca i milosrđa, upotpunite radost moju tako da budete složni, da imate ljubav istu, jednodušni i jednomisleni. Ništa iz sebičnosti ili za ispraznu slavu, nego u poniznosti smatrajte druge boljima od sebe, ne gledajući svaki samo za svoje, nego i za ono što je drugih. Neka u vama isto mišljenje bude kao i u Kristu Isusu.

On koji je lik Božji
ne pomisli da je jednakost s Bogom
posezanje za dobitkom,
nego se toga liši,
uzevši lik sluge,
postavši ljudima nalik.
I obličjem kao čovjek prepoznat,
ponizi sama sebe,
postavši poslušan do smrti -
i to smrti na križu.
Zato i Bog njega preuzvisi
i podari mu ime
ponad svakoga imena,
10 da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno
nebesnika, zemnika i podzemnika,
11 te da svaki jezik prizna:
»Gospodin je Isus Krist!«
- na slavu Boga Oca.

Djeca Božja - svjetlila u svijetu

12 Tako, ljubljeni moji, kao što ste uvijek bili poslušni - ne samo u mojoj nazočnosti, nego još više sada u mojoj nenazočnosti - radite na svome spasenju sa strahom i trepetom, 13 jer Bog je onaj koji po blagonaklonosti svojoj proizvodi u vama i htjeti i djelovati. 14 Sve činite bez mrmljanja i raspravljanja, 15 da budete besprijekorni i čisti, djeca Božja bez mane usred pokvarena i izopačena naraštaja, u kojemu svijetlite kao svjetlila u svijetu, 16 držeći se riječi života, meni na diku u Dan Kristov jer ne trčah zalud niti se zalud trudih. 17 Ali ako se i izlijevam pri žrtvenom bogoslužju vaše vjere, radostan sam i radujem se sa svima vama. 18 A i vi isto tako budite radosni i radujte se sa mnom.

Poslanje Timoteja i Epafrodita

19 Nadam se u Gospodinu Isusu da ću vam uskoro poslati Timoteja, kako bih se i ja obodrio doznavši što je s vama. 20 Jer nemam nikoga drugog poput njega tko bi se tako iskreno za vas brinuo, 21 jer svi traže svoje, a ne ono što je Isusa Krista. 22 A njegovu prokušanost poznajete: kao dijete s ocem služio je sa mnom poradi Evanđelja. 23 Njega se dakle nadam poslati čim razvidim što će biti sa mnom. 24 Uvjeren sam pak u Gospodina da ću i sam uskoro doći.

25 Smatrao sam potrebnim poslati k vama Epafrodita, brata, suradnika i suborca svojega, a vašega poslanika i pomoćnika u mojim potrebama. 26 Jer bijaše čeznuo za svima vama i zabrinuo se što ste čuli da je obolio. 27 Doista, gotovo je na smrt obolio, ali mu se Bog smilovao; ne samo njemu nego i meni, da ne imadnem žalost povrh žalosti. 28 Što brže ga stoga poslah da se obradujete kad ga ponovno vidite, a da i sam budem manje zabrinut. 29 Primite ga u Gospodinu s velikom radošću, i takve držite u časti, 30 jer se za djelo Kristovo sasvim približi smrti, izloživši i život pogibli kako bi nadopunio ono u čemu mi vi niste mogli poslužiti.

Hrvatski Novi Zavjet – Rijeka 2001 (HNZ-RI)

Copyright © 2001 by Life Center International

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes