A A A A A
Bible Book List

Phi-líp 2 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót,

thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn.

Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.

Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa.

Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có,

Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ;

chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người;

Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự.

Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống,

11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.

12 Aáy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy cùng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình.

13 Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.

14 Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự,

15 hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian;

16 cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công.

17 Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy.

18 anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy cùng vui với tôi.

19 Vả, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, kíp sai Ti-mô-thê đến cùng anh em, để tới phiên tôi, tôi nghe tin anh em, mà được yên lòng.

20 Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em:

21 ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ.

22 Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người; và biết người là trung thành với tôi về việc Tin Lành, như con ở với cha vậy.

23 Nên mong sai người đến nơi anh em liền, vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thể nào;

24 tôi lại có lòng trông cậy nầy trong Chúa, là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến.

25 trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai E 26 Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm.

27 Và, người mắc bịnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu.

28 Vậy, tôi đã sai người đi rất kíp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu.

29 Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy;

30 bởi, ấy là vì công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Phi-líp 2 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Khuyên Phải Hiệp Nhất và Khiêm Nhường

Vậy nếu có sự khích lệ nào trong Ðấng Christ, nếu có niềm yên ủi nào phát xuất từ tình yêu, nếu có sự hiệp thông nào của Ðức Thánh Linh, nếu có tình cảm quý mến và sự thương cảm nào, xin anh chị em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn bằng cách hiệp ý với nhau, có cùng một tình yêu, đồng tâm, nhất trí với nhau. Xin anh chị em đừng làm điều gì vì cạnh tranh hay vì hư vinh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường, xem người khác tôn trọng hơn mình. Xin mỗi người đừng chỉ chú ý đến quyền lợi của riêng mình, nhưng hãy chú ý đến quyền lợi của người khác nữa.

Anh chị em hãy có cùng một tâm tình như Ðức Chúa Jesus Christ đã có.
Ngài vốn có hình thể của Ðức Chúa Trời,
Nhưng đã chẳng xem sự bình đẳng với Ðức Chúa Trời là điều phải nắm giữ.
Ngài đã làm cho mình trống không,
Mặc lấy hình thể của một nô lệ,
Trở nên giống như loài người,
Ðược thấy trong hình dáng như một người.
Ngài tự hạ mình xuống,
Vâng phục cho đến chết,
Thậm chí chết trên cây thập tự.
Chính vì thế Ðức Chúa Trời đã đưa Ngài lên rất cao,
Ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,
10 Hầu khi nghe đến danh Ðức Chúa Jesus,
Mọi đầu gối trên trời, trên đất, và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống,
11 Và mọi lưỡi phải tuyên xưng Ðức Chúa Jesus Christ là Chúa,
Dâng vinh hiển lên Ðức Chúa Trời là Ðức Chúa Cha.

Rạng Rỡ Như Vì Sao

12 Vậy thưa anh chị em yêu dấu, như anh chị em vẫn luôn vâng lời tôi, không phải chỉ khi tôi có mặt, nhưng càng vâng lời hơn, nhất là lúc nầy, khi tôi vắng mặt, hãy nỗ lực để nhận được ơn cứu rỗi cho mình với lòng run sợ, 13 vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đang hành động trong anh chị em, anh chị em có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.

14 Hãy làm mọi việc không với thái độ lằm bằm và cãi vã, 15 để anh chị em được trọn vẹn và tinh ròng, xứng đáng làm con cái Ðức Chúa Trời, không chút hoen ố giữa thế hệ lươn lẹo và đồi trụy nầy; giữa thế hệ đó anh chị em tỏa rạng như những vì sao sáng trong không gian, 16 nắm chặt lời sự sống, để tôi có thể hãnh diện trong ngày của Ðấng Christ rằng tôi đã không chạy vô ích và đã không lao động vất vả luống công.

17 Ví dù tôi phải đổ mạng sống mình ra như một của lễ quán để rưới trên con vật hiến tế, tức trên sự phục vụ phát xuất từ đức tin của anh chị em, tôi cũng vui lòng, và chung vui với tất cả anh chị em. 18 Xin anh chị em cũng vậy, hãy vui mừng và chung vui với tôi.

Giới Thiệu Ti-mô-thê và Ê-páp-rô-đi-tô

19 Nhờ ơn Ðức Chúa Jesus tôi hy vọng có thể phái Ti-mô-thê đến với anh chị em sớm, để tôi có thể được phấn khởi khi biết tin tức về anh chị em như thể nào. 20 Tôi không có ai có cùng một tâm tình với tôi như Ti-mô-thê, một người thật lòng lo lắng cho anh chị em, 21 vì ai nấy lo đều tìm lợi riêng cho mình chứ không cho Ðức Chúa Jesus Christ. 22 Nhưng như anh chị em đã biết, Ti-mô-thê đã chứng tỏ là một người rất xứng đáng cùng tôi phục vụ Tin Mừng, như con với cha. 23 Vì thế tôi hy vọng rằng tôi có thể phái Ti-mô-thê đi ngay sau khi tôi biết sự việc của tôi ra thế nào. 24 Tôi tin tưởng trong Chúa rằng không bao lâu nữa chính tôi cũng sẽ đến với anh chị em.

25 Trong khi chờ đợi tôi nghĩ cần phải nhờ Ê-páp-rô-đi-tô về với anh chị em trước. Anh ấy là một anh em, một bạn đồng lao, và một chiến hữu của tôi; anh ấy cũng là sứ giả của anh chị em, và là người đã lo cho những nhu cầu của tôi, 26 bởi vì anh ấy rất nhớ anh chị em và cũng hơi lo lắng vì anh chị em đã nghe tin anh ấy bị bịnh. 27 Quả thật anh ấy có bịnh nặng, gần qua đời, nhưng Ðức Chúa Trời đã tỏ lòng thương xót đối với anh ấy, không những chỉ đối với anh ấy, nhưng cũng đối với tôi, kẻo tôi ở trong cảnh đã buồn mà lại thêm buồn. 28 Cho nên tôi càng muốn phái anh ấy sớm trở về với anh chị em, để khi gặp lại anh ấy, anh chị em sẽ vui mừng và tôi cũng được bớt lo. 29 Vậy xin anh chị em hãy vui vẻ đón tiếp anh ấy trong Chúa, và hãy tỏ lòng tôn kính những người như thế, 30 vì công việc của Ðấng Christ mà suýt nữa anh ấy đã thiệt mạng. Anh ấy suýt đã hy sinh tính mạng vì thay cho anh chị em giúp đỡ tôi những việc mà anh chị em không thể đến giúp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Viewing of
Cross references
Footnotes