A A A A A
Bible Book List

Phục Truyền Luật Lệ 32:43 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

43 Hãy vui lên, hỡi các dân,
    cùng với dân Ngài
vì Ngài sẽ trả thù các ngươi về huyết của các tôi tớ Ngài.
    Ngài sẽ trừng phạt các kẻ thù mình,
    và Ngài sẽ cất tội lỗi của đất và của dân Ngài.”

Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Phục Truyền Luật Lệ 32:43 1934 Vietnamese Bible (VIET)

43 Hỡi các nước! hãy vui mừng với dân Ngài, Vì Đức Chúa Trời sẽ báo thù huyết của tôi tớ Ngài, Trả thù kẻ cừu địch Ngài, Và tha tội cho xứ và cho dân của Ngài.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes