Add parallel Print Page Options

Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men

(Xuất 12:1-20)

16 Hãy giữ Lễ Vượt Qua vào tháng giêng[a] để kính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, vì trong tháng giêng, Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã đem anh chị em ra khỏi đất Ai-cập trong ban đêm. Anh chị em hãy dâng con vật hiến tế lên Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, bằng súc vật bắt từ đàn chiên hay đàn bò của mình mà đem đến nơi Chúa đã chọn cho danh Ngài ngự. Anh chị em chớ ăn thịt nó với món chi có men. Trong bảy ngày anh chị em hãy ăn thịt nó với bánh không men, tức bánh lao khổ, vì anh chị em đã ra khỏi đất Ai-cập rất vội vàng; làm như thế để trọn đời anh chị em sẽ nhớ mãi ngày anh chị em rời khỏi đất Ai-cập. Trong bảy ngày ấy không món chi có men sẽ được thấy trong xứ của anh chị em, và thịt của các con thú anh chị em giết thịt vào ngày thứ nhất sẽ không được để lại đến sáng hôm sau. Anh chị em không được dâng con vật hiến tế của Lễ Vượt Qua trong bất cứ thành nào mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã cho anh chị em ở, nhưng phải đem dâng nó tại nơi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã chọn để danh Ngài ngự. Chỉ tại nơi đó, anh chị em sẽ dâng con vật hiến tế của Lễ Vượt Qua vào lúc mặt trời lặn, tức vào thời điểm anh chị em đã rời khỏi Ai-cập. Anh chị em sẽ nướng thịt nó và ăn thịt nó tại nơi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn. Sáng hôm sau anh chị em có thể trở về lều mình. Trong sáu ngày anh chị em sẽ ăn bánh không men, đến ngày thứ bảy sẽ có một cuộc nhóm họp trọng thể để thờ phượng Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em; trong ngày đó anh chị em sẽ không được làm việc.

Lễ Các Tuần

(Xuất 34:22; Lê 23:15-21; Dân 28:26-31)

Anh chị em hãy đếm bảy tuần. Hãy đếm bảy tuần kể từ ngày người ta tra lưỡi liềm bắt đầu gặt lúa. 10 Cuối thời kỳ ấy anh chị em hãy cử hành Lễ Các Tuần để kính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Hãy nhân cơ hội ấy mà dâng một của lễ lạc ý bày tỏ lòng biết ơn của mình, tùy theo phước hạnh mà anh chị em đã nhận được từ Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 11 Hãy vui vẻ trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. Anh chị em, các con trai, các con gái, các tôi trai, các tớ gái của anh chị em, những người Lê-vi sống trong thành của anh chị em, các ngoại kiều, các cô nhi, và các góa phụ ở giữa anh chị em, tất cả hãy vui vẻ tại nơi Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ chọn để danh Ngài ngự. 12 Hãy nhớ rằng anh chị em từng là những nô lệ tại Ai-cập mà hết lòng vâng giữ những luật lệ nầy.

Lễ Lều Tạm

(Lê 23:33-43)

13 Sau khi anh chị em đã thu hoạch hoa màu từ sân đập lúa và từ hầm ép rượu của mình, anh chị em hãy giữ Lễ Lều Tạm trong bảy ngày. 14 Anh chị em, các con trai, các con gái, các tôi trai, và các tớ gái của anh chị em, những người Lê-vi, các ngoại kiều, các cô nhi, và các góa phụ sống trong thành của anh chị em, tất cả hãy vui vẻ trong kỳ lễ ấy. 15 Trong bảy ngày anh chị em sẽ giữ lễ để kính Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em tại nơi Chúa sẽ chọn, vì Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban phước cho anh chị em trên mọi hoa màu của anh chị em và trên mọi công việc tay anh chị em làm, và chắc chắn anh chị em sẽ vui thỏa ăn mừng.

16 Mỗi năm ba lần, tất cả người nam của anh chị em phải đến trình diện trước thánh nhan Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại nơi Ngài sẽ chọn; tức vào dịp Lễ Bánh Không Men, Lễ Các Tuần, và Lễ Lều Tạm. Họ chớ đi tay không mà đến trình diện trước thánh nhan Chúa. 17 Ai nấy hãy mang theo món gì có thể dâng được, tùy theo phước hạnh mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, đã ban cho anh chị em.

Các Quan Xét Ðịa Phương

18 Anh chị em hãy lập các quan xét và các quan lại trong khắp các chi tộc của anh chị em và trong tất cả các thành mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ ban cho anh chị em, để họ xét xử công minh cho dân. 19 Anh chị em chớ làm thiên lệch công lý. Anh chị em chớ thiên vị. Anh chị em chớ nhận của hối lộ, vì của hối lộ làm mù mắt người khôn ngoan và bẻ cong lẽ phải dành cho người ngay lành. 20 Công lý và chỉ công lý là điều anh chị em phải đeo đuổi để anh chị em có thể sống và hưởng xứ mà Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ban cho anh chị em.

Cấm Thờ Thần Tượng

21 Anh chị em chớ trồng bất cứ cây gì làm trụ để thờ[b] bên cạnh bàn thờ mà anh chị em đã làm cho Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em. 22 Anh chị em chớ dựng một trụ đá nào để thờ. Ðó là những điều Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, ghét.

Footnotes

  1. Phục Truyền Luật Lệ 16:1 nt: tháng A-bíp (tháng giêng của lịch Do-thái khác với tháng giêng của lịch chúng ta)
  2. Phục Truyền Luật Lệ 16:21 nt: A-sê-ra (nữ thần sinh sản)