A A A A A
Bible Book List

Példabeszédek 4 Hungarian Károli (KAR)

Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására.

Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok.

Mert én atyámnak fia voltam, gyenge és egyetlenegy az én anyám elõtt.

Tehát tanított engem, és mondá nékem: tartsa meg az én beszédemet a te elméd, hogy megtartván az én parancsolatimat, élj;

Szerezz bölcseséget, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszéditõl.

Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megõriz téged.

A bölcseség kezdete [ez:] szerezz bölcseséget, és minden keresményedbõl szerezz értelmet.

Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt.

Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.

10 Hallgasd, fiam, és vedd be az én beszédimet; így sokasulnak meg néked a te életednek esztendei.

11 Bölcseségnek útára tanítottalak téged, vezettelek téged az igazságnak ösvényin.

12 Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.

13 Ragaszkodjál az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el; õrizd meg azt, mert az a te életed.

14 A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén.

15 Hagyd el, át ne menj rajta; térj el tõle, és menj tovább.

16 Mert nem alhatnak azok, ha gonoszt nem cselekesznek: és kimegy szemükbõl az álom, ha [mást] romlásra nem juttatnak.

17 Mert az istentelenségnek étkét eszik, és az erõszaktételnek borát iszszák.

18 Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely [minél tovább] halad, [annál] világosabb lesz, a teljes délig.

19 Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály, nem tudják miben ütköznek meg.

20 Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédimre hajtsad füledet.

21 Ne távozzanak el a te szemeidtõl, tartsd meg ezeket a te elmédben.

22 Mert életök ezek azoknak, a kik megnyerik, és egész testöknek egészség.

23 Minden féltett dolognál jobban õrizd meg szívedet, mert abból indul ki [minden] élet.

24 Vesd el tõled a száj hamisságát, és az ajkak álnokságát távoztasd el magadtól.

25 A te szemeid elõre nézzenek, és szemöldökid egyenest magad elé irányuljanak.

26 Egyengesd el lábaid ösvényit, s minden te útaid állhatatosak legyenek.

27 Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el a te lábadat a gonosztól.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes