A A A A A
Bible Book List

Ozeáš 8 Bible 21 (B21)

Zaseli vítr, sklidí vichřici

Polnici na rty!
Na dům Hospodinův letí orli!
Smlouvu se mnou totiž zrušili,
mému Zákonu se vzepřeli.
Ano, volají:
„Bože náš, Izrael tě zná!“
Izrael ale dobro opustil,
a tak jej bude stíhat protivník.

Dosazují si krále, ale beze mě;
bez mého vědomí si volí velmože;
vyrábějí si modly stříbrné
a zlaté k vlastní záhubě.
Zavrhni to své tele, Samaří!
Vzplanul jsem hněvem proti nim.
Jak dlouho ještě budou beztrestní?
To tele z Izraele pochází,
řemeslník je vyrobil.
To že je Bůh? Nikoli!
Rozbito bude na třísky
to tele v Samaří!

Protože vítr zasévali,
sklidí vichřici.
Klasy zůstanou bez zrní,
budou bez úrody, bez mouky.
Pokud se něco urodí,
spolykají to cizáci.
Izrael bude pohlcen –
mezi pohany teď zůstane
jako nepotřebný odpadek.
Chodili totiž do Asýrie
jako divoký osamělý osel –
Efraim kupoval si milence!
10 Prodávali se mezi pohany,
já je teď ale shromáždím,
aby už brzy cítit začali
břemeno krále nad velmoži.

11 Efraim má tolik oltářů k oběti za hřích –
z těch se mu ale staly oltáře k hřešení!
12 Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal tolik –
jim je to ale cizí, jako by nerozuměli!
13 Když mi přinášejí své oběti,
obětují maso, aby se najedli –
Hospodinu se to nelíbí!
Teď si připomene jejich provinění
a jejich hříchy potrestá:
Půjdou zpátky do Egypta! [a]

14 Izrael zapomněl na svého Tvůrce
a nastavěl si paláce;
Juda opevnil spoustu měst.
Já ale sešlu na jejich města oheň –
ten jim ty tvrze sežehne!

Footnotes:

  1. Ozeáš 8:13 Deut 28:68
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes