A A A A A
Bible Book List

Ordsprogene 30 Dette er Biblen på dansk (DN1933)

30 Massaiten Agur, Jakes Søns ord. Manden siger: Træt har jeg slidt mig, Gud, træt har jeg slidt mig, Gud, jeg svandt hen; thi jeg er for dum til at regnes for Mand, Mands Vid er ikke i mig; Visdom lærte jeg ej, den Hellige lærte jeg ikke at kende. Hvo opsteg til Himlen og nedsteg igen, hvo samlede Vinden i sine Næver, hvo bandt Vandet i et Klæde, hvo greb fat om den vide Jord? Hvad er hans Navn og hans Søns Navn? Du kender det jo. Al Guds Tale er ren, han er Skjold for dem, der lider på ham. Læg intet til hans Ord, at han ikke skal stemple dig som Løgner. Tvende Ting har jeg bedet dig om, nægt mig dem ej, før jeg dør: Hold Svig og Løgneord fra mig: giv mig hverken Armod eller Rigdom, men lad mig nyde mit tilmålte Brød, at jeg ikke skal blive for mæt og fornægte og sige: "Hvo er Herren?" eller blive for fattig og stjæle og volde min Guds Navn Men. 10 Bagtal ikke en Træl for hans Herre, at han ikke forbander dig, så du må bøde. 11 Der findes en Slægt, som forbander sin Fader og ikke velsigner sin Moder, 12 en Slægt, der tykkes sig ren og dog ej har tvættet Snavset af sig, 13 en Slægt med de stolteste Øjne, hvis Blikke er fulde af Hovmod. 14 en Slægt, hvis Tænder er Sværd hvis Kæber er skarpe Knive, så de æder de arme ud af Landet, de fattige ud af Menneskers Samfund. 15 Blodiglen har to Døtre: Givhid, Givhid! Der er tre, som ikke kan mættes, fire, som aldrig får nok: 16 Dødsriget og det golde Moderliv, Jorden, som aldrig mættes af Vand, og Ilden, som aldrig får nok. 17 Den, som håner sin Fader og spotter sin gamle Moder, hans Øje udhakker Bækkens Ravne, Ørneunger får det til Æde. 18 Tre Ting undres jeg over, fire fatter jeg ikke: 19 Ørnens Vej på Himlen, Slangens Vej på Klipper, Skibets Vej på Havet, Mandens Vej til den unge Kvinde. 20 Så er en Ægteskabsbryderskes Færd: Hun spiser og tørrer sig om Munden og siger: "Jeg har ikke gjort noget ondt!" 21 Under tre Ting skælver et Land, fire kan det ikke bære: 22 En Træl, når han gøres til Konge, en Nidding, når han spiser sig mæt, 23 en bortstødt Hustru, når hun bliver gift, en Trælkvinde, når hun arver sin Frue. 24 Fire på Jorden er små, visere dog end Vismænd: 25 Myrerne, de er et Folk uden Styrke, samler dog Føde om Somren; 26 Klippegrævlinger, et Folk uden Magt, bygger dog Bolig i Klipper; 27 Græshopper, de har ej Konge, drager dog ud i Rad og Række; 28 Firbenet, det kan man gribe med Hænder, er dog i Kongers Paladser. 29 Tre skrider stateligt frem, fire har statelig Gang: 30 Løven, Kongen blandt Dyrene, som ikke viger for nogen; 31 en sadlet Stridshest, en Buk, en Konge midt i sin Hær. 32 Har du handlet som Dåre i Overmod, tænker du ondt, da Hånd for Mund! Thi Tryk på Mælk giver Ost, Tryk på Næsen Blod og Tryk på Vrede Trætte.

Ordsprogene 30 Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Agurs sentenser

30 Her følger nogle ord af Agur, Jakes søn, henvendt til Itiel og Ukal.[a]

Jeg er bare et almindeligt menneske
    uden nogen særlig indsigt.
Jeg er ikke nogen vismand
    og kan ikke udgrunde Guds tanker.
Hvem er steget op til himlen og steget ned igen?
    Hvem har kontrol over vinden?
        Hvem har magt over havets bølger?
Er det måske et menneske, der har grundlagt jorden
    og fastsat dens grænser?
I så fald hvad hedder han, og hvad hedder hans søn?
    Fortæl mig det, hvis du kender ham.

Alt, hvad Gud siger, er sandt,
    han beskytter dem, der søger tilflugt hos ham.
Lav ikke om på hans ord,
    for at han ikke skal dømme dig som løgner.

Herre, jeg beder dig om to ting,
    som skal kendetegne mit liv.
For det første: Bevar mig fra falskhed og løgn.
    For det andet: Bevar mig fra fattigdom såvel som fra rigdom.
        Giv mig blot de daglige fornødenheder.
For hvis jeg bliver rig,
    bliver jeg måske selvtilfreds
        og tror ikke længere, jeg har brug for dig,
og hvis jeg bliver fattig,
    stjæler jeg måske og vanærer derved dit navn.

10 Anklag ikke en slave over for hans herre på et falsk grundlag,
    ellers vil slaven forbande dig, og du må bøde for det.

11 Der findes dem, som forbander deres far
    og ikke påskønner deres mor.
12 I egne øjne er de helt uskyldige
    på trods af deres mange synder.
13 De har himmelvendte blikke
    og går rundt med næsen i sky.
14 Deres tænder er knivskarpe,
    og de fortærer de hjælpeløse.

15 Iglen har to døtre, der hedder:
    „Giv mig dit” og „Giv mig dat”.

Der er fire ting, som aldrig får nok
    og altid vil have mere:
16 De dødes rige og det ufrugtbare moderliv,
    den udtørrede, tørstige jord og ilden, der breder sig uhæmmet.

17 Hvis du ser på din far med foragt i blikket,
    og hvis du ser på din mor med trodsige øjne,
skal ravnene hakke dine øjne ud,
    og gribbene skal æde dem.

18 Der er fire ting, jeg ikke fatter:
19 Hvordan en ørn kan flyve så højt,
    hvordan en slange kan krybe hen over klippen,
hvordan et skib finder vej over havet,
    og hvordan en ung mand bliver forgabt i en pige.

20 Jeg forstår heller ikke den utro kvinde:
Først stiller hun sin sult,
    så tørrer hun sig om munden og siger:
        „Jeg har da ikke gjort noget forkert!”

21 Fire ting er ikke til at bære:
22 En slave, der bliver konge,
    en tåbe, der bliver rig,
23 en bitter kvinde, der bliver gift,
    og en slavepige, der overtager sin frues plads.

24 Fire skabninger på jorden er små,
    men kan udføre store bedrifter:
25 Myrerne er små og svage,
    men samler dog vinterforråd om sommeren.
26 Klippegrævlinger er ikke særlig stærke,
    men kan dog bygge deres bolig i klippen.
27 Græshopper har ingen leder,
    men flyver alligevel i tæt formation.
28 Firben kan med lethed fanges,
    men trænger dog ind i kongens palads.

29 Der er fire slags konger på jorden,
    og de optræder alle med selvbevidst værdighed:
30 Løven, dyrenes konge, der ikke viger tilbage for noget,
31     kamphanen, der ikke lader sig kue,
bjerggeden, der skuer ud over sletten,
    og kongen, der fører an i slaget.

32 Hvis du har været så dum at ophøje dig selv,
    eller hvis du har lagt ondskabsfulde planer,
        så hold op med det samme.
33 For ligesom mælk, der kærnes, bliver til smør,
    og et slag på næsen får blodet frem,
        sådan vil stadige provokationer ende med ufred.

Footnotes:

  1. 30,1 Teksten er uklar.
Bibelen på hverdagsdansk (BPH)

Bibelen på hverdagsdansk (Danish New Living Bible) Copyright © 2002, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes