Ytterligare varning för omoral

Min son, ta vara på mina ord

    och göm mina bud inom dig.
(A) Håll mina bud så får du leva,
    bevara min undervisning
        som din ögonsten.[a]
(B) Bind dem runt dina fingrar,
    skriv dem på ditt hjärtas tavla.
Säg till visheten:
        ”Du är min syster”
    och kalla insikten din förtrogna.
(C) De ska bevara dig
        från den främmande kvinnan,
    från din nästas hustru
        som talar hala ord.

När jag spanade ut
    genom fönstret i mitt hus,
        genom gallret,
då såg jag bland de okunniga,
    bland de unga upptäckte jag
        en yngling utan vett.
Han gick över gatan
        vid hörnet där hon bodde
    och styrde sina steg
        mot hennes hus.
(D) Det var i skymningen,
        vid dagens slut,
    när nattens mörker föll på.

10 Då mötte honom en kvinna,
    klädd som en prostituerad
        och med dolda avsikter.
11 (E) Rastlös och trotsig var hon,
    hennes fötter hade ingen ro
        där hemma –
12 (F) än på gatan, än på torgen,
    vid varje gathörn[b] stod hon på lur.
13 Hon grep honom och kysste honom,
    med fräck uppsyn
        sade hon till honom:
14 (G) ”Jag har kött från gemenskapsoffer,[c]
    i dag uppfyllde jag mina löften.
15 Därför gick jag ut för att möta dig,
    jag sökte dig och fann dig.
16 Jag har bäddat min säng
        med sköna täcken,
    med färggrant linne från Egypten.
17 Jag har parfymerat min bädd
    med myrra, aloe och kanel.[d]
18 Kom, nu ska vi njuta av kärlek
        ända till morgonen,
    njuta tillsammans
        av kärlekens fröjder.
19 För min man är inte hemma,
    han har rest långt bort.
20 Han tog med sig en påse pengar,
    först vid fullmåne
        kommer han hem.”

21 Hon förleder honom
        med allt sitt prat,
    förför honom med hala läppar.
22 Han följer genast efter henne
    som oxen går bort för att slaktas,
        som fången för att straffas
            för sin dårskap,[e]
23 (H) tills pilen genomborrar hans lever.
    Han liknar fågeln
        som skyndar in i snaran
    utan att förstå
        att det gäller livet.

24 Så hör mig nu, ni barn,
        lyssna på mina ord.
25 Låt inte ditt hjärta vika av
        till hennes vägar,
    förirra dig inte in på hennes stigar,
26 för hon har fällt många
        som ligger slagna,
    otaliga är hennes offer.
27 (I) Hennes hus är vägen
        till dödsriket,
    det leder ner
        till dödens kammare.

Footnotes

  1. 7:2 din ögonsten   Ordagrant: ”den lille mannen i ditt öga”, alltså den känsliga pupillen.
  2. 7:12 vid varje gathörn   En möjlig koppling till fruktbarhetsaltaren (se 2 Krön 28:24 med not).
  3. 7:14 har kött från gemenskapskapsoffer   Se 3 Mos 3:1f med not. Annan översättning: ”var skyldig ett gemenskapsoffer”. Den som bad kunde lova att bära fram ett offer (se t ex Jona 2:10).
  4. 7:16f linne från Egypten … myrra, aloe och kanel   Importerade lyxvaror (jfr Hes 27:7, 22).
  5. 7:22 fången för att straffas för sin dårskap   Andra handskrifter (Septuaginta): ”hjorten hoppar i snaran”.