Varning för olika slags dårskap

(A) Min son, har du gått i borgen

        för din nästa
    och gett ditt handslag
        åt en främling?
Har du blivit snärjd av dina ord
    och fångad av vad din mun
        har sagt?
Gör då så här, min son,
    för att rädda dig när du hamnat
        i din nästas våld:
    Gå och ödmjuka dig
        och ge honom ingen ro,
(B) unna inte dina ögon någon sömn
    eller dina ögonlock en blund,
(C) rädda dig som en gasell
        ur hans grepp
    och en fågel ur jägarens våld.

(D) Gå till myran, du late,
    se hur hon gör och bli vis.
Hon har varken furste,
    förman eller herre,
(E) men hon skaffar sin föda
        om sommaren
    och samlar sin mat
        under skördetiden.
Hur länge ska du ligga, du late?
    När ska du resa dig
        ur din sömn?
10 (F) Sov lite till, slumra lite till,
    ligg lite till med armarna i kors,
11 (G) så kommer fattigdomen över dig
        som en rövare[a]
    och nöden som en beväpnad man.

12 (H) En fördärvad människa,
        en ond man
    är den som går
        med falskhet i sin mun,
13 (I) som blinkar med ögonen,
        skrapar med foten,
    gör tecken med fingrarna.
14 Han har svek i sitt hjärta,
    han smider ständigt onda planer
        och skapar gräl.
15 Därför kommer hans olycka
        med hast,
    han krossas plötsligt utan räddning.

16 Sex saker är det som Herren hatar,
    sju som han avskyr:
17 (J) stolta ögon, en falsk tunga,
    händer som spiller oskyldigt blod,
18 (K) ett hjärta som smider onda planer,
    fötter som skyndar
        till det som är ont,
19 (L) ett falskt vittne som främjar lögn
    och den som skapar gräl
        mellan bröder.

Varning för äktenskapsbrott

20 (M) Min son, håll fast vid din fars bud
    och förkasta inte
        din mors undervisning.
21 (N) Bär dem alltid
        bundna vid ditt hjärta,
    fäst dem vid din hals.
22 (O) Låt dem leda dig när du går,
    vaka över dig när du ligger
        och tala till dig när du vaknar.

23 (P) Budet är en lykta
        och undervisningen ett ljus,
    förmanande tillrättavisning
        är en väg till livet.
24 (Q) De ska bevara dig
        från den onda kvinnan[b],
    från den främmandes hala tunga.
25 Ha inte begär i ditt hjärta
        till hennes skönhet
    och låt henne inte fånga dig
        med sina blickar,
26 för en prostituerad
        kan ta din sista brödbit,
    men en gift kvinna
        jagar din dyrbara själ[c].
27 Kan man bära eld i sin famn
    utan att kläderna blir brända?
28 Eller kan man gå på glödande kol
    utan att fötterna blir svedda?
29 Så går det den
        som går in till sin nästas hustru,
    ingen som rör henne
        blir ostraffad.

30 Föraktar man inte[d] tjuven som stjäl
    för att äta sig mätt
        när han är hungrig?
31 (R) Blir han ertappad
        får han betala sjufalt[e]
    och ge ifrån sig allt han har
        i sitt hus.
32 Den som begår äktenskapsbrott
        saknar vett,
    den som gör så fördärvar sitt liv.
33 Plåga och skam är vad han vinner,
    hans vanära utplånas aldrig,
34 (S) för mannens vrede är svartsjuk,
    han skonar inte på hämndens dag.
35 Han tar inte emot
        några försoningsgåvor,
    han bryr sig inte om
        dina stora mutor.

Footnotes

  1. 6:11 rövare   Annan översättning: ”lösdrivare”.
  2. 6:24 den onda kvinnan   Annan översättning: ”din nästas hustru”.
  3. 6:26 jagar din dyrbara själ   Äktenskapsbrott är en synd som straffades med döden (5 Mos 22:22).
  4. 6:30 Föraktar man inte   Annan översättning: ”Man föraktar inte”.
  5. 6:31 sjufalt   Symbolisk förstärkning (jfr Matt 18:21). Tjuvar bötade normalt mindre än så (jfr Luk 19:8).

Bible Gateway Sponsors