Agurs ord

30 Ord av Agur, Jakes son[a], ett budskap[b]. Så talade den mannen till Itiel, till Itiel och Ukal[c].

Jag är dummare än någon annan
    och utan mänskligt förstånd.
Jag har inte lärt mig vishet
    så att jag har kunskap
        om den Helige.
(A) Vem har stigit upp till himlen
        och kommit ner igen?
    Vem har samlat vinden
        i sina händer?
    Vem har knutit in vattnet
        i ett kläde?
    Vem har fastställt
        jordens alla gränser?
    Vad heter han,
        och vad heter hans son?
            Du vet ju![d]

(B) Allt Guds ord är rent från slagg,
    han är en sköld
        för dem som flyr till honom.
(C) Lägg ingenting till hans ord,
    så att han tillrättavisar dig för lögn.

Två saker ber jag dig om,
    neka mig dem inte intill min död:
(D) Håll falskhet och lögn ifrån mig.
    Ge mig varken fattigdom
        eller rikedom,
    men ge mig den mat
        jag behöver.
(E) Annars kan jag bli så mätt
    att jag förnekar dig och säger:
        ”Vem är Herren?”
    eller så fattig att jag stjäl
        och vanhelgar min Guds namn.

10 Förtala inte en tjänare
        inför hans herre,
    så att han förbannar dig
        och du står där med skuld.

11 (F) Det finns ett släkte
        som förbannar sin far
    och inte välsignar sin mor,
12 ett släkte som är rent i egna ögon
    men som inte har tvättat bort
        sin smuts,
13 ett släkte med så stolta ögon
    och högmodiga blickar,
14 ett släkte vars tänder är svärd
        och vars käftar är knivar,
    för att äta de svaga ur landet
        och de fattiga
            ur människornas krets.

15 Blodigeln har två döttrar:
        ”Ge” och ”Ge”.
    Det finns tre som inte kan mättas,
        fyra som aldrig säger: ”Nog!”:
16 (G) dödsriket,
        ett ofruktsamt moderliv,
    jorden som aldrig
        blir mätt på vatten
    och elden som aldrig säger:
        ”Nog!”.

17 (H) Det öga som hånar en far
        och vägrar lyda en mor
    ska korparna vid bäcken hacka ut
        och örnens ungar äta upp.

18 Tre ting är förunderliga för mig,
        fyra kan jag inte förstå:
19 örnens väg på himlen,
        ormens väg över klippan,
    skeppets väg ute på havet
        och mannens väg hos jungfrun.

20 Så gör äktenskapsbryterskan:
    Hon äter och torkar sig
        om munnen
    och säger: ”Jag har inte gjort
        något fel.”

21 Tre ting får jorden att skaka,
    fyra kan den inte uthärda:
22 (I) en slav som blir kung,
    en dåre som frossar i mat,
23 en avskyvärd[e] kvinna
        som blir gift
    och en tjänstekvinna
        som tränger undan sin husmor.

24 Fyra finns som är små på jorden,
    ändå är de visast bland de visa:
25 (J) myrorna är inget starkt släkte,
    men de skaffar sin föda
        om sommaren,
26 klippgrävlingarna
        är inget kraftfullt släkte,
    men de bygger sitt bo
        i klippan,
27 gräshopporna[f] har ingen kung,
    men de drar alla ut
        i härordning,
28 geckoödlan kan gripas[g]
        med händerna,
    ändå finns den
        i kungapalats.

29 Tre finns som skrider
        ståtligt fram,
    fyra som har ståtlig gång:
30 lejonet, hjälten bland djuren
    som inte viker för någon,
31 (K) en stoltserande tupp[h], en bock
    och en kung i spetsen
        för sitt folk.

32 (L) Har du varit dåraktig
        och upphöjt dig själv
    eller tänkt onda tankar[i],
        så lägg handen på munnen.
33 För som ost pressas ur mjölk
        och blod pressas ur näsan,
    så pressas strid ur vrede.

Footnotes

  1. 30:1 Agur, Jakes son   Betyder möjligen ”samlare, lydig(s) son” (jfr 10:5).
  2. 30:1 ett budskap   Annan översättning: ”från Massa” (se not till 31:1).
  3. 30:1 till Itiel, till Itiel och Ukal   Namn som kan översättas: ”Gud är med mig” och ”jag klarar det”. Orden kan också förstås som inledning till Agurs ord: ”Jag är trött, Gud, jag är trött, Gud, men jag klarar det” (alternativt ”och jag är slut”).
  4. 30:4 Du vet ju!   Annan översättning: ”Vet du det?”
  5. 30:23 avskyvärd   Annan översättning: ”avskydd”, ”ratad”.
  6. 30:27 gräshopporna   Kunde härja länder i miljonstarka svärmar (jfr 2 Mos 10:4f, Joel 1:4f, Upp 9:3f).
  7. 30:28 kan gripas   Annan översättning: ”griper sig fast”.
  8. 30:31 stoltserande tupp   Grundtexten svårtolkad. Annan översättning: ”en stridsrustad häst”.
  9. 30:32 tänkt onda tankar   Annan översättning: ”gjort det med avsikt” (upphöjt sig själv).