Vishet och gudsfruktan hör ihop

(A) Min son,

    glöm inte min undervisning,
        bevara mina bud i ditt hjärta,
(B) för de ska ge dig långt liv
    och många levnadsår och frid.
(C) Låt inte godhet och sanning
        lämna dig.
    Bind dem runt din hals[a],
        skriv dem på ditt hjärtas tavla,
(D) så finner du nåd och gott förstånd
        i Guds och människors ögon.
(E) Förtrösta på Herren
        av hela ditt hjärta,
    förlita dig inte på ditt förstånd.
Räkna med honom
        på alla dina vägar,
    så ska han jämna dina stigar.

(F) Var inte vis i dina egna ögon,
    vörda Herren
        och undvik det onda.
Det ska ge hälsa åt din kropp,
        kraft åt alla dess ben.
(G) Ära Herren med vad du äger
    och med det första
        av all din gröda.
10 Då ska dina lador fyllas
        av rika skördar
    och dina pressar
        flöda över av vin.

11 (H) Min son,
        förakta inte Herrens fostran
    och förarga dig inte
        när han tuktar dig,
12 (I) för den Herren älskar tuktar han
    likt en far[b] den son han har kär.

Vishetens välsignelser

13 Lycklig den människa
        som funnit visheten,
    den människa som får förstånd,
14 (J) för vishetens värde
        är bättre än silvrets
    och vinsten hon ger
        är bättre än guld.
15 (K) Hon är dyrbarare än pärlor,
    ingen av dina skatter[c]
        kan jämföras med henne.
16 (L) Långt liv har hon i sin högra hand,
    i sin vänstra rikedom och ära.
17 Hennes vägar är ljuvliga vägar,
    alla hennes stigar är trygga.
18 (M) Hon är ett livets träd[d]
        för dem som får tag i henne,
    lyckliga är de
        som håller fast vid henne.

19 (N) Genom visheten har Herren
        lagt jordens grund,
    med förstånd har han
        berett himlen.
20 Genom hans kunskap
        bröt djupets vattenmassor fram
    och molnen droppade av fukt.

21 Min son,
        bevara klokhet och omdöme,
    låt dem inte vika från din blick.
22 De ska ge liv åt din själ
        och bli ett smycke för din hals.
23 (O) Då ska du vandra trygg på din väg,
        din fot ska inte slinta.
24 (P) När du lägger dig
        ska inget skrämma dig,
    och när du lagt dig
        ska du sova gott.
25 (Q) Du behöver inte vara rädd
        för plötslig fara
    eller för stormen
        som drabbar de gudlösa,
26 för Herren ska vara din trygghet
    och bevara din fot för snaran.

Gör gott mot din nästa

27 Neka inte en behövande något gott
    när det står i din makt att hjälpa.
28 (R) Säg inte till din nästa:
    ”Kom tillbaka senare,
        i morgon ska jag ge dig”,
    när du har något nu.

29 Tänk inte ut något ont mot din nästa
        som bor trygg i din närhet.
30 Gräla inte med någon utan orsak
    när han inte har gjort dig
        något ont.
31 (S) Avundas inte en våldsam man
    och välj inte någon av hans vägar,
32 (T) för Herren avskyr den som är falsk
    men är förtrolig med de ärliga.
33 (U) Herrens förbannelse vilar
        över den gudlöses hus,
    men han välsignar
        de rättfärdigas hem.
34 (V) Föraktare föraktar han[e],
    men ger nåd åt de ödmjuka.
35 De visa får ära till arvedel,
    de dåraktiga får skam.

Footnotes

  1. 3:3 Bind dem runt din hals   Jfr påminnelsetecknen i 5 Mos 6:8, 4 Mos 15:38f.
  2. 3:12 likt en far   Annan översättning (så Septuaginta): ”och han agar”.
  3. 3:15 ingen av dina skatter   Annan översättning: ”inget du vill ha”.
  4. 3:18 livets träd   Symbol för det eviga livet (1 Mos 3:22, Upp 22:2).
  5. 3:34 Föraktare föraktar han   Septuaginta: ”Herren står emot de högmodiga”. Citeras så av Jakob i Jak 4:6 och av Petrus i 1 Petr 5:5.

Bible Gateway Sponsors