21 (A) Kungens tankar är som

        vattenflöden i Herrens hand,
    han leder dem vart han vill.

(B) Var och en tycker
        att hans vägar är rätta,
    men Herren prövar hjärtan.

(C) Att handla rätt och rättfärdigt
    är mer värt för Herren än offer.

(D) Stolta ögon
        och högmodigt hjärta –
    de gudlösas lykta[a] är synd.

(E) Den flitiges planer ger idel vinst,
    hastverk bara förlust.

(F) Att vinna skatter
        med lögnaktig tunga
    är ett jagande efter vind[b]
        för dem som söker döden[c].

De gudlösas våldsdåd
        snärjer dem själva,
    för de vägrar göra det rätta.

(G) Syndfull man går krokig väg,
    den rene går rakt fram.

(H) Bättre bo i en vrå på taket[d]
    än dela huset
        med en grälsjuk kvinna.

10 Den gudlöses själ
        har lust till det onda,
    hans nästa finner ingen nåd
        i hans ögon.

11 (I) Straffas hånaren
        blir den okunnige vis,
    undervisas den vise
        vinner han kunskap.

12 (J) Den Rättfärdige
        ger akt på den gudlöses hus,
    han störtar de gudlösa i olycka.

13 Den som stänger sitt öra
        för den fattiges rop
    ska själv ropa utan att få svar.

14 (K) Hemlig gåva dämpar vrede,
    en skänk i fickan stillar stark ilska.

15 Att rätt skipas
        är den rättfärdiges glädje
    men förbrytarnas skräck.

16 Den som villar bort sig
        från klokhetens väg
    hamnar i de dödas församling.

17 (L) Den som älskar fest blir fattig,
    den som älskar vin och olja
        blir inte rik.

18 (M) Den gudlöse ges som lösen
        för den rättfärdige,
    den trolöse sätts i de ärligas ställe.

19 (N) Bättre bo i ett öde land
    än tillsammans med en grälsjuk
        och elak kvinna.

20 Den vise har dyrbara skatter
        och salvor i sin boning,
    en dåraktig människa
        slösar bort det.[e]

21 (O) Den som strävar efter
        rättfärdighet och godhet
    finner liv, rättfärdighet och ära.

22 (P) En vis man kan storma en stad
        full av hjältar
    och bryta ner det fäste de litade på.

23 (Q) Den som vaktar sin mun
        och sin tunga
    bevarar sitt liv från svårigheter.

24 Hånare kallas den som är fräck
        och övermodig,
    som handlar i måttlöst övermod.

25 (R) Den lates begär blir hans död,
    för hans händer vägrar arbeta.

26 Ständigt fikar han efter mer,
    men den rättfärdige ger
        utan att snåla.

27 (S) De gudlösas offer är avskyvärt,
    särskilt när det bärs fram i ont syfte.

28 (T) Falskt vittne ska förgås,
    den som lyssnar får tala till punkt.

29 Den gudlöse visar upp en trotsig min,
    den ärlige går sin väg rakt fram.

30 (U) Ingen vishet, ingen förmåga,
        ingen plan kan lyckas
            mot Herren.

31 (V) Hästen rustas för stridens dag,
    men segern kommer från Herren.

Footnotes

  1. 21:4 lykta   Andra handskrifter: ”nyodling”.
  2. 21:6 ett jagande efter vind   Annan översättning: ”en flyktig vindpust”.
  3. 21:6 för dem som söker döden   Andra handskrifter (så Septuaginta): ”en dödlig snara”.
  4. 21:9 vrå på taket   Avskilt gästrum (jfr 2 Kung 4:10).
  5. 21:20 dyrbara skatter och salvor   Annan översättning: ”lager av läckerheter och olivolja”.