Add parallel Print Page Options

16 Människan gör upp planer,
    och Herren lägger svaret i hennes mun.

Människan kan anse sig vara ren,
    men Herren prövar sinnelaget.

Överlåt ditt arbete åt Herren,
    så kommer dina planer att lyckas.

Herren genomför allt enligt sina egna planer,
    även den gudlöses onda dag.

Herren avskyr alla högfärdiga.
    De kommer aldrig undan sitt straff.

Genom nåd och trofasthet sonas skuld.
    Genom Herrens fruktan undviks det onda.

När en människas liv behagar Herren,
    har han fred även med sina fiender.

Det är bättre att äga lite i rättfärdighet
    än att ohederligt skaffa sig mycket.

Människan planerar sin väg
    men Herren leder hennes steg.

10 Kungens ord är ett orakel,
    han ska inte döma orätt.

11 Rätt våg och vikt är från Herren,
    alla vikter har han gjort.

12 Kungar avskyr onda gärningar,
    för det är rättfärdigheten som befäster tronen.

13 Rättfärdigt tal behagar kungar,
    han värdesätter den som talar sanning.

14 Kungens vrede är en dödens budbärare,
    men en vis man kan mildra den.

15 Ljus uppsyn hos kungen betyder liv.
    Hans välvilja är som ett vårregn.

16 Att skaffa vishet är mycket bättre än guld,
    och gott omdöme mycket bättre än silver.

17 De rättsinnigas väg leder bort från det onda.
    Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv.

18 Stolthet slutar i fördärv
    och högfärd leder till fall.

19 Det är bättre att vara försynt bland de ödmjuka
    än att dela byte med de högmodiga.

20 Den som tar vara på ordet finner det goda.
    Lycklig är den som förtröstar på Herren.

21 Den vise kallas förståndig,
    och vältalighet främjar lärdomen.

22 De som äger insikt har en källa till liv,
    men dumhet är de dåraktigas straff.

23 Den vises tankar vägleder hans tal,
    det han säger främjar lärdom.

24 Vänliga ord är som honung,
    njutbara för själen och helande för kroppen.

25 En väg som kan synas rätt för en människa
    kan ändå leda till döden.

26 Arbetarens hunger får honom att arbeta,
    hans egen mun driver honom.

27 En ondsint man rotar fram det onda,[a]
    och hans prat är som förtärande eld.

28 Den falske sår splittring.
    Skvaller skiljer vänner åt.

29 Den våldsamme lockar sin nästa med sig
    och leder honom på orätta vägar.

30 Den som tittar under lugg bär på lömska planer,
    den som kniper ihop munnen bär något ont inom sig.

31 Grått hår är en ärekrona,
    något man vinner på rättfärdighetens väg.

32 Det är bättre att ha tålamod än att vara en hjälte.
    Det är bättre att behärska sig själv än att inta en stad.

33 Lotten kastas i knät,
    men det är Herren som avgör hur den faller.

Footnotes

  1. 16:27 Grundtextens innebörd är osäker.