15 (A) Ett mjukt svar stillar vrede,

    sårande ord väcker harm.

(B) De visas tunga ger god kunskap,
    dårars mun flödar av oförnuft.

(C) Herrens ögon är överallt,
    de vakar över både onda och goda.

(D) En läkande tunga är ett livets träd,
    en falsk tunga ger hjärtesår.

(E) Dåren föraktar sin fars fostran,
    klok är den som tar vara
        på tillrättavisning.

(F) Den rättfärdiges hus
        rymmer stor rikedom,
    men den gudlöses vinst
        för med sig bekymmer.

(G) De visas läppar sprider kunskap,
    men så gör inte dårarnas hjärtan[a].

(H) De gudlösas offer
        är avskyvärda för Herren,
    de ärligas bön behagar honom.

(I) Herren avskyr den gudlöses väg,
    men han älskar den som strävar
        efter rättfärdighet.

10 (J) Fostran är något ont[b]
        för den som överger vägen,
    men den som hatar tillrättavisning
        måste dö.

11 (K) Dödsriket och avgrunden[c]
        ligger öppna för Herren,
    hur mycket mer då
        människors hjärtan!

12 (L) Hånaren ogillar tillrättavisning,
    till de visa vill han inte gå.

13 (M) Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust,
    hjärtesorg ger modlöshet.

14 (N) Den förståndiges hjärta
        söker kunskap,
    dårars mun närs av dårskap.

15 Den betryckte
        har aldrig en glad dag,
    men ett glatt hjärta
        har ständig fest.

16 (O) Bättre ha lite
        med vördnad för Herren
    än stora skatter med oro.

17 (P) Bättre ett fat kål med kärlek
    än en gödd oxe med hat.

18 (Q) En hetlevrad man skapar gräl,
    den tålmodige stillar tvisten.

19 Den lates stig är spärrad av törne,
    de ärliga har en banad väg.

20 (R) En vis son gläder sin far,
    en dåre föraktar sin mor.

21 (S) Den vettlöse har sin glädje
        i dårskap,
    den förståndige går sin väg
        rakt fram.

22 (T) Där samråd saknas slår planerna fel,
    med många rådgivare lyckas de.

23 (U) Man blir glad när man kan ge svar,
    hur gott är inte ett ord i rätt tid!

24 (V) Den förståndige vandrar
        livets väg uppåt
    för att undvika dödsriket
        där nere.

25 (W) Herren river den högmodiges hus
    men låter änkans gränssten stå fast.

26 För Herren
        är ondskans planer avskyvärda,
    men milda ord är rena.

27 (X) Den som söker oärlig vinst
        drar olycka över sin familj,
    men den som hatar mutor får leva.

28 Den rättfärdiges hjärta
        svarar med eftertanke,
    de gudlösas mun flödar
        av ondska.

29 (Y) Herren är fjärran från de gudlösa,
    men han hör de rättfärdigas bön.

30 En mild blick gör hjärtat glatt,
    ett gott budskap ger märg åt benen.

31 (Z) Den som lyssnar till
        livets tillrättavisning
    får bo bland de visa.

32 (AA) Den som avvisar fostran
        föraktar sitt liv,
    den som lyssnar på tillrättavisning
        får förstånd.

33 (AB) Vördnad för Herren
        fostrar till vishet,
    ödmjukhet går före ära.

Footnotes

  1. 15:7 så gör inte dårarnas hjärtan   Annan översättning: ”dårarnas hjärtan är inte rätta”.
  2. 15:10 Fostran är något ont   Annan översättning: ”Sträng fostran”.
  3. 15:11 avgrunden   Hebr. Abaddón (jfr Upp 9:11). Annan översättning: ”fördärvet” (även i 27:20).

Bible Gateway Sponsors