Add parallel Print Page Options

Salomos ordspråk

(10:1—22:16)

10 Salomos ordspråk.

En vis son är sin fars glädje
    men en dåraktig sin mors sorg.

Det man skaffat sig på orätt sätt för inget gott med sig,
    men rättfärdighet räddar från döden.

Herren låter inte den rättfärdige hungra,
    inte heller låter han den onde få det han vill ha.

Lata händer gör människan fattig,
    men flitiga händer för med sig rikedom.

En vis son skördar på sommaren,
    men en vanartad sover under skördetiden.

Välsignelser kröner den rättfärdige,
    men från den ondes mun flödar våld.

Den rättfärdiges minne är en välsignelse,
    men den ondes namn multnar bort.

Den vise tar till sig förmaningar,
    den som pratar strunt går det illa för.

En människa med integritet vandrar i trygghet,
    men den som går på orätta vägar råkar illa ut.

10 Ett listigt blinkande med ögonen sårar andra,
    pladder och tomt prat slutar i olycka.[a]

11 Den rättfärdiges ord är en källa till liv,
    men från de ondas mun kommer våld.

12 Hat underblåser gräl,
    men kärleken skyler alla brister.

13 Vishet finns på den klokes läppar,
    men den som saknar vett ska tuktas med ris.

14 Den vise sparar på sin kunskap,
    men dårens ord inbjuder till fördärv.

15 Den rikes förmögenhet är hans fästning,
    de fattigas armod blir deras fördärv.

16 Vad den rättfärdige förtjänar leder till liv
    men den ondes inkomst till synd.

17 Den som tar till sig förmaning visar vägen till livet,
    men den som struntar i tillrättavisning leder vilse.

18 Den som döljer hat är en lögnare
    och den som går med skvaller en dåre.

19 Den mångordige får svårt att undvika synd,
    men den vise förstår att styra sina läppar.

20 Den rättfärdiges tal är rent silver,
    men de ondas tankar är värdelösa.

21 Den rättfärdiges tal ger vägledning åt många,
    men dåren leds mot döden av sitt oförstånd.

22 Det är Herrens välsignelse som gör någon rik,
    egen möda lägger inget därtill.

23 En dåres nöje består i att göra det skamliga,
    den klokes i att vara vis.

24 Det som den onde fruktar händer honom,
    och vad de rättfärdiga hoppas på slår in.

25 När en storm kommer, sveps den onde bort,
    men den rättfärdige står fast förankrad i alla tider.

26 Som syra för tänderna och rök i ögonen
    är den late för den som anlitar honom.

27 Herrens fruktan förlänger livet,
    men de ondas år förkortas.

28 De rättfärdiga kan se framåt med glädje,
    men vad de ogudaktiga hoppas på blir till intet.

29 Herrens väg är den rättfärdiges tillflykt
    men fördärv för dem som gör orätt.

30 De rättfärdiga ska aldrig vackla,
    men de onda visas bort ur landet.

31 Den rättfärdiges tal flödar av vishet,
    men lögnarens mun ska tillslutas.

32 Den rättfärdige vet vad som bör sägas,
    men de ondas tal är bara fördärv.

Footnotes

  1. 10:10 Andra raden här är lika med andra raden i v. 8. Enligt bl.a. Septuaginta lyder andra raden här: en rättfram tillrättavisning leder till frid.