A A A A A
Bible Book List

Ordspråksboken 27 Svenska 1917 (SV1917)

27 Beröm dig icke av morgondagen, ty du vet icke vad en dag kan bära i sitt sköte.

Må en annan berömma dig, och icke din egen mun, främmande, och icke dina egna läppar.

Sten är tung, och sand är svår att bära, men tyngre än båda är förargelse genom en oförnuftig man.

Vrede är en grym sak och harm en störtflod, men vem kan bestå mot svartsjuka?

Bättre är öppen tillrättavisning än kärlek som hålles fördold.

Vännens slag givas i trofasthet, men ovännens kyssar till överflöd.

Den mätte trampar honung under fötterna, men den hungrige finner allt vad bittert är sött.

Lik en fågel som har måst fly ifrån sitt bo är en man som har måst fly ifrån sitt hem.

Salvor och rökelse göra hjärtat glatt, ömhet hos en vän som giver välbetänkta råd.

10 Din vän och din faders vän må du icke låta fara, gå icke till din broders hus, när ofärd drabbar dig; bättre är en granne som står dig nära än broder som står dig fjärran.

11 Bliv vis, min son, så gläder du mitt hjärta; jag kan då giva den svar, som smädar mig.

12 Den kloke ser faran och söker skydd; de fåkunniga löpa åstad och få plikta därför.

13 Tag kläderna av honom, ty han har gått i borgen för en annan, och panta ut vad han har, för den främmande kvinnans skull.

14 Den som välsignar sin nästa med hög röst bittida om morgonen, honom kan det tillräknas såsom en förbannelse.

15 Ett oavlåtligt takdropp på en regnig dag och en trätgirig kvinna, det kan aktas lika.

16 Den som vill lägga band på en sådan vill lägga band på vinden, och hala oljan möter hans högra hand.

17 Järn giver skärpa åt järn; så skärper den ena människan den andra.

18 Den som vårdar sitt fikonträd, han får äta dess frukt; och den som vårdar sig om sin herre, han kommer till ära.

19 Såsom spegelbilden i vattnet liknar ansiktet, så avspeglar den ena människans hjärta den andras.

20 Dödsriket och avgrunden kunna icke mättas; så bliva ej heller människans ögon mätta.

21 Silvret prövas genom degeln och guldet genom smältugnen, så ock en man genom sitt rykte.

22 Om du stötte den oförnuftige mortel med en stöt, bland grynen, så skulle hans oförnuft ändå gå ur honom.

23 Se väl till dina får, och hav akt på dina hjordar.

24 Ty rikedom varar icke evinnerligen; består ens en krona från släkte till släkte?

25 När ny brodd skjuter upp efter gräset som försvann, och när foder samlas in på bergen,

26 då äger du lamm till att bereda dig kläder och bockar till att köpa dig åker;

27 då giva dig getterna mjölk nog, till föda åt dig själv och ditt hus och till underhåll åt dina tjänarinnor.

Ordspråksboken 27 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

27 Skryt inte över morgondagen,
    du vet ju inte vad den för med sig.

Låt någon annan prisa dig, gör det inte själv,
    utan en främling, inte din egen mun.

Stenen är tung och sanden en börda,
    men den dummes förargelse är tyngre än dessa båda.

Vreden är grym och raseriet en störtflod,
    men vem kan stå ut med svartsjuka?

Öppen kritik är bättre
    än dold kärlek.

Den älskades slag sker i trofasthet,
    men en fiende ger överflödiga kyssar.

Den mätte avskyr honung,
    men för den hungrige smakar det beska sött.

Som en fågel som flytt från sitt bo
    är den som fått fly från sitt hem.

Olja och rökelse gör hjärtat glatt,
    så kommer också ett inre välbefinnande från en väns råd.

10 Överge inte din egen eller din fars vän,
    och sök inte upp en släkting när du är i nöd.
    En nära granne är bättre än en bror långt borta.

11 Min son, bli vis och därmed min glädje.
    Då kan jag bemöta alla som ringaktar mig.

12 Den kloke ser faran och sätter sig i säkerhet.
    De okunniga går bara vidare och får sedan lida för det.

13 Ta manteln av den som gått i borgen för en främling,
    kräv pant av en okänd.

14 Om någon med hög röst välsignar sin medmänniska tidigt på morgonen,
    kommer det att tas som en förbannelse.

15 En tjatig kvinna är som
    ihållande takdropp en regnig dag.
16 Att hejda henne är som att försöka stoppa vinden
    eller hålla fast olja med handen.

17 Järn slipas mot järn
    och den ena människan mot den andra.

18 Den som vårdar ett fikonträd får äta dess frukt,
    och den som har omsorg om sin herre blir belönad.

19 Som ansiktet speglar sig i vattnet,
    så speglar människohjärtan sig i varandra.[a]
20 Dödsriket och avgrunden får aldrig nog,
    inte heller människans ögon.

21 Silver prövas i degeln och guld i smältugnen,
    men en människa prövas genom sitt rykte.

22 Du kan krossa den dumme i morteln och mala honom med kornen,
    men hans dårskap går aldrig ur honom.

23 Håll ett öga på hur fåren har det
    och ta väl hand om dina hjordar.
24 Rikedomar består inte för evigt,
    ej heller ett diadem från generation till generation.
25 När hö bärgas in och nytt gräs växer fram
    och foder samlas in från bergen,
26 då har du lamm så att du får kläder,
    getter för betalning av åkermark,
27 och gott om getmjölk till föda åt dig och din familj
    samt till livsuppehälle för dina tjänarinnor.

Footnotes:

  1. 27:19 Grundtextens innebörd är osäker.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes