A A A A A
Bible Book List

Ordspråksboken 21 Svenska Folkbibeln (SFB)

21 Kungens tankar är som vattenbäckar
i Herrens hand,
    han leder dem vart han vill.

Var och en tycker att hans vägar är rätta,
men Herren är den som prövar hjärtan.

Att handla rätt och rättfärdigt
    är mer värt för Herren än offer.

Stolta ögon och högmodigt hjärta
    - de ogudaktigas lykta är synd.

Den flitiges omtanke medför idel vinst,
hastverk idel förlust.

Att vinna skatter med lögnaktig tunga
är ett jagande efter vind
    för dem som söker döden.[a]

De ogudaktigas våldsdåd snärjer dem själva,
eftersom de vägrar göra det rätta.

Krokig väg går syndfull man,
    den rene går rakt fram.

Bättre bo i en vrå på taket
    än dela huset med en grälsjuk kvinna.

10 Den ogudaktiges själ har lust till det onda,
hans nästa finner ingen nåd i hans ögon.

11 Straffas bespottaren blir den okunnige vis,
undervisas den vise mottar han kunskap.

12 Den Rättfärdige ger akt på den ogudaktiges hus,
han störtar de ogudaktiga i olycka.

13 Den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop
skall själv ropa utan att få svar.

14 Hemlig gåva dämpar vrede,
    en skänk i det fördolda stillar stor förbittring.

15 Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje
men brottslingarnas skräck.

16 Den människa som far vilse från klokhetens väg
hamnar i de dödas församling.

17 Den som älskar glada dagar blir fattig,
den som älskar vin och olja blir inte rik.

18 Den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige,
den trolöse sätts i de rättsinnigas ställe.

19 Bättre bo i ett öde land
    än tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna

20 Den vise har dyrbara skatter och salvor i sin boning,
en dåraktig människa slösar bort dem.

21 Den som far efter rättfärdighet och godhet,
finner liv, rättfärdighet och ära.

22 En vis man kan storma en stad full av hjältar
och bryta ner det fäste som de litade på.

23 Den som vaktar sin mun och sin tunga
bevarar sitt liv för svårigheter.

24 Bespottare kallas den som är fräck och övermodig,
den som handlar i måttlöst övermod.

25 Den lates begär blir hans död,
    ty hans händer vill inget göra.

26 Den snikne fikar alltid efter mer,
    den rättfärdige ger utan att snåla.

27 De ogudaktigas offer är avskyvärt,
särskilt när det bärs fram i ont syfte.

28 Falskt vittne skall förgås,
    den som lyssnar får tala till punkt.

29 Den ogudaktige visar upp en trotsig min,
den rättsinnige går sin väg rakt fram.

30 Ingen vishet, inget förstånd, inget råd
förmår något mot Herren.

31 Hästar rustas för stridens dag,
    men segern kommer från Herren.

Footnotes:

  1. Ordspråksboken 21:6 för dem som söker döden Några handskrifter: "en dödlig snara".
Svenska Folkbibeln (SFB)

1996, 1998 by Stiftelsen Svenska Folkbibeln

Ordspråksboken 21 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

21 Herren styr kungens tankar som vattenbäckar.
    Han leder dem i den riktning han vill.

En människa tycker att allt hon gör är rätt,
    men Herren prövar hjärtat.

Att handla rättfärdigt och rättvist
    är mer värt för Herren än offer.

Stolta ögon och högfärdigt hjärta,
    de ondas lampa, är synd.

Den flitiges planer ger framgång,
    ett hastverk bara förlust.

Skatter som skaffas genom lögn
    är en flyende dimma och dödlig snara.[a]

De gudlösas våld snärjer dem själva,
    eftersom de vägrar göra det som är rätt.

Den skuldtyngdes väg är svårframkomlig,
    men den oskyldige går sin väg rakt fram.

Det är bättre att bo i ett hörn på taket
    än att dela hus med en grälsjuk kvinna.

10 Den gudlöse längtar efter det onda,
    hans medmänniska får ingen nåd av honom.

11 När hädaren straffas lär sig den okunnige visdom,
    när den vise vägleds får han kunskap.

12 Den Rättfärdige betraktar den ondes hus
    och låter olyckan drabba de onda.[b]

13 Den som håller för öronen för den fattiges rop,
    kommer själv att få ropa utan att någon svarar.

14 En gåva i hemlighet stillar vrede,
    en muta i det fördolda lugnar förbittring.

15 När rättvisan gäller gläds de rättfärdiga,
    och de som gör orätt förfäras.

16 Den som irrar bort från förnuftets väg
    hamnar i de dödas[c] skara.

17 Den som älskar nöjen blir fattig.
    Den som älskar vin och olja blir aldrig rik.

18 Den gudlöse straffas i stället för den rättfärdige
    och den trolöse i stället för den rättsinnige.[d]

19 Det är bättre att leva i öknen
    än att bo ihop med en grälsjuk och argsint kvinna.

20 Den vise har dyrbara skatter och oljor i sitt hus,
    men dåren gör genast av med dem.

21 Den som strävar efter rättfärdighet och nåd
    finner livet, rättfärdigheten och äran.

22 Den vise kan inta de mäktigas stad
    och riva ner det fäste som de litade på.

23 Den som vaktar sin mun och tunga
    skonar sig själv från bekymmer.

24 Smädare heter den som är högfärdig och fräck
    och handlar i måttlöst övermod.

25 Den lates åstundan blir hans död,
    för hans händer vägrar att arbeta.

26 Den girige vill hela tiden ha mer,
    men den rättfärdige ger generöst till andra.

27 De gudlösas offer är avskyvärt,
    särskilt om det bärs fram av onda motiv.

28 Ett falskt vittne kommer att förgås,
    och den som lyssnar går det illa för.[e]

29 Den gudlöse visar upp en fräck min,
    den rättsinnige tänker sig för var han går.

30 Ingen vishet, insikt eller plan
    kan stå emot Herren.

31 Hästen rustas för stridens dag,
    men räddningen kommer från Herren.

Footnotes:

  1. 21:6 Enligt andra handskrifter: …dimma för dem som söker döden.
  2. 21:12 Grundtextens innebörd är osäker, huruvida den rättfärdige är Gud eller en människa.
  3. 21:16 Det hebreiska ordet är mångtydigt (se not till Ps 88:11); översätts också ibland med ”jättar” i Septuaginta och Vulgata.
  4. 21:18 Grundtextens innebörd är osäker.
  5. 21:28 Grundtextens innebörd är inte helt klar, men antagligen är tanken att ett vittne som tänker igenom noga vad han hör (eller ser) inte kommer med några förhastade utsagor och får därmed tala till punkt.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes