A A A A A
Bible Book List

Ordspråksboken 2 nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Min son, om du tar emot mina ord
    och bevarar mina bud inom dig,
om du lyssnar till visheten
    och öppnar ditt hjärta för kunskapen,
om du ropar efter insikt
    och höjer din röst för att kalla på förstånd,
om du söker efter den
    som efter silver eller en gömd skatt,
då ska du förstå Herrens fruktan
    och finna kunskapen om Gud.
För Herren ger vishet,
    och från hans mun kommer kunskap och förstånd.
Han har framgång i beredskap åt de rättsinniga
    och är de oförvitligas sköld.
Han beskyddar det rättas väg
    och skyddar de trognas stigar.
Då kommer du att förstå vad rättfärdighet, rätt och ärlighet är,
    det godas alla vägar.
10 För visheten träder in i ditt hjärta
    och kunskapen gläder ditt sinne.
11 Klokheten ska värna dig
    och insikten beskydda dig.
12 Den räddar dig från de ondas väg,
    från dem som förvränger sanningen,
13 som lämnar den rätta vägen
    och vandrar på mörkrets stigar,
14 de som gläder sig åt ondskans gärningar
    och finner nöje i allt som är ont och perverst,
15 de som vandrar på slingriga stigar och villovägar.
16 Den räddar dig från den främmande kvinnan,
    den fräcka, som förför med sina ord,
17 som har lämnat sin ungdoms vän
    och glömt förbundet med sin Gud.
18 Hennes hus leder till de döda
    och hennes väg till de dödas andar[a].
19 De som går in till henne kommer aldrig tillbaka
    och finner aldrig livets vägar.
20 Gå därför de godas väg
    och håll dig på de rättfärdigas stigar.
21 De rättfärdiga ska få bo i landet,
    de oförvitliga får stanna där.
22 Men de onda ska utrotas ur landet
    och de trolösa ryckas bort därifrån.

Footnotes:

  1. 2:18 Se not till Ps 88:11.
nuBibeln (Swedish Contemporary Bible) (NUB)

Swedish Contemporary Bible (nuBibeln) Copyright © 2015 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Ordspråksboken 2 Svenska 1917 (SV1917)

Min son, om du tager emot mina ord och gömmer mina bud inom dig,

så att du låter ditt öra akta på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten,

ja, om du ropar efter förståndet och höjer din röst till att kalla på klokheten,

Om du söker efter henne såsom efter silver och letar efter henne såsom efter en skatt,

då skall du förstå HERRENS fruktan, och Guds kunskap skall du då finna.

Ty HERREN är den som giver vishet; från hans mun kommer kunskap och förstånd.

Åt de redliga förvarar han sällhet, han är en sköld för dem som vandra i ostrafflighet,

ty han beskyddar det rättas stigar, och sina frommas väg bevarar han.

Då skall du förstå rättfärdighet och rätt och redlighet, ja, det godas alla vägar.

10 Ty visheten skall draga in i ditt hjärta och kunskapen kännas ljuvlig för din själ,

11 eftertänksamheten skall vaka över dig, klokheten skall beskydda dig.

12 Så skall hon rädda dig från de ondas väg, från män som tala vad vrångt är,

13 från dem som hava övergivit det rättas stigar. för att färdas på mörkrets vägar,

14 från dem som glädjas att göra om och fröjda sig åt ondskans vrånga väsen,

15 från dem som gå på krokiga stiga och vandra på förvända vägar.

16 Så skall hon rädda dig ifrån främmande kvinnor, från din nästas hustru, som talar hala ord,

17 från henne som har övergivit sin ungdoms vän och förgätit sin Guds förbund.

18 Ty en sådan sjunker med sitt hus ned i döden, och till skuggornas boning leda hennes stigar.

19 Ingen som har gått in till henne vänder åter Och hittar tillbaka till livets vägar.

20 Ja, så skall du vandra på de godas väg och hålla dig på de rättfärdigas stigar.

21 Ty de redliga skola förbliva boende i landet och de ostraffliga få stanna kvar däri.

22 Men de ogudaktiga skola utrotas ur landet och de trolösa ryckas bort därur.

Viewing of
Cross references
Footnotes