A A A A A
Bible Book List

Numrat 29 Albanian Bible (ALB)

29 Në muajin e shtatë, ditën e parë të muajit do të keni një mbledhje të shenjtë; nuk do të bëni asnjë punë të rëndë; do të jetë për ju dita e rënies së borive.

Do të ofroni si olokaust, me erë të këndshme për Zotin, një dem të vogël, një dash dhe shtatë qengja motakë pa të meta,

bashkë me blatimin e tyre ushqimor prej majë mielli të përzier me vaj; tri të dhjeta për demin e vogël, dy të dhjeta për dashin,

dhe një të dhjetë për secilin nga shtatë qengjat;

dhe një kec, si flijim për mëkatin, për të bërë shlyerjen për ju,

përveç olokaustit mujor me blatimin e tij ushqimor, olokaustit të përjetshëm me blatimin e tij ushqimor, simbas normave të caktuara. Do të jetë një flijim i bërë me zjarr, me erë të këndshme për Zotin.

Ditën e dhjetë të këtij muaji të shtatë do të keni një mbledhje të shenjtë dhe do të përulni shpirtërat tuaja; nuk do të bëni asnjë punë,

dhe do të ofroni si olokaust me erë të këndshme për Zotin një dem të vogël, një dash dhe shtatë qengja motakë, që duhet të jenë pa të meta,

me blatimin e tyre ushqimor prej majë mielli të përzier me vaj: tre të dhjeta për demin e vogël, dy të dhjeta për dashin,

10 një të dhjetë për secilin nga të shtatë qengjat,

11 dhe një kec si flijim për mëkatin, përveç flijimit për shlyerjen e fajit, olokaustit të përjetshëm me blatimin e tij dhe libacionet e tyre.

12 Ditën e pesëmbëdhjetë të muajit të shtatë do të keni një mbledhje të shenjtë; nuk do të bëni asnjë punë të rëndë dhe do të kremtoni një festë për Zotin shtatë ditë me radhë.

13 Do të ofroni si olokaust, me erë të këndshme për Zotin, një dem të vogël, një dash dhe shtatë qengja motakë, që nuk duhet të kenë të meta;

14 me blatimin e tyre ushqimor prej maje mielli të përzier me vaj: tre të dhjeta për secilin nga trembëdhjetë demat e vegjël, dy të dhjeta për secilin nga dy deshtë,

15 një të dhjetë për secilin nga katërmbëdhjetë qengjat,

16 dhe një kec si flijim për mëkatin, përveç olokaustit të përjetshëm, blatimit të tij dhe libacionit.

17 Ditën e dytë do të ofroni dymbëdhjetë dema të vegjël, dy desh dhe katërmbëdhjetë qengja motakë pa të meta,

18 me blatimin e tyre ushqimor dhe libacionet e tyre për demat e vegjël, për deshtë dhe për qengjat në bazë të numrit të tyre, simbas normave të caktuara,

19 dhe një kec si flijim për mëkatin, përveç olokaustit të përjetshëm, blatimit të tij ushqimor dhe libacioneve të tyre.

20 Ditën e tretë do të ofroni njëmbëdhjetë dema të vegjël, dy desh dhe katërmbëdhjetë qengja motakë, pa të meta,

21 bashkë me blatimet e tyre ushqimore dhe libacionet për demat e vegjël, për deshtë dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre, simbas normave të caktuara,

22 dhe një cjap si flijim për mëkatin, përveç olokausti të përjetshëm, blatimit të tij të ushqimit dhe libacionit të tij.

23 Ditën e katërt do të ofroni dhjetë dema të vegjël, dy desh dhe katërmbëdhjetë qengja motakë, pa të meta,

24 bashkë me blatimin e tyre të ushqimit dhe të libacioneve për demat e vegjël, për deshtë dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre simbas normave të caktuara,

25 dhe një kec, si flijim për mëkatin, përveç olokaustit të përjetshëm, blatimit të tij ushqimor dhe libacionit të tij.

26 Ditën e pestë do të ofroni nëntë dema të vegjël, dy desh dhe katërmbëdhjetë qengja motakë, pa të meta,

27 me blatimin e tyre ushqimor dhe libacionet e tyre për demat e vegjël, për deshtë dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre, simbas normave të caktuara,

28 dhe një cjap, si flijim për mëkatin, përveç olokaustit të përjetshëm, blatimit të ushqimit dhe të libacionit të tij.

29 Ditën e gjashtë do të ofroni tetë dema të vegjël, dy desh dhe katërmbëdhjetë qengja pa të meta,

30 me blatimet e tyre të ushqimit dhe me libacionet e tyre për demat e vegjël, për deshtë dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre, simbas normave të caktuara,

31 dhe një cjap, si flijim për mëkatin, përveç olokaustit të përjetshëm, blatimit të tij ushqimor dhe libacionit të tij.

32 Ditën e shtatë do të ofroni shtatë dema të vegjël, dy desh dhe katërmbëdhjetë qengja motakë, pa të meta,

33 bashkë me blatimin e ushqimit dhe të libacioneve të tyre për demat e vegjël, për deshtë dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre, simbas normave të caktuara,

34 dhe një cjap, si flijim për mëkatin, përveç olokaustit të përjetshëm, blatimit të tij të ushqimit dhe libacionit të tij.

35 Ditën e tetë do të keni një asamble solemne; nuk do të kryeni atë ditë asnjë punë të rëndë,

36 dhe do të ofroni si olokaust, si flijim të përjetshëm të bërë me zjarr me erë të këndshme për Zotin, një dem të vogël, një dash dhe shtatë qengja motakë, pa të meta,

37 me blatimin e tyre të ushqimit dhe me libacionet e tyre për demin e vogël, për dashin dhe për qengjat, në bazë të numrit të tyre, simbas normave të caktuara,

38 dhe një cjap, si flijim për mëkatin, përveç olokaustit të përjetshëm, blatimit ushqimor të tij dhe libacionit të tij.

39 Këto janë flijimet që do t’i ofroni Zotit në festat tuaja të caktuara (përveç ofertave për kushtet tuaja dhe ofertave tuaja vullnetare), si olokaustet dhe blatimet tuaja dhe si libacione dhe flijime tuaja të falënderimit".

40 Dhe Moisiu u referoi bijve të Izraelit të gjitha ato që Zoti i kishte urdhëruar.

Numbers 29 New International Version (NIV)

The Festival of Trumpets

29 “‘On the first day of the seventh month hold a sacred assembly and do no regular work. It is a day for you to sound the trumpets. As an aroma pleasing to the Lord, offer a burnt offering of one young bull, one ram and seven male lambs a year old, all without defect. With the bull offer a grain offering of three-tenths of an ephah[a] of the finest flour mixed with olive oil; with the ram, two-tenths[b]; and with each of the seven lambs, one-tenth.[c] Include one male goat as a sin offering[d] to make atonement for you. These are in addition to the monthly and daily burnt offerings with their grain offerings and drink offerings as specified. They are food offerings presented to the Lord, a pleasing aroma.

The Day of Atonement

“‘On the tenth day of this seventh month hold a sacred assembly. You must deny yourselves[e] and do no work. Present as an aroma pleasing to the Lord a burnt offering of one young bull, one ram and seven male lambs a year old, all without defect. With the bull offer a grain offering of three-tenths of an ephah of the finest flour mixed with oil; with the ram, two-tenths; 10 and with each of the seven lambs, one-tenth. 11 Include one male goat as a sin offering, in addition to the sin offering for atonement and the regular burnt offering with its grain offering, and their drink offerings.

The Festival of Tabernacles

12 “‘On the fifteenth day of the seventh month, hold a sacred assembly and do no regular work. Celebrate a festival to the Lord for seven days. 13 Present as an aroma pleasing to the Lord a food offering consisting of a burnt offering of thirteen young bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 14 With each of the thirteen bulls offer a grain offering of three-tenths of an ephah of the finest flour mixed with oil; with each of the two rams, two-tenths; 15 and with each of the fourteen lambs, one-tenth. 16 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

17 “‘On the second day offer twelve young bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 18 With the bulls, rams and lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 19 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering, and their drink offerings.

20 “‘On the third day offer eleven bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 21 With the bulls, rams and lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 22 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

23 “‘On the fourth day offer ten bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 24 With the bulls, rams and lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 25 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

26 “‘On the fifth day offer nine bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 27 With the bulls, rams and lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 28 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

29 “‘On the sixth day offer eight bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 30 With the bulls, rams and lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 31 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

32 “‘On the seventh day offer seven bulls, two rams and fourteen male lambs a year old, all without defect. 33 With the bulls, rams and lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 34 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

35 “‘On the eighth day hold a closing special assembly and do no regular work. 36 Present as an aroma pleasing to the Lord a food offering consisting of a burnt offering of one bull, one ram and seven male lambs a year old, all without defect. 37 With the bull, the ram and the lambs, offer their grain offerings and drink offerings according to the number specified. 38 Include one male goat as a sin offering, in addition to the regular burnt offering with its grain offering and drink offering.

39 “‘In addition to what you vow and your freewill offerings, offer these to the Lord at your appointed festivals: your burnt offerings, grain offerings, drink offerings and fellowship offerings.’”

40 Moses told the Israelites all that the Lord commanded him.[f]

Footnotes:

  1. Numbers 29:3 That is, probably about 11 pounds or about 5 kilograms; also in verses 9 and 14
  2. Numbers 29:3 That is, probably about 7 pounds or about 3.2 kilograms; also in verses 9 and 14
  3. Numbers 29:4 That is, probably about 3 1/2 pounds or about 1.6 kilograms; also in verses 10 and 15
  4. Numbers 29:5 Or purification offering; also elsewhere in this chapter
  5. Numbers 29:7 Or must fast
  6. Numbers 29:40 In Hebrew texts this verse (29:40) is numbered 30:1.
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes