A A A A A
Bible Book List

Numeri 7 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Jertfele conducătorilor lui Israel la sfinţirea Tabernaculului

În ziua când a terminat Moise de înălţat Tabernaculul, el l-a uns şi l-a sfinţit împreună cu toate lucrurile lui. De asemenea, a uns şi a sfinţit altarul cu toate uneltele lui. Apoi conducătorii lui Israel, căpeteniile familiilor lor, cei care erau conducătorii seminţiilor, având autoritate peste cei număraţi, au adus jertfe. Ei şi-au adus jertfele înaintea Domnului: şase care acoperite şi doisprezece boi, un car pentru câte doi conducători şi un bou pentru fiecare în parte; le-au adus înaintea Tabernaculului.

Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Primeşte-le de la ei şi întrebuinţează-le în slujirea de la Cortul Întâlnirii; să le dai leviţilor, fiecăruia după cum cere slujba lui.“

Moise a luat carele şi boii şi le-a dat leviţilor. Fiilor lui Gherşon le-a dat două care şi patru boi, potrivit slujbei lor; fiilor lui Merari le-a dat patru care şi opt boi, potrivit slujbei lor, sub conducerea lui Itamar, fiul preotului Aaron. Fiilor lui Chehat însă nu le-a dat nici unul, pentru că slujba lor era să aibă grijă de lucrurile sfinte care trebuiau duse pe umeri.

10 Conducătorii şi-au adus jertfele pentru consacrarea altarului în ziua când acesta a fost uns; ei şi-au adus jertfele înaintea altarului. 11 Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Pentru consacrarea altarului, fiecare conducător să-şi aducă darurile în câte o zi.“

12 Cel care şi-a adus jertfa în prima zi a fost Nahşon, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda; 13 a adus ca jertfă: o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli[a] şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli[b], după şechelul Lăcaşului[c], amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 14 o farfurie de aur cântărind zece şecheli[d] plină cu tămâie; 15 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 16 un ţap ca jertfă pentru păcat, 17 iar pentru jertfa de pace[e]: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an pentru jertfa de pace. Aceasta a fost jertfa lui Nahşon, fiul lui Aminadab.

18 A doua zi, Netanel, fiul lui Ţuar, conducătorul lui Isahar, a adus jertfa; 19 el a adus ca jertfă o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 20 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie; 21 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 22 un ţap ca jertfă pentru păcat, 23 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Netanel, fiul lui Ţuar.

24 A treia zi, Eliab, fiul lui Helon, conducătorul fiilor lui Zabulon, a adus ca jertfă: 25 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 26 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie; 27 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 28 un ţap ca jertfă pentru păcat, 29 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Eliab, fiul lui Helon.

30 În a patra zi, Eliţur, fiul lui Şedeur, conducătorul fiilor lui Ruben, a adus ca jertfă: 31 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 32 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; 33 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 34 un ţap ca jertfă pentru păcat, 35 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Eliţur, fiul lui Şedeur.

36 În a cincea zi, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai, conducătorul fiilor lui Simeon, a adus ca jertfă: 37 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 38 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; 39 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 40 un ţap ca jertfă pentru păcat, 41 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.

42 În a şasea zi, Elisaf, fiul lui Deuel, conducătorul fiilor lui Gad, a adus ca jertfă: 43 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 44 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; 45 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 46 un ţap ca jertfă pentru păcat, 47 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Eliasaf, fiul lui Deuel.

48 În a şaptea zi, Elişama, fiul lui Amihud, conducătorul fiilor lui Efraim a adus ca jertfă: 49 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 50 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; 51 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 52 un ţap ca jertfă pentru păcat, 53 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Elişama, fiul lui Amihud.

54 În a opta zi, Gamaliel, fiul lui Pedahţur, conducătorul fiilor lui Manase a adus ca jertfă: 55 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 56 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; 57 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 58 un ţap ca jertfă pentru păcat, 59 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Gamaliel, fiul lui Pedahţur.

60 În a noua zi, Abidan, fiul lui Ghidoni, conducătorul fiilor lui Beniamin a adus ca jertfă: 61 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 62 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; 63 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 64 un ţap ca jertfă pentru păcat, 65 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Abidan, fiul lui Ghidoni.

66 În a zecea zi, Ahiezer, fiul lui Amişadai, conducătorul fiilor lui Dan a adus ca jertfă: 67 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 68 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie; 69 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 70 un ţap ca jertfă pentru păcat, 71 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Ahiezer, fiul lui Amişadai.

72 În a unsprezecea zi, Paghiel, fiul lui Ocran, conducătorul fiilor lui Aşer a adus ca jertfă: 73 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 74 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie; 75 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 76 un ţap ca jertfă pentru păcat, 77 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Paghiel, fiul lui Ocran.

78 În a douăsprezecea zi, Ahira, fiul lui Enan, conducătorul fiilor lui Neftali a adus ca jertfă: 79 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 80 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie; 81 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 82 un ţap ca jertfă pentru păcat, 83 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Ahira, fiul lui Enan.

84 Acestea au fost jertfele aduse de conducătorii lui Israel pentru consacrarea altarului, în ziua când acesta a fost uns: douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece vase de argint, douăsprezece farfurii de aur, 85 fiecare farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi fiecare vas cântărind şaptezeci de şecheli; tot argintul acestor unelte cântărea două mii patru sute de şecheli[f], după şechelul Lăcaşului; 86 douăsprezece farfurii de aur, pline cu tămâie cântărind zece şecheli fiecare, după şechelul Lăcaşului; tot aurul farfuriilor cântărea o sută douăzeci de şecheli[g]; 87 toată turma pentru arderea de tot a fost alcătuită din: doisprezece tauri, doisprezece berbeci şi doisprezece miei de un an, alături de darurile lor de mâncare, şi doisprezece ţapi ca jertfe pentru păcat; 88 toată turma pentru jertfa de pace a fost alcătuită din: douăzeci şi patru de boi, şaizeci de berbeci, şaizeci de ţapi şi şaizeci de miei de un an. Acestea au fost jertfele pentru consacrarea altarului după ce a fost uns.

Domnul se descoperă în mijlocul comunităţii

89 Când Moise intra în Cortul Întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, el auzea vocea Lui vorbindu-i dintre cei doi heruvimi, de deasupra Capacului Ispăşirii care este pe Chivotul Mărturiei; aşa îi vorbea El.

Footnotes:

  1. Numeri 7:13 Aproximativ 1,3 kg; peste tot în acest capitol
  2. Numeri 7:13 Aproximativ 0,7 kg; peste tot în acest capitol
  3. Numeri 7:13 Vezi nota de la 3:47; peste tot în acest capitol
  4. Numeri 7:14 Aproximativ 0,1 kg; peste tot în acest capitol
  5. Numeri 7:17 Vezi nota de la 6:14; peste tot în capitol
  6. Numeri 7:85 Aproximativ 24 kg
  7. Numeri 7:86 Aproximativ 1,2 kg
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes