A A A A A
Bible Book List

Numeri 24 Beibl William Morgan (BWM)

24 Pan welodd Balaam mai da oedd yng ngolwg yr Arglwydd fendithio Israel; nid aeth efe, megis o’r blaen, i gyrchu dewiniaeth; ond gosododd ei wyneb tua’r anialwch. A chododd Balaam ei lygaid: ac wele Israel yn pebyllio yn ôl ei lwythau: a daeth ysbryd Duw arno ef. Ac efe a gymerodd ei ddameg, ac a ddywedodd, Balaam mab Beor a ddywed, a’r gŵr a agorwyd ei lygaid, a ddywedodd; Gwrandawydd geiriau Duw a ddywedodd yr hwn a welodd weledigaeth yr Hollalluog, yr hwn a syrthiodd, ac a agorwyd ei lygaid: Mor hyfryd yw dy bebyll di, O Jacob! dy gyfanheddau di, O Israel! Ymestynnant fel dyffrynnoedd, ac fel gerddi wrth afon, fel aloewydd a blannodd yr Arglwydd, fel y cedrwydd wrth ddyfroedd. Efe a dywallt ddwfr o’i ystenau, a’i had fydd mewn dyfroedd lawer, a’i frenin a ddyrchefir yn uwch nag Agag, a’i frenhiniaeth a ymgyfyd. Duw a’i dug ef allan o’r Aifft; megis nerth unicorn sydd iddo: efe a fwyty y cenhedloedd ei elynion, ac a ddryllia eu hesgyrn, ac â’i saethau y gwana efe hwynt. Efe a gryma, ac a orwedd fel llew, ac fel llew mawr: pwy a’i cyfyd ef? Bendigedig fydd dy fendithwyr, a melltigedig dy felltithwyr.

10 Ac enynnodd dig Balac yn erbyn Balaam; ac efe a drawodd ei ddwylo ynghyd. Dywedodd Balac hefyd wrth Balaam, I regi fy ngelynion y’th gyrchais; ac wele, ti gan fendithio a’u bendithiaist y tair gwaith hyn. 11 Am hynny yn awr ffo i’th fangre dy hun: dywedais, gan anrhydeddu y’th anrhydeddwn; ac wele, ataliodd yr Arglwydd di oddi wrth anrhydedd. 12 A dywedodd Balaam wrth Balac, Oni leferais wrth dy genhadau a anfonaist ataf, gan ddywedyd, 13 Pe rhoddai Balac i mi arian ac aur lonaid ei dŷ, ni allwn droseddu gair yr Arglwydd, i wneuthur da neu ddrwg o’m meddwl fy hun: yr hyn a lefaro yr Arglwydd, hynny a lefaraf fi? 14 Ond yr awr hon, wele fi yn myned at fy mhobl: tyred, mi a fynegaf i ti yr hyn a wna’r bobl hyn i’th bobl di yn y dyddiau diwethaf.

15 Ac efe a gymerth ei ddameg, ac a ddywedodd, Balaam mab Beor a ddywed, a’r gŵr a agorwyd ei lygaid a ddywed; 16 Dywedodd gwrandawydd geiriau Duw, gwybedydd gwybodaeth y Goruchaf, a gweledydd gweledigaeth yr Hollalluog, yr hwn a syrthiodd, ac yr agorwyd ei lygaid: 17 Gwelaf ef, ac nid yr awr hon; edrychaf arno, ond nid o agos: daw seren o Jacob, a chyfyd teyrnwialen o Israel, ac a ddryllia gonglau Moab, ac a ddinistria holl feibion Seth. 18 Ac Edom a feddiennir, Seir hefyd a berchenogir gan ei elynion; ac Israel a wna rymuster. 19 Ac arglwyddiaetha un o Jacob, ac a ddinistria y gweddill o’r ddinas. 20 A phan edrychodd ar Amalec, efe a gymerodd ei ddameg, ac a ddywedodd, Dechrau y cenhedloedd yw Amalec; a’i ddiwedd fydd darfod amdano byth. 21 Edrychodd hefyd ar y Ceneaid; ac a gymerodd ei ddameg, ac a ddywedodd, Cadarn yw dy annedd; gosod yr wyt dy nyth yn y graig. 22 Anrheithir y Ceneaid, hyd oni’th gaethiwo Assur. 23 Ac efe a gymerodd ei ddameg, ac a ddywedodd, Och! pwy fydd byw pan wnelo Duw hyn? 24 Llongau hefyd o derfynau Cittim a orthrymant Assur, ac a orthrymant Eber; ac yntau a dderfydd amdano byth. 25 A chododd Balaam ac a aeth, ac a ddychwelodd adref: a Balac a aeth hefyd i’w ffordd yntau.

Beibl William Morgan (BWM)

William Morgan Welsh Bible Edition © British & Foreign Bible Society 1992.

Numbers 24 New International Version (NIV)

24 Now when Balaam saw that it pleased the Lord to bless Israel, he did not resort to divination as at other times, but turned his face toward the wilderness. When Balaam looked out and saw Israel encamped tribe by tribe, the Spirit of God came on him and he spoke his message:

“The prophecy of Balaam son of Beor,
    the prophecy of one whose eye sees clearly,
the prophecy of one who hears the words of God,
    who sees a vision from the Almighty,[a]
    who falls prostrate, and whose eyes are opened:

“How beautiful are your tents, Jacob,
    your dwelling places, Israel!

“Like valleys they spread out,
    like gardens beside a river,
like aloes planted by the Lord,
    like cedars beside the waters.
Water will flow from their buckets;
    their seed will have abundant water.

“Their king will be greater than Agag;
    their kingdom will be exalted.

“God brought them out of Egypt;
    they have the strength of a wild ox.
They devour hostile nations
    and break their bones in pieces;
    with their arrows they pierce them.
Like a lion they crouch and lie down,
    like a lioness—who dares to rouse them?

“May those who bless you be blessed
    and those who curse you be cursed!”

10 Then Balak’s anger burned against Balaam. He struck his hands together and said to him, “I summoned you to curse my enemies, but you have blessed them these three times. 11 Now leave at once and go home! I said I would reward you handsomely, but the Lord has kept you from being rewarded.”

12 Balaam answered Balak, “Did I not tell the messengers you sent me, 13 ‘Even if Balak gave me all the silver and gold in his palace, I could not do anything of my own accord, good or bad, to go beyond the command of the Lord—and I must say only what the Lord says’? 14 Now I am going back to my people, but come, let me warn you of what this people will do to your people in days to come.”

Balaam’s Fourth Message

15 Then he spoke his message:

“The prophecy of Balaam son of Beor,
    the prophecy of one whose eye sees clearly,
16 the prophecy of one who hears the words of God,
    who has knowledge from the Most High,
who sees a vision from the Almighty,
    who falls prostrate, and whose eyes are opened:

17 “I see him, but not now;
    I behold him, but not near.
A star will come out of Jacob;
    a scepter will rise out of Israel.
He will crush the foreheads of Moab,
    the skulls[b] of[c] all the people of Sheth.[d]
18 Edom will be conquered;
    Seir, his enemy, will be conquered,
    but Israel will grow strong.
19 A ruler will come out of Jacob
    and destroy the survivors of the city.”

Balaam’s Fifth Message

20 Then Balaam saw Amalek and spoke his message:

“Amalek was first among the nations,
    but their end will be utter destruction.”

Balaam’s Sixth Message

21 Then he saw the Kenites and spoke his message:

“Your dwelling place is secure,
    your nest is set in a rock;
22 yet you Kenites will be destroyed
    when Ashur takes you captive.”

Balaam’s Seventh Message

23 Then he spoke his message:

“Alas! Who can live when God does this?[e]
24     Ships will come from the shores of Cyprus;
they will subdue Ashur and Eber,
    but they too will come to ruin.

25 Then Balaam got up and returned home, and Balak went his own way.

Footnotes:

  1. Numbers 24:4 Hebrew Shaddai; also in verse 16
  2. Numbers 24:17 Samaritan Pentateuch (see also Jer. 48:45); the meaning of the word in the Masoretic Text is uncertain.
  3. Numbers 24:17 Or possibly Moab, / batter
  4. Numbers 24:17 Or all the noisy boasters
  5. Numbers 24:23 Masoretic Text; with a different word division of the Hebrew The people from the islands will gather from the north.
New International Version (NIV)

Holy Bible, New International Version®, NIV® Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Viewing of
Cross references
Footnotes