A A A A A
Bible Book List

Numeri 7 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Jertfele conducătorilor lui Israel la sfinţirea Tabernaculului

În ziua când a terminat Moise de înălţat Tabernaculul, el l-a uns şi l-a sfinţit împreună cu toate lucrurile lui. De asemenea, a uns şi a sfinţit altarul cu toate uneltele lui. Apoi conducătorii lui Israel, căpeteniile familiilor lor, cei care erau conducătorii seminţiilor, având autoritate peste cei număraţi, au adus jertfe. Ei şi-au adus jertfele înaintea Domnului: şase care acoperite şi doisprezece boi, un car pentru câte doi conducători şi un bou pentru fiecare în parte; le-au adus înaintea Tabernaculului.

Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Primeşte-le de la ei şi întrebuinţează-le în slujirea de la Cortul Întâlnirii; să le dai leviţilor, fiecăruia după cum cere slujba lui.“

Moise a luat carele şi boii şi le-a dat leviţilor. Fiilor lui Gherşon le-a dat două care şi patru boi, potrivit slujbei lor; fiilor lui Merari le-a dat patru care şi opt boi, potrivit slujbei lor, sub conducerea lui Itamar, fiul preotului Aaron. Fiilor lui Chehat însă nu le-a dat nici unul, pentru că slujba lor era să aibă grijă de lucrurile sfinte care trebuiau duse pe umeri.

10 Conducătorii şi-au adus jertfele pentru consacrarea altarului în ziua când acesta a fost uns; ei şi-au adus jertfele înaintea altarului. 11 Atunci Domnul i-a zis lui Moise: „Pentru consacrarea altarului, fiecare conducător să-şi aducă darurile în câte o zi.“

12 Cel care şi-a adus jertfa în prima zi a fost Nahşon, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda; 13 a adus ca jertfă: o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli[a] şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli[b], după şechelul Lăcaşului[c], amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 14 o farfurie de aur cântărind zece şecheli[d] plină cu tămâie; 15 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 16 un ţap ca jertfă pentru păcat, 17 iar pentru jertfa de pace[e]: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an pentru jertfa de pace. Aceasta a fost jertfa lui Nahşon, fiul lui Aminadab.

18 A doua zi, Netanel, fiul lui Ţuar, conducătorul lui Isahar, a adus jertfa; 19 el a adus ca jertfă o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 20 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie; 21 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 22 un ţap ca jertfă pentru păcat, 23 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Netanel, fiul lui Ţuar.

24 A treia zi, Eliab, fiul lui Helon, conducătorul fiilor lui Zabulon, a adus ca jertfă: 25 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 26 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie; 27 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 28 un ţap ca jertfă pentru păcat, 29 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Eliab, fiul lui Helon.

30 În a patra zi, Eliţur, fiul lui Şedeur, conducătorul fiilor lui Ruben, a adus ca jertfă: 31 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 32 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; 33 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 34 un ţap ca jertfă pentru păcat, 35 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Eliţur, fiul lui Şedeur.

36 În a cincea zi, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai, conducătorul fiilor lui Simeon, a adus ca jertfă: 37 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 38 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; 39 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 40 un ţap ca jertfă pentru păcat, 41 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai.

42 În a şasea zi, Elisaf, fiul lui Deuel, conducătorul fiilor lui Gad, a adus ca jertfă: 43 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 44 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; 45 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 46 un ţap ca jertfă pentru păcat, 47 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Eliasaf, fiul lui Deuel.

48 În a şaptea zi, Elişama, fiul lui Amihud, conducătorul fiilor lui Efraim a adus ca jertfă: 49 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 50 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; 51 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 52 un ţap ca jertfă pentru păcat, 53 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Elişama, fiul lui Amihud.

54 În a opta zi, Gamaliel, fiul lui Pedahţur, conducătorul fiilor lui Manase a adus ca jertfă: 55 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 56 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; 57 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 58 un ţap ca jertfă pentru păcat, 59 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Gamaliel, fiul lui Pedahţur.

60 În a noua zi, Abidan, fiul lui Ghidoni, conducătorul fiilor lui Beniamin a adus ca jertfă: 61 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 62 o farfurie de aur cântărind zece şecheli, plină cu tămâie; 63 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 64 un ţap ca jertfă pentru păcat, 65 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Abidan, fiul lui Ghidoni.

66 În a zecea zi, Ahiezer, fiul lui Amişadai, conducătorul fiilor lui Dan a adus ca jertfă: 67 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 68 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie; 69 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 70 un ţap ca jertfă pentru păcat, 71 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Ahiezer, fiul lui Amişadai.

72 În a unsprezecea zi, Paghiel, fiul lui Ocran, conducătorul fiilor lui Aşer a adus ca jertfă: 73 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 74 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie; 75 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 76 un ţap ca jertfă pentru păcat, 77 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Paghiel, fiul lui Ocran.

78 În a douăsprezecea zi, Ahira, fiul lui Enan, conducătorul fiilor lui Neftali a adus ca jertfă: 79 o farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi un vas de argint cântărind şaptezeci de şecheli, după şechelul Lăcaşului, amândouă pline cu făină aleasă, amestecată cu ulei; acestea erau pentru darul de mâncare; 80 o farfurie de aur cântărind zece şecheli plină cu tămâie; 81 un taur, un berbec şi un miel de un an pentru arderea de tot; 82 un ţap ca jertfă pentru păcat, 83 iar pentru jertfa de pace: doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi şi cinci miei de un an. Aceasta a fost jertfa lui Ahira, fiul lui Enan.

84 Acestea au fost jertfele aduse de conducătorii lui Israel pentru consacrarea altarului, în ziua când acesta a fost uns: douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece vase de argint, douăsprezece farfurii de aur, 85 fiecare farfurie de argint cântărind o sută treizeci de şecheli şi fiecare vas cântărind şaptezeci de şecheli; tot argintul acestor unelte cântărea două mii patru sute de şecheli[f], după şechelul Lăcaşului; 86 douăsprezece farfurii de aur, pline cu tămâie cântărind zece şecheli fiecare, după şechelul Lăcaşului; tot aurul farfuriilor cântărea o sută douăzeci de şecheli[g]; 87 toată turma pentru arderea de tot a fost alcătuită din: doisprezece tauri, doisprezece berbeci şi doisprezece miei de un an, alături de darurile lor de mâncare, şi doisprezece ţapi ca jertfe pentru păcat; 88 toată turma pentru jertfa de pace a fost alcătuită din: douăzeci şi patru de boi, şaizeci de berbeci, şaizeci de ţapi şi şaizeci de miei de un an. Acestea au fost jertfele pentru consacrarea altarului după ce a fost uns.

Domnul se descoperă în mijlocul comunităţii

89 Când Moise intra în Cortul Întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, el auzea vocea Lui vorbindu-i dintre cei doi heruvimi, de deasupra Capacului Ispăşirii care este pe Chivotul Mărturiei; aşa îi vorbea El.

Footnotes:

  1. Numeri 7:13 Aproximativ 1,3 kg; peste tot în acest capitol
  2. Numeri 7:13 Aproximativ 0,7 kg; peste tot în acest capitol
  3. Numeri 7:13 Vezi nota de la 3:47; peste tot în acest capitol
  4. Numeri 7:14 Aproximativ 0,1 kg; peste tot în acest capitol
  5. Numeri 7:17 Vezi nota de la 6:14; peste tot în capitol
  6. Numeri 7:85 Aproximativ 24 kg
  7. Numeri 7:86 Aproximativ 1,2 kg
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Numeri 7 Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Darurile căpeteniilor seminţiilor

Când a isprăvit Moise de aşezat cortul, l-a uns şi l-a sfinţit împreună cu toate uneltele lui, precum şi altarul cu toate uneltele lui; le-a uns şi le-a sfinţit. Atunci, mai-marii lui Israel, căpeteniile caselor părinţilor lor, şi-au adus darurile lor: aceştia erau mai-marii seminţiilor care luaseră parte la numărătoare. Ei şi-au adus ca dar înaintea Domnului şase care acoperite şi doisprezece boi, adică un car la două căpetenii şi un bou de fiecare căpetenie, şi le-au adus înaintea cortului. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Ia de la ei aceste lucruri şi să le întrebuinţezi pentru slujba cortului întâlnirii; să le dai leviţilor, fiecăruia după cum cere slujba lui.” Moise a luat carele şi boii şi le-a dat leviţilor. A dat două care şi patru boi fiilor lui Gherşon, după cum cereau slujbele lor; a dat patru care şi opt boi fiilor lui Merari, după cum cereau slujbele lor, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron. Dar n-a dat niciunul fiilor lui Chehat, pentru că, după cum cereau slujbele lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri.

Darurile pentru târnosirea altarului

10 Căpeteniile şi-au adus darurile pentru târnosirea altarului în ziua când l-au uns; căpeteniile şi-au adus darurile înaintea altarului. 11 Domnul a zis lui Moise: „Căpeteniile să vină unul câte unul, şi anume fiecare în câte o zi deosebită, ca să-şi aducă darul pentru târnosirea altarului.” 12 Cel ce şi-a adus darul în ziua întâi a fost Nahşon, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda. 13 El a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 14 o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie, 15 un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 16 un ţap pentru jertfa de ispăşire 17 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahşon, fiul lui Aminadab. 18 A doua zi, şi-a adus darul Netaneel, fiul lui Ţuar, căpetenia lui Isahar. 19 El a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 20 o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 21 un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 22 un ţap pentru jertfa de ispăşire 23 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Ţuar. 24 A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, 25 a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 26 o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 27 un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 28 un ţap pentru jertfa de ispăşire 29 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon. 30 A patra zi, căpetenia fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Şedeur, 31 a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 32 o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 33 un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 34 un ţap pentru jertfa de ispăşire 35 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliţur, fiul lui Şedeur. 36 A cincea zi, căpetenia fiilor lui Simeon, Şelumiel, fiul lui Ţurişadai, 37 a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 38 o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 39 un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 40 un ţap pentru jertfa de ispăşire 41 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul de mâncare al lui Şelumiel, fiul lui Ţurişadai. 42 A şasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel, 43 a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 44 o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 45 un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 46 un ţap pentru jertfa de ispăşire 47 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel. 48 A şaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elişama, fiul lui Amihud, 49 a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 50 o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 51 un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot: 52 un ţap pentru jertfa de ispăşire 53 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elişama, fiul lui Amihud. 54 A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur, 55 a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 56 o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 57 un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 58 un ţap pentru jertfa de ispăşire 59 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahţur. 60 A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni, 61 a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 62 o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 63 un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 64 un ţap pentru jertfa de ispăşire 65 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni. 66 A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amişadai, 67 a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 68 o căţuie de aur, plină cu tămâie; 69 un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 70 un ţap pentru jertfa de ispăşire 71 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amişadai. 72 A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Aşer, Paguiel, fiul lui Ocran, 73 a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 74 o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 75 un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot, 76 un ţap pentru jertfa de ispăşire 77 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran. 78 A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan, 79 a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de şaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaş, amândouă pline cu floare de făină, frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 80 o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 81 un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 82 un ţap pentru jertfa de ispăşire 83 şi, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan. 84 Acestea au fost darurile aduse de căpeteniile lui Israel pentru târnosirea altarului, în ziua când l-au uns. Au fost douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece lighene de argint, douăsprezece căţui de aur; 85 fiecare farfurie de argint cântărea o sută treizeci de sicli şi fiecare lighean cântărea şaptezeci de sicli, aşa că argintul acestor unelte se ridica în totul la două mii patru sute de sicli, după siclul Sfântului Locaş. 86 Au fost douăsprezece căţui de aur pline cu tămâie, câte zece sicli căţuia, după siclul Sfântului Locaş; aurul căţuilor se ridica în totul la o sută douăzeci de sicli. 87 Toate dobitoacele pentru arderea-de-tot au fost: doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, cu darurile de mâncare obişnuite, doisprezece ţapi, pentru jertfa de ispăşire. 88 Toate dobitoacele pentru jertfa de mulţumire: douăzeci şi patru de boi, şaizeci de berbeci, şaizeci de ţapi, şaizeci de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse pentru târnosirea altarului, după ce l-au uns. 89 Când intra Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească cu Domnul, auzea glasul care-i vorbea de pe capacul ispăşirii, care era aşezat pe chivotul mărturiei, între cei doi heruvimi. Şi vorbea cu Domnul.

Cornilescu 1924 - Revised 2010, 2014 (RMNN)

Copyright of the Cornilescu Bible © 1924 belongs to British and Foreign Bible Society. Copyright © 2010, 2014 of the revised edition in Romanian language belongs to the Interconfessional Bible Society of Romania, with the approval of the British and Foreign Bible Society.

Viewing of
Cross references
Footnotes